Home » Van Diest

Dit is de stamboom van de familie Van Diest oorspronkelijk afkomstig uit Wassenaar, in de 17e eeuw naar Hillegom. Deze genealogie is nog niet compleet en in bewerking. Aanvullingen volgen. Met dank aan Thea Steenvoorden, Arie van Diest, Koos van Diest, Joachim van Diest (nazaten Cornelis van Diest en Petronella Teunisse), Paul van Diest, Jos Meskers (Genealogieproject Bollenstreek), Cor Scholten, Sander van Daal, Irma Erades, Ineke Marx en Petra Masolijn. Meer informatie nazaten Cornelis van Diest en Petronella Teunisse kijk op: Familie Van Diest.
In verband met de privacy zijn de meeste recente gegevens niet vermeld.

LAATSTE UPDATE 22 JUNI 2019

 

Generatie I

Jan van Diest, geboren in ong. 1520, vermoedelijk te Wassenaar
Trouwt in ong. 1545 met:
Belye Pietersdr
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jansz * ong. 1548, volgt II

1553: Vermelding 10e Penning te Wassenaar, Jan van Diest en Belye Pietersdr bruycken in huyer van Jannetken Jaep Pietersz een huys ende erff.
1561: Jan van Diest bruyct zyn eygen huysken, is een scamel man die mit zyn kinder van bede leeft. 
In De Navorscher van 1940 (aanwezig in het CBG en het archief in Leiden een artikel (p 129-10) over Voorburg staan lijsten van mensen die met een achternaam worden genoemd in de belastingregister van de 16 eeuw. Hieronder in 1547 de weduwe van Arent van Diest, en in 1554 en 1562 Jan Arentsz van Diest. Waarschijnlijk komt dit uit de kohieren van de 10e penning (met dank aan dhr H. Salman). Of Jan Arentsz dezelfde is als de Jan van Diest uit Generatie I is niet zeker.

 

Generatie II

Cornelis Jansz van Diest, zoon van I, geboren in ong. 1548, overleden tussen 1599 en 1617 te Wassenaar
Trouwt in ong. 1580 met:
Annetgen Joostendr, geboren in ong. 1550, overleden tussen 1617 en 1632 te Wassenaar
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Cornelisz * ong. 1580, + na 10-6-1632
2. Joost Cornelisz
 * ong. 1582, volgt IIIa
3. Lenaert Cornelisz * ong. 1584, volgt IIIb

 

Generatie III

IIIa. Joost Cornelisz van Diest, zoon van II, geboren vermoedelijk te Wassenaar in ong. 1582, begraven op 3 augustus 1627 te Wassenaar
Trouwt in ong. 1605 met: 
Pietertge Cornelisdr STARREVELT, geboren in ong. 1582, overleden na november 1632 te Wassenaar, dochter van Cornelis Woutersz Starrevelt en Jannetgen Reijnendr
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Joosten (de Oude) * ong. 1607, Wassenaar, 
volgt IVa
2. Cornelis Joosten (de Jonge) * ong. 1611, Wassenaar, 
volgt IVb
3. Claes Joosten * ong. 1614, Wassenaar, volgt IVc

4. Maria Joosten (Maritgen) * Wassenaar, ged. 24-2-1614, Den Haag, trouwt R.K. op 4 juli 1648 te Wassenaar met Jan Jacobsz van Oostenrijck, geboren in ong. 1618 te Wassenaar, zoon van Jacob Jansz van Oostenrijck en Annetge Jansdr
5. Lijsbeth Joosten * ong. 1616, Wassenaar, trouwt met Jan Bartsz Langevelt, zoon van Bartholomeus Jansz van Langevelt en Marijtgen Jeroensdr
6. Nelletgen (Neeltgen) Joosten * ong. 1622, Wassenaar

 

IIIb. Lenaert Cornelisz van Diest, zoon van II, geboren vermoedelijk te Wassenaar
Trouwt met:
Huijbertgen Cornelisdr SLOB, geboren in ong. 1590 te Wassenaar, begraven op 28 juni 1664 te Wassenaar, dochter van Cornelis Pietersz Slob (Slopgen) en Machtelt Dircksdr
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Leendertsz * ong. 1614, Wassenaar, volgt IVd
2. Jan Leendertsz * ong. 1616, Wassenaar, volgt IVe
3. Jaquemijna Leendertsdr * ong. 1618
4. Lijsbeth Leendertsdr * ong. 1620
5. Pieter Leendertsz * ong. 1622

 

Detail van een kaart uit 1575, omgeving Lisse

 

Generatie IV

IVa. Cornelis Joosten (de Oude) van Diest, zoon van IIIa, geboren te Wassenaar in ong. 1607, overleden na 28 maart 1685, beroep hovenier, tuinier, koopman
Trouwt op 26 mei 1630 te Wassenaar met:
Leuntge PIETERSDR,
geboren in ong. 1606 te Wassenaar, dochter van Pieter Arijensz Smit, beroep smid, en Trijntgen Hendricxdr

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Cornelisz* ong. 1632, + 00-11-1659, Valkenburg (ZH)

 

IVb. Cornelis Joosten (de Jonge) van Diest, zoon van IIIa, geboren te Wassenaar in ong. 1611, overleden na 1669, geloof R.K., beroep hovenier, tuinier, koopman
Trouwt in ong. 1630 met:
Pieternelletje (Pietertge)
DUIJNDAM, geboren in ong. 1612 te Hillegom, overleden tussen 1690 en 1694 te Hillegom, dochter van Adriaen Maertensz van Duijndam en Neeltgen Willemsdr van Heemskerck, geloof R.K.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joost Cornelisz * ong. 1632, volgt Va
2. Crijntje Cornelisdr * ong. 1634, + na 24-1-1674, trouwt met Maerten Willemsz 's-Gravenmade, geboren in ong. 1632, overleden op 5 juli 1694 te Hillegom, beroep hovenier, tuinman en koopman, zoon van Willem Adriaensz 's-Gravenmade en Neeltge Florisdr

3. Jaepie Cornelisdr * ong. 1638, + voor 23-6-1702, Hillegom
4. Pieternelletje Cornelisdr * ong. 1645, + tussen 1694 en 1728, trouwt (1) in ong. 1670 met Adriaen Corstiaensz (Aris, Aert) van der Drift, geboren in ong. 1646, overleden tussen 1681 en 1683, zoon van Corstiaen IJsbrantsz (Cors) van der Drift en Leentgen Jansdr van Langevelt. Trouwt (2) in ong. 1685 met Andries Danielsz van Rode, gedoopt op 7 april 1649 te Wassenaar, overleden tussen 1697 en 1728, beroep hovenier, tuinier, koopman, zoon van Daniel Dircxz de Roo (Rode, Van Roon) en Heijltge Jansdr van Langevelt
5. Neeltje Cornelisdr * ong. 1650, + voor 22-6-1721, trouwt (1) in ong. 1675 met Nanningh Claes van der Veldt, geboren in ong. 1650, overleden tussen 1687 en 1688, zoon van Claes Philipsz van der Veldt (van der Velde), beroep duinmeier Bentveld en Zandvoort, en Aeltgen Sijmonsdr. Trouwt (2) voor 18 juni 1688 met Engel Michielsz van Dijck, geboren in ong. 1652, overleden na 28 februari 1715 te Hillegom, zoon van Michiel Engelsz en NN
6. Marijtje Cornelisdr * ong. 1654, Hillegom, trouwt voor 1684 met Claes Claesz van der Veldt (de Oude), geboren in ong. 1652 te Bentveld, begraven op 5 juli 1737 te Hillegom, zoon van Claes Philipsz van der Veldt en Aeltgen Sijmonsdr
7. Ariaentje Cornelisdr * ong. 1656, Hillegom, begr. 22-2-1697, Haarlem, trouwt met Aelbert Ariensz Langeveld, geboren in ong. 1650, overleden tussen 1681 en 1685 te Heemstede, zoon van Adriaen Jansz (Arij) Langevelt en Neeltgen Aelbertsdr Bennen (Ben)

In 1669 kopen Jacob Laurisse Langeveld en Cornelis Joosten van Diest samen voor 5575 gulden een huis en de gronden waar de schuilkerk van de Vogelenzang is gevestigd, gelegen bij de Margrietenlaan en de Bartenbrug. Na het overlijden van beide kopers werd het huis en de gronden in 1690 verdeeld over hun dochters. Crijntje Langeveld (her)trouwt met Willem Maertensz. ‘s Gravenmade en kwam zo in het bezit van de ene helft. Andries Daniëlsz Rode (echtgenoot van Pieternelletje van Diest) verkoopt in 1690 de tweede helft aan Willem Maertensz. ’s Gravenmade.

IVc. Claes Joosten van Diest, zoon van IIIa, geboren te Wassenaar in ong. 1614, overleden na 9 november 1687, geloof R.K.
Trouwt met:
Grietje Harmensdr CUIJPER, geboren in ong. 1620, overleden na 30 juni 1686, dochter van Harman Woutersz Cuijper en Rengen (Reijmtgen) Barentsdr, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joost Claesz * ong. 1644, Lisse, volgt Vb
2. Pieternelletje Claesdr * ong. 1646, Lisse, + voor 1689, trouwt (R.K.) op 24 maart 1675 te Lisse met Cornelis Dircksz Verschoor, geboren in ong. 1653 te Sassenheim, overleden na 13 juli 1703 te Sassenheim, zoon van Dirck Dircksz Verschoor en Aeghien Pouwelsdr
3. Harmen Claesz * ong. 1648, Lisse
4. Reijmtje Claesdr * ong. 1650, Lisse, + na 1694, trouwt (R.K.) op 22 april 1674 te Lisse met Dirck Lammertsz van Sevenhuijsen, geboren in ong. 1648 te Amsterdam, overleden na 1694, beroep wagenmaker
5. Aeltje Claesdr * ong. 1652, Lisse, + na 1705, Hillegom, trouwt (R.K.) op 7 maart 1677 te Lisse met Philip Dircksz van Steijn (van Larum), geboren in ong. 1655 te Hillegom, overleden na 1705 te Hillegom, beroep diaken, zoon van Dirck Philipsz van Steijn (van Larum) en Aeltje Claesdr Langevelt
6. Annetgen Claesdr * ong. 1654, Lisse, trouwt op 17 januari 1683 te Lisse met Gijsbert Cornelisz van Tidehoog, geboren in ong. 1658 te Lisse, zoon van Cornelis van Tidehoog en NN
7. Geertje Claasen van Diest * ong. 1658 te Lisse, trouwt op 22-05-1679 te Lisse met Willem Harmens

 

IVd. Cornelis Leendertsz van Diest, zoon van IIIb, geboren te Wassenaar in ong. 1614, overleden na 20 september 1676, geloof R.K.
Trouwt (1) (R.K.) op 6 mei 1642 te Wassenaar met:
Jannetge JEROENSDR, geboren in ong. 1616 te Wassenaar, overleden voor 1655 te Wassenaar.
Trouwt (2) (R.K.) op 24 oktober 1655 te Wassenaar met:
Willemtge CORNELISDR
, geboren in ong. 1620 te Noordwijk, begraven op 19 april 1681 te Wassenaar

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sara Cornelisdr, ged. 7-8-1644, Wassenaar
2. Leendert Cornelisz, ged. 22-4-1646, Wassenaar, begr. 2-2-1659, Wassenaar
3. Sara Cornelisdr, ged. 4-8-1647, Wassenaar
4. Pieter Cornelisz, ged. 13-9-1648, Wassenaar
5. Jannetje Cornelisdr, ged. 27-2-1650, Wassenaar, trouwt op 4 juni 1684 te Wassenaar met Joost Huijbertsz van Someren

 

IVe. Jan Leendertsz van Diest, zoon van IIIb, geboren in ong. 1616, overleden op 7 januari 1700 te Wassenaar, geloof R.K.
Trouwt (R.K.) op 25 april 1643 te Wassenaar met:
Belijtgen Huijgendr VAN DER PAUW, geboren in ong. 1614, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leendert Jansz, ged. 9-2-1648, Wassenaar, volgt Vc
2. Trijntje Jansdr, ged. 12-2-1651, Wassenaar, + 24-7-1729, Wassenaar, trouwt op 18 januari 1674 te Wassenaar met Cornelis Claesz van Hensbergen, overleden op 26 oktober 1699 te Wassenaar, zoon van Claes Jaspersz van Hensbergen en Lijsbeth Willemsdr

3. Anneke Jansdr + 15-3-1729, Wassenaar, trouwt op 12 november 1695 te Wassenaar met Leendert Pietersz Ruijchrock, overleden op 7 juni 1725 te Wassenaar
4. Dirck Jansz + 23-12-1715, Wassenaar, trouwt op 13 september 1676 te Wassenaar met Trijntgen Claesdr PARLEVLIET, geboren op 6 januari 1669 te Wassenaar, overleden op 2 mei 1703 te Wassenaar, dochter van Claes van Parlevliet

 

Generatie V

Va. Joost Cornelisz van Diest, zoon van IVb, geboren in ong. 1632, overleden tussen 1689 en 1693 te Hillegom, geloof R.K., beroep hovenier, tuinier en koopman
Trouwt in ong. 1660 met:
Neeltje Willemsdr VAN VELSEN, geboren in ong. 1630, overleden op 18 augustus 1693 te Hillegom, dochter van Willem Adriaensz van Velsen en Pietertje Gijsbertsdr, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leuntje Joosten * ong. 1660, + na 1723, Hillegom, trouwt (R.K.) op 1 mei 1684 te Vogelenzang met Frans Aelbertsz Croon, geboren in ong. 1660, overleden in ong. 1709 te Hillegom, zoon van Aelbert Jansz Croon en Marijtje Pietersdr van der Linden
2. Pieternelletje Joosten * ong. 1662, + voor 1716, Hillegom, trouwt (R.K.) op 18 januari 1695 te Vogelenzang met Claas Sijmonsz de Wit, geboren in ong. 1670, beroep zeilmaker, zoon van Sijmon de Wit en NN
3. Willem Joosten * ong. 1665, vermoedelijk te Hillegom, volgt VIa
4. Antje Joostendr * ong. 1667, Hillegom, begr. 18-11-1700, Heemstede, trouwt (1) (R.K.) op 28 mei 1689 te Vogelenzang met Floris Jansz Opmeer, geboren in ong. 1695 te Heemstede, overleden op 17 maart 1695 te Heemstede. Trouwt (2) (R.K.) op 30 april 1697 te Heemstede met Jan Cornelisz van Bourgonje, geboren in ong. 1664 te Heemstede, overleden op 24 januari 1705 te Heemstede, zoon van Cornelis van Bourgonje en Cornelia Claasdr

5. Cornelis Joosten * Hillegom, ged. 21-12-1668, Vogelenzang, volgt VIb
6. Marijtje Joosten * Hillegom, ged. 16-5-1670, Vogelenzang, + voor 1730, Hillegom, trouwt (R.K.) op 11 mei 1694 te Vogelenzang met Hendrik Jansz Molesteeg, geboren te Hillegom, gedoopt op 19 augustus 1672 te Vogelenzang, overleden na 1731 te Hillegom, zoon van Jan Hendricksz Molesteeg, beroep tuinder, armmeester, en Maria Willemsdr (Marijtje) Akersloot
7. Sijmen Joosten * ong. 1672, Hillegom, + voor 1716, ondertrouwt op 1 maart 1699 te Oegstgeest met Cornelia (Neeltje) Jansdr WIJCKERHELT, geboren in ong. 1670 te Katwijk a.d. Rijn, overleden na 1716 te Hillegom, dochter van Jan Engelen Wijckerhelt en NN
8. Trijntje Joosten, ged. 24-1-1674, Vogelenzang, + na 1732, Heemstede, trouwt op 2 juni 1697 te Vogelenzang met Willem Jansz Molesteeg, geboren in ong. 1670 te Hillegom, overleden op 3 november 1729 te Heemstede, begraven op 7 november 1729 te Heemstede, zoon van Jan Hendricksz Molesteeg en Maria Willemsdr Akersloot

20 mei 1694: Cornelis Joostenzn. van Diest wonende Hillegom verkoopt Dirck Gerritszn. van der Bijl een huis en erf gelegen aan de Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NO de Zeestraat, ZO Arent Hendrickszn. Touw, ZW de Woensdagse watering en NW Leendert Uyttenbos, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 26- 5-1658, voor 716 gulden contant.
104. 20 mei 1694:
Cornelis Joostenzn. van Diest wonende Hillegom verkoopt Louris Louriszn. Verhaven een huis en erf gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend NW dezelfde straat, ZO Leendert Uyttenbos, ZW Maarten Corneliszn. Jongen Engel en NW de koper, alles volgens de oude brieven, daarvan de jongste is van 26 -7- 1684, voor 95 gulden contant.
15 maart 1697:
Cornelis Joostenzn van Diest wonende Hillegom gehuwd met Niesje Jansdr. van 's-Gravendijck dochter en mede- erfgename van Jan Corneliszn. van 's-Gravendijck en uit dien hoofde het recht bij scheiding van het nagenoemde verkregen hebbende verkoopt Willem Joostenzn. van Diest zijn broer mede wonende Hillegom een huis met erf en schuur gelegen aan de oude Zeestraat te Noordwijk binnen, belend ZO Jan Pauluszn. Admiraal en NW de kinderen van Dirck Aryenszn. Boeckhorst, strekkende voor van de oude Zeestraat tot achter aan de nieuwe Zeestraterweg, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste zijn van 28- 9-1667 en 24-2- 1672, voor 530 gulden contant.
28 oktober 1699:
Simon Joostenzn. van Diest wonende Hillegom gehuwd met Neeltje Jansdr Wijckerhelt enige dochter van Jan Engelen Wijckerhelt die een zoonszoon en
mede- erfgenaam was van Pieter Janszn. Persoon verkoopt Maria Cornelisdr. van Roon wonende in de Cley 1 morgen land genaamd Coentjes morgen gelegen in de Cley ter weerszijden van de Heerweg te Noordwijk binnen, belend NO Simon Janszn. Paardecooper met bruikwaar, ZO de erfgenamen van de heer de Waal, ZW de kinderen van Simon Jeroenszn. Groenendijck en NW het Schouwslootje, alles volgens de oude waarbrieven, daarvan de jongste is van 29- 1-1634, voor 315 gulden contant.

 

Vb. Joost Claesz van Diest, zoon van IVc, geboren te Lisse in ong. 1644, overleden tussen 1685 en 1695 te Hillegom, geloof R.K., beroep hovenier, tuinier, koopman
Trouwt (1) R.K. op 25 maart 1668 te Lisse met:
Geertje Dirksdr TREURNIET, geboren in ong. 1644 te Noordwijk, overleden voor 1 maart 1671, dochter van Dirck Jansz Treurniet en Aeltgen Harmensdr van Ousthoorn, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmen Joosten, ged. 3-3-1669, Lisse, volgt VIc
2. Cornelis Joosten * ong. 1670
3. Maertje Joosten * ong. 1671, + tussen 1703 en 1708 te Hillegom, trouwt (R.K.) met Pieter Joosten Verwanten, geboren in ong. 1668, zoon van Joost Wante en Jannetje Pietersdr
Trouwt (2) R.K. op 1 maart 1671 te Hillegom met:
Neeltje Cornelisdr GLAS, gedoopt op 14 augustus 1644 te Hillegom, overleden voor 30 april 1679, dochter van Cornelis Pietersz Glas en Maertje Claesdr Langevelt
Kinderen uit dit huwelijk:
4. Maartje van Diest, dochter van Joost Claesz van Diest, ged. 28-8-1672, Hillegom, trouwt op 21 december 1692 met NN
Trouwt (3) R.K. op 30 april 1679 te Warmond met:

Pieterje Vechtersdr van WETTEREN, gedoopt op 27 maart 1650 te Warmond, overleden tussen 1709 en 1716 te Hillegom, dochter van Vechter Mathijsz van Wetteren en Neeltgen Pouwelsdr
Kinderen uit dit huwelijk:
5. Grietje Joosten, ged. 17-1-1680, Hillegom

6. Neeltje Joosten, ged. 16-2-1681, Hillegom
7. Claes Joosten, ged. 21-10-1682, Hillegom, trouwt 24 of 25 jaar oud, op 4 september 1707 te Hillegom met Magdalena Wollebrands van Starreblom, geboren te Voorschoten, wonende te Heemstede
6. Vechter Joosten, ged. 18-6-1684, Hillegom
7. Mathijs Joosten, ged. 10-3-1686, Hillegom, volgt VId
8. Antje Joosten, ged. 29-6-1687, Hillegom
9. Pieternelletje Joosten, ged. 2-10-1689, Hillegom
10. Vechter Joosten, ged. 13-1-1692, Hillegom, + voor 1716
11. Caterijntje Joosten, ged. 13-1-1692, Hillegom

Vc. Leendert Jansz van Diest, zoon van IVe, gedoopt te Wassenaar op 9 februari 1648, wonende te Loyerstraet
Trouwt (1) met Jannetje Gerrits Buytelaer, geboren vóór 1657, overleden vóór 1700

Kinderen uit dit huwelijk:
1 Johannes, ged. 12-9-1677, Warmond
Trouwt (2) op 2 april 1700 te Leiden met Hillegond Swanenburgh, gedoopt vóór 1680 te Roelofarendsveen, wonende te Loyerstraet

Kinderen uit dit huwelijk:
2. Fijtje, ged. 28-10-1701, Leiden
3. Johannes (Jan), ged. 28-12-1704, Leiden, doopgetuigen Dirk en Trijntje van Diest

Getuigen zijn het tweede huwelijk: bruidegom: Ewout Verduyn bekende Leyderdorp. Getuigen bruid: Maertje Pieters van Leeuwen nicht Leyderdorp

 

Generatie VI

VIa. Willem Joosten van Diest, zoon van Va, geboren te Hillegom in ong. 1665, overleden voor 1724 te Hillegom, geloof R.K., beroep tuinier
Trouwt (1) op 28 mei 1689 te Vogelenzang met Guurtje Pietersdr VAN BOURGONJE
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes (Jan) Willems, ged. 22-3-1691, Vogelenzang, getuigen Arie Jans en Neeltje Willems, volgt VIIa
Trouwt (2) op 18 mei 1697 te Hillegom met Antje Dirksdr KROON, gedoopt op 26 maart 1673 te Vogelenzang, overleden tussen 1704 en 1709 te Hillegom, dochter van Dirck Hendriksz Croon en Cornelia Cornelisdr van der Weijde
Kinderen uit dit huwelijk:
2. Joost Willems, ged. 27-5-1698, Vogelenzang, getuigen Jan Ceese en Leuntje Joosten
3. Joost Willems, ged. 10-12-1699, Vogelenzang, getuigen Frans Albertsz en Antje Joosten, volgt VIIb
4. Cornelia Willems, ged. 18-2-1701, Vogelenzang, getuigen Sijmen Joosten en Caatje Joosten
5. Neeltje Willems, ged. 17-3-1702, Vogelenzang, getuigen Sijmen Joosten en Caatje Joosten, trouwt met Jacob Laurense, gedoopt op 25 september 1701 te Vogelenzang, zoon van Laurens Cornelise en Dieuwer Jacobs
6. Guurtje Willems, ged. 21-9-1704, Vogelenzang, getuigen Pieter Sijmisz en Aafje Dirks, trouwt op 2 juni 1726 te Vogelenzang met Cornelis Dirks Akersloot, het kerkelijk huwelijk vond plaats op 2 juni 1726 te Vogelenzang

Met dank aan Jos Meskers, genealogieproject Bollenstreek.

 

VIb. Cornelis Joosten van Diest, zoon van Va, geboren te Hillegom, gedoopt te Vogelenzang op 21 december 1668, overleden na 9 december 1728 te Hillegom
Trouwt op 17 september 1691 te Noordwijk met Niesje Jansdr SCHRAVENDIJCK, geboren in 1673 of 1674 te Noordwijk, dochter van Jan Cornelisz Schravendijk (Jan Cees Voogt), beroep vlasser, en Marijtje Claesdr Duijndam
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marijtje Cornelisdr, ged. 1-4-1693, Noordwijk

 

VIc. Harmen Joosten van Diest, zoon van Vb, gedoopt te Lisse op 3 maart 1669, geloof R.K., schepen te Hillegom (vermelding 1723)
Trouwt (R.K.) op 4 augustus 1697 te Lisse met:
Geertje Vechtersdr VAN WETTEREN, gedoopt op 24 april 1672 te Lisse, dochter van Vechter Jansz van Wetteren en Trijntgen Gerritsdr van Brederode
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertje Harmensdr * 6-10-1697, Lisse
2. Joost Harmensz * 21-6-1699, Hillegom
3. Geertje Harmensdr * 10-9-1700, Lisse. trouwt op 11 augustus 1726 te Noordwijk met Arij Hendriks Vis
4. Trijntje Harmensdr * 23-7-1702, Hillegom
5. Joost Harmensz * 17-2-1704, Hillegom, trouwde in 1734 Sophia Catrina Meyer. Sophia is geboren in Amsterdam
6. Grietje Harmensdr * 27-3-1707, Hillegom

VId. Matthijs Joosten van Diest, zoon van VIb, gedoopt te Lisse op 10 maart 1686, overleden voor 1729, geloof R.K.
Trouwt (1) voor 1719 met Marijtje Roelofs

Trouwt (2) op 26 november 1719 te Noordwijk met:
Aaltje MAARTENS
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertje Matthijsse * 19-1-1721, Hillegom
2. Joost Matthijsse * 8-3-1722, Hillegom
3. Pieternel Matthijsse * 16-5-1723, Hillegom, trouwt op 22 september 1748 te Hillegom met Gerrit Lantwer (Lamfer)

 

Generatie VII

VIIa. Johannes (Jan) Willemse van Diest, zoon van VIa, gedoopt te Vogelenzang op 22 maart 1691, geloof R.K.
Trouwt op 16 januari 1714 te Vogelenzang met:
Maria Laurense, gedoopt op 10 april 1694 te Vogelenzang, dochter van Laurens Cornelisse en Dieuwer Jacobs, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Guurtje Jans * Hillegom, ged. 26-1-1715, Vogelenzang, getuigen Sijmen Pieters en Leuntje Jooste
2. Jan Jans * Hillegom, ged. 12-2-1716, Vogelenzang, getuigen Jan Cnelisz en Aagje Lauris
3. Jan Jans * Hillegom, ged. 14-2-1717, Vogelenzang, getuigen Jan Cnelisz en Aagje Lauris
4. Antje Jans * Hillegom, ged. 29-1-1718, Vogelenzang, getuigen Joost Wulmsz en Neeltje Wulms
5. Antje Jans * Hillegom, ged. 3-10-1718, Vogelenzang
6. Antje Jans * Hillegom, ged. 15-2-1720, Vogelenzang, getuigen Joost Wulmsz en Neeltje Wulms
7. Jannetje Jans * Hillegom, ged. 25-3-1722, Vogelenzang, getuigen Jacobus Lauris en Knelia Lauris
8. Aagje Jans * Hillegom, ged. 9-8-1723, Vogelenzang, getuigen Pieter Louwen en Knelia Louwen
9.  Aagje Jans * Hillegom, ged. 16-1-1725, Vogelenzang, getuigen Pieter Louwe en Knelia Louwe
10. Neeltje Jans * Hillegom, ged. 3-3-1726, Vogelenzang, getuigen Joost Willemsse en Guurtje Willems
11. Willem Jans * Hillegom, ged. 13-10-1727, Vogelenzang, getuigen Joost Willemse en Neeltje Willems
12. Willemtje Jans * Hillegom, ged. 6-12-1728, Vogelenzang, getuigen Dirk Zeestraeten en Guurtje Willems

 

VIIb. Joost Willemsse van Diest, zoon van VIa, gedoopt te Vogelenzang op 10 december 1699, wonende te Hillegom, geloof R.K.
Trouwt (1) op 13 januari 1731 te Vogelenzang met:
Jannetje Simons (Sijmens) LANGEVELT, jongedochter van Hillegom, dochter van Sijmen Langevelt en NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maritje Joosten * Hillegom, ged. 16-8-1732, Vogelenzang, getuigen Albert Fransse en Guurtje Willems
2. Antje Joosten * Hillegom, ged. 15-9-1733, Vogelenzang, getuigen Knelis Akersloot en Neeltje Willems
3. Willem Joosten * Hillegom, ged. 29-3-1735, Vogelenzang, getuigen Knelis Akersloot en Neeltje Willems, volgt VIIIa
4. Aagje Joosten * Hillegom, ged. 16-12-1736, Vogelenzang, getuigen Sijmen Pietersse en Sijbregt Sijmens, trouwt op 23 november 1755 te Hillegom met Wouter Pietersz Van der Swet, geboren te De Zilk, gedoopt op 10 augustus 1731 te Vogelenzang, overleden in november 1806 te Lisse, zoon van Pieter Cornelisz van der Zwet en Cornelia Wouterse van der Vlugt
5. Trijntje Joosten * Hillegom, ged. 15-1-1738, Vogelenzang, getuigen Jacobus Laurisse en Caatje Dirks
Joost Willemsse van Diest, zoon van VIa, weduwnaar te Hillegom
Trouwt (2) op 12 april 1739 te Vogelenzang met:
Marijtje Cornelisdr LANGEVELD, geboren in ong. 1715 te Hillegom, dochter van Cornelis (Cnelis) Albertsz Langeveld en Hillegont Pietersdr van Schooten
Kinderen uit dit huwelijk:
6. Jannetje Joosten * Hillegom 8-1-1740, Vogelenzang, doopgetuigen Jan Slingerland en Maritje Sijmens
7. Cornelis Joosten * Hillegom, ged. 8-8-1741, Vogelenzang, doopgetuigen Pieter Knelisse en Dirkje Pieters
8. Joannes Joosten * Hillegom, ged. 15-9-1742, Vogelenzang, doopgetuigen Albert Knelisse en Caatje Knelis, volgt VIIIb
9. Simon Joosten * Hillegom, gd. 2-9-1744, Hillegom, doopgetuigen Sijmen Pietersse Langevelt en Maritje Sijmens

10. Cornelis Joosten * Hillegom, ged. 4-6-1746, Vogelenzang, doopgetuigen Jacobus Laurisse en Guurtje Willems
11. Heijltje Joosten * Hillegom, ged. 9-8-1747, Vogelenzang, doopgetuigen Sijmen Langevelt en Caatje Knelis
12. Dirk Joosten * Hillegom, ged. 6-12-1754, Vogelenzang, doopgetuigen Pieter Laurisse en Caetje Cnelis

Met dank aan Jos Meskers, genealogieproject Bollenstreek.

 

Generatie VIII

VIIIa. Willem Joosten van Diest, zoon van VIIb geboren te Hillegom, gedoopt op  29 maart 1735 te Vogelenzang
Trouwt op 29 april 1770 te Woubrugge met:

Antje Jansse Beijnsdorp, gedoopt op 27 mei 1739, overleden op 5 januari 1806, begraven op 7 januari 1806, dochter van Jan Meesz Beijnsdorp en Pleuntje Clemensdr Hartveld
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Justus, ged. 21-1-1771, Woubrugge
2. Apollonia, ged. 29-8-1772, Woubrugge


VIIIb. Joannes (Jan) Joost van Diest
, zoon van VIIb, geboren te Hillegom, gedoopt te Vogelenzang op 15 september 1742 te Vogelenzang, begraven op 3 januari 1811 te Sassenheim, geloof R.K.

Trouwt op 13 november 1785 te Hillegom met Margarita Cornelia (Grietje) BORST, geboren op 10 januari 1766 te Heemskerk, overleden op 11 augustus 1848 te Lisse, dochter van Cornelis Janszn Borst en Marijtje Cornelisdr Bredero
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Josephus (Joost) * 1-11-1786, Hillegom, volgt IXa
2. Marijtje * 5-6-1788, Lisse, volgt IXb
3. Cornelis Jansz, ged. 10-11-1790, Lisse, +  28-11-1791, Lisse, 1 jaar oud
4. Cornelia * 21-5-1794, Sassenheim, volgt IXc
5. Joannes (Jan) * 16-10-1796, Sassenheim, + 19-1-1811, Sassenheim, begr. 21-1-1811, Sassenheim

Aansluiting tot stand gekomen dankzij aanvullende informatie van dhr. Cor Scholten.

 

Generatie IX

IXa. Josephus (Joost) van Diest, zoon van VIIIb, geboren te Hillegom op 1 november 1786, overleden op 20 maart 1861 te Hillegom, geloof R.K., beroep arbeider, dagloner
Trouwt op 25 januari 1815 te Heemstede met Catharina (Trijntje) KOSTER, gedoopt op 14 augustus 1786 te Lisse, overleden 6-1-1860, dochter van Jacob Jansse Koster en Cornelia (Neeltje) Moerkerken
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margaretha * 26-4-1815, Lisse, trouwt op 24 januari 1836 te Lisse met Pieter van Kesteren, geboren op 16 juni 1805 te Lisse, overleden 17-2-1872 te Lisse, zoon van Arie Pietersz van Kesteren en Antje Huibertse van Weenen. Voor haar huwelijk met Pieter van Kesteren had zij al een zoon: Josephus van Diest, geboren op 25 september 1834 te Lisse,overleden 12-7-1836 te Lisse, vader onbekend.
2. Jacobus * 19-5-1816, Lisse, volgt Xa
3. Joannes * 21-10-1818, Lisse, volgt Xb
4. Cornelia * 1-10-1820, Lisse, volgt Xc
5. Cornelis * 5-9-1822, Lisse, volgt Xd
6. Gerardus * 21-3-1824, Lisse, volgt Xe
7. Elisabeth * 24-4-1827, Lisse, Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op 15 mei 1853 te Voorhout met Adrianus van Dam, geboren op 25 september 1829 te Voorhout, zoon van Cornelis van Dam en Maria van der Mei

8. Alida * 11-3-1830, Lisse, trouwt op 25 april 1852 te Lisse met Martinus Beijk, 22 jaar, geboren te Lisse, zoon van Willem Beijk en Louwrentia Wijnands.
Alida kreeg voor haar huwelijk een zoon: Josephus van Diest, geboren op 21 oktober 1859 te Lisse, vader onbekend

IXb. Marijtje van Diest, dochter van VIIIb, geboren te Lisse 5 juni 1788
Relatie met NN
Kinderen uit deze relatie:
1. Cornelia van Diest * 1820, Hillegom, + 9-12-1899, Sassenheim, trouwt op 4 mei 1845 te Sassenheim met Lourent (Lourens, Lourentius) van der Voort, geboren op 21-03-1820 te Noordwijkerhout, overleden op 6 januari 1883 te Sassenheim, zoon van Johannes van der Voort en Huibertje van Rhijn
Trouwt op 21 oktober 1810 te Lisse met Adrianus (Arie) Pieterz van Schagen, geboren op 9 januari 1789 te Noordwijkerhout, overleden op 27 oktober 1814 te Hillegom, zoon van Petrus Ariensz van Schagen en Petronella Engelsdr van Bronsgeest
Trouwt (2) op 28 november 1824 te Hillegom met Petrus Lelieveld, geboren op 8 april 1803 te Hillegom, beroep werkman, zoon van Hendrik Lelieveld en Elizabeth Kennik

 

IXc. Cornelia van Diest, dochter van VIIIb, geboren te Sassenheim op 21 mei 1794, overleden op 22 juli 1876 te Lisse
Relatie met NN

Kinderen uit deze relatie:
1. Johannes * 13-7-1819, Lisse, volgt Xf
Trouwt op 11 januari 1829 te Lisse met Dirk Andriesz van Bezu, gedoopt op 28 augustus 1794 te Lisse, overleden op 14 september 1845 te Lisse, zoon van Andries Dirksz van Bezu en Jannetje Florisdr van Bourgondien

 

Generatie X

Xa. Jacobus van Diest, zoon van IXa, geboren te Lisse op 19 mei 1816, overleden op 7 juni 1861 te Lisse, beroep arbeider
Trouwt op 19 juni 1842 te Lisse met Maria (Marijtje) VAN DER PLAS, geboren op 9 januari 1824 te Leiden, overleden op 24 mei 1881 te Lisse, beroep naaister, dochter van Pieter van der Plas en Johanna Zimmerman
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina * 22-9-1844, Lisse, trouwt op 9 juni 1870 te Lisse met Arnoldus Cornelis Wijsman, geboren op 26 februari 1829 te Leiden, overleden op 9 maart 1880 te Lisse, zoon van David Wijsman en Anna Beelen, weduwnaar van Clara Nederpel
2. Johanna * 4-4-1845, Lisse, trouwt op 8 oktober 1868 te Lisse met Johannes Nederpelt, geboren op 28 september 1844 te Lisse, zoon van Johannes Nederpelt en Maria de Vos
3. Maria * 14-5-1847, Lisse
4. Petrus * 19-7-1851, Lisse
5. Josephus * 4-8-1854, Lisse, volgt XIa
6. Petrus * 4-4-1857, Lisse, volgt XIb

Marijtje van der Plas trouwt (2) op 24 november 1871 te Lisse met Adrianus van Alkmaar, geboren op 4 februari 1819 te Lisse, overleden op 5 augustus 1887 te Lisse, zoon van Frans van Alkmaar en Allegonda Kuipers, weduwnaar van Johanna Warmerdam, beroep arbeider
 

Xb. Joannes van Diest, zoon van IXa, geboren te Lisse op 21 oktober 1818
Trouwt (1) op 8 juli 1849 te Lisse met Maria (Marijtje) VAN DER HORST, 24 jaar, geboren te Haarlem, dochter van NN en Anna van der Horst
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobus Josephus * 24-9-1849, Lisse
2. Josephus * 24-1-1851, Lisse
3. Jacobus * 8-4-1853, Lisse, volgt XIc
4. Gerardus * 8-2-1856, Lisse

Trouwt (2) op 3 november 1861 te Warmond met Helena PRINS, 33 jaar, geboren op 16 oktober 1828 te Warmond, dochter van Pieter Prins en Maria van Noort, weduwe van Albertus Steenvoorde
Kinderen uit dit huwelijk:
5. Maria * 16-11-1862, Lisse, trouwt op 30 oktober 1884 te Lisse met Gerardus Jacobus Schoone, 30 jaar, zoon van Petrus Schoone en Cornelia Smakman
6. Catharina * 17-7-1864, Lisse, trouwt op 25 februari 1886 te Lisse met Wilhelmus Hogedoorn, beroep arbeider, geboren op 20 januari 1865 te Lisse, zoon van Petrus Hogedoorn en Cornelia Teunisse
7. Adelberta * 5-8-1865, Lisse, trouwt op 12 eptember 1895 te Lisse met Jacobus de Vos, 29 jaar, geboren te Sassenheim, zoon van Jakob de Vos en Johanna Vermoolen
8. Josephus * 27-12-1868, Lisse
9. Alberta * 1-9-1870, Lisse. Alberta kreeg een dochter, Alberta kreeg een dochter, Helena van Diest, geboren op 29 juli 1892 te Lisse, vader onbekend

Xc. Cornelia van Diest, dochter van IXa, geboren te Lisse op 1 oktober 1820
Relatie met NN
Kinderen uit deze relatie:
1. Josephus (Jozef) * 16-7-1841, Lisse, volgt XId
Trouwt op 11 december 1850 te Haarlem met Joannes van den Berg, geboren in ong. 1795 te Hillegom, zoon van Petrus van den Berg en Maria Veenings

 

Xd. Cornelis van Diest, zoon van IXa, geboren te Lisse in 5 september 1822, overleden op 28 april 1892 te Sassenheim, beroep dagloner, arbeider
Trouwt (1) op 4 juni 1848 te Sassenheim met Maria (Marijtje) RUIGROK, 32 jaar, geboren te Noordwijk, wonende te Sassenheim, overleden voor 9 juni 1850, dochter van Arie Ruigrok, overleden, en Marijtje van Noort, beroep werkster, wonende te Warmond
Trouwt (2) op 9 juni 1850 te Lisse met Clasina (Claasje) LEIJTEN (Luijten/Lijten), beroep naaister, geboren op 19 december 1825 te Lisse en wonende te Lisse, dochter van Johannes Leijten (Luijten/Lijten), beroep arbeider, en Cecilia van Diemen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria * 18-3-1851, Sassenheim, trouwt (1) met Matthijs Helleman, geboren in ong. 1833, overleden op 3 oktober 1896 te Alkemade, 63 jaar oud, zoon van Jan Helleman en Jannetje Kraan, trouwt (2) op 14 mei 1903 te Alkemade met Cornelis Zandbergen, geboren op 26 mei 1846 te Alkemade, overleden op 27 maart 1904 te Rijpwetering, zoon van Johannes Zandbergen en Cornelia van Tol, weduwnaar van Cornelia Vrijburg, trouwt (3) op 28 september 1905 te Alkemade met Johannes van den Berg, geboren in 1847 te Zoeterwoude, overleden op 24 februari 1921 te Alkemade zoon van Hendrik van den Berg en Maria Witsenburg
2. Joannes * 2-4-1853, Sassenheim

3. Cornelis * 3-3-1860, Sassenheim, volgt XIe
4. Josephus * 7-2-1862, Sassenheim, volgt XIf
5. Caecilia Catharina * 29-2-1865, Sassenheim, + 4-7-1950, Lisse, trouwt op 25 juli 1889 te Sassenheim met Johannes van der Meij, geboren op 25 januari 1858 te Hillegom, overleden op 8 augustus 1943 te Lisse

6. Jacobus * 3-7-1866, Sassenheim
7. Johannes * 3-1-1869, Sassenheim, trouwt op 24 mei 1893 te Warmond met Apollonia Maria VAN DEN BERG, geboren op 6 januari 1854 te Noordwijkerhout, dochter van Jan van den Berg en Pietje Broekhof, weduwe van Johannes Josephus van der Meij

 

Xe. Gerardus van Diest, zoon van IXa, geboren te Lisse op 21 maart 1824, beroep arbeider
Trouwt (1) op 20 mei 1855 te Lisse met Sophia WIJNANDS, 25 jaar, geboren te Lisse, overleden voor 1861, dochter van Cornelis Wijnands en Catharine Turenhout
1. Cornelius * 7-11-1856, Lisse, volgt XIg
2. Josephus * 10-11-1857, Lisse, +10-12-1861, Lisse
Trouwt (2) op 30 mei 1861 te Lisse met Petronella DE WINTER, geboren op 11 december 1836 te Lisse en wonende te Lisse, overleden op 17 januari 1914 te Lisse, dochter van Cornelis de Winter en Adriana Buijs (Beijk)

Kinderen uit dit huwelijk:
3. Jacobus * 24-5-1862, Lisse
4. Cornelis * 11-10-1863, Lisse, +18-1-1864, Lisse
5. Johannes Adrianus * 7-3-1867, Lisse, +19-3-1867, Lisse
6. Cornelis * 16-6-1870, Lisse, + 2-7-1970, Lisse
7. Sophia Catharina * 1-6-1871, Lisse, + 2-6-1871, Lisse
8. Jacobus * 10-4-1872, Lisse, + 22-3-1873, Lisse
9. Jacobus * 27-11-1873, Lisse, +28-11-1873, Lisse
10. Martinus * 13-3-1875, Lisse, +14-3-1875, Lisse
11. Cornelis * 19-1-1876, Lisse, +19-1-1876, Lisse
12. Adriana * 27-5-1877, Lisse, + 27-5-1877, Lisse

 

Xf. Johannes van Diest, zoon van IXb, geboren te Lisse op 13 juli 1819, overleden op 2 juni 1891 te Zoeterwoude, beroep tuindersknecht
Trouwt op 7 mei 1848 te Lisse met Maria DE GROOT, 30 jaar, geboren te Sassenheim, wonende te Lisse, dochter van Ghijsbertus de Groot, beroep arbeider, en Geertje van Driel
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margaretha * 9-3-1849, Sassenheim, +13-3-1849, Sassenheim
2. Gijsbertus * 17-10-1850, Sassenheim
3. Cornelius * 1-3-1852, Sassenheim, volgt XIh
4. Geertruida * 30-9-1853, Sassenheim, +20-2-1877, Sassenheim
5. Hendricus * 15-4-1855, Sassenheim, +14-7-1855, Sassenheim
6. Joannes * 14-10-1856, Sassenheim, + 6-4-1857, Sassenheim
7. Maria * 8-4-1859, Sassenheim, + 10-8-1927, Hillegom, trouwt op 19 mei 1887 te Sassenheim met Cornelius Kapiteijn, geboren op 9 december 1860 te Lisse, wonende te Hillegom, overleden op 26 augustus 1905 te Hillegom, zoon van Cornelis Kapiteijn en Cornelia de Winter, beroep arbeider

 

Generatie XI

XIa. Josephus (Joost) van Diest, zoon van Xa, geboren te Lisse op 4 augustus 1854, overleden op 21 januari 1898 te Lisse, beroep arbeider, metselaar
Trouwt op 29 mei 1879 te Lisse met Adriana Cornelia DE WINTER, geboren op 5 april 1857 te Lisse, overleden op 19 februari 1945 te Lisse, dochter van NN en Petronella de Winter
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria * 26-2-1880, Lisse, + 21-10-1942, Lisse, trouwt op 10 januari 1901 te Lisse met Johannes Petrus (Jan) van der Hulst, geboren op 8 april 1880 te Lisse, overleden op 25 maart 1958 te Leiden, zoon van Petrus van der Hulst en Maria Geertruida Schoone, beroep bloemistarbeider, grondwerker
2. Gerarda (Gerritje) * 20-2-1882, Lisse, trouwt op 15 januari 1914 te Lisse met Johannes Petrus Langelaan, geboren op 21 juli 1887 te Lisse, overleden 27-7-1949 Leiden, zoon van Johannes Langelaan en Petronella van Dijk
3. Catharina (Trijn) * 4-11-1883, Lisse, + 14-12-1971, Hillegom, trouwt op 25 oktober 1906 te Lisse met Johannes Adrianus Seijsener, geboren op 29 april 1907 te Hillegom, overleden op 5 juni 1957 te Haarlem, zoon van Theodorus Seijsener en Susanna Sprik, beroep bloemistarbeider
4. Petrus * 11-4-1885, Lisse, + 7-11-1885, Lisse

5. Jacobus (Koos) * 26-7-1887, Lisse, volgt XIIa

Marcus Johannes van Kampen werd tot levenslang veroordeeld voor o.a. de moord op Josephus van Diest. Marcus van Kampen, geboren op 30 december 1852 te Voorhout, vergiftigde eerst zijn echtgenote Johanna de Winter, zus van Cornelia de Winter, daarna op 21 januari 1898 Josephus van Diest met rattenkruid. Bron Genealogie familie Van Kampen.

 

XIb. Petrus van Diest, zoon van Xa, geboren te Lisse op 4 april 1857, overleden op 19 december 1904 te Leiden , beroep arbeider
Trouwt op 19 september 1887 te Lisse met Johanna Maria (Anna) SCHRAMA, geboren op 10 oktober 1864 te Lisse, overleden op 1 augustus 1934 te Lisse, dochter van Hendrik Schrama en Goverdina Smit
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Jacoba * 7-8-1889, Lisse, trouwt op 28 januari 1926 te Lisse met Nicolaas Petrus Joseph Kauffman, 44 jaar, geboren te Goes, zoon van Nicolaas Kauffman en Anna Philkippina Thewalt
2. Gerardina * 3-12-1890, Lisse, + 2-4-1941, Schiedam, trouwt op 8 september 1920 te Lisse met Jacobus Antonius Cornelis Rensman. 25 jaar, geboren op 2 december 1894 te Schiedam, zoon van Jacobus Franciscus Antonius Rensman en Adriana Johanna Leenderts
3. Maria Johanna * 3-5-1892, Lisse, +31-12-1894, Lisse
4. Hendrikus Johannes * 26-7-1893, Lisse, + 24-9-1964, Noordwijkerhout, trouwt op 10 augustus 1939 te Lisse met Johanna Gijsberta Opstal, 47 jaar oud, geboren op 19 januari 1892 te Utrecht, overleden op 15 augustus 1955 te Lisse, dochter van Theodorus Opstal en Aartje van 't Lam
5. Petrus Johannes * 10-7-1895, Lisse, +15-3-1897, Lisse

6. Josephus * 7-3-1897, Lisse, beroep bloemist, trouwt op 17 oktober 1923 te Amsterdam met Jacoba Alberta HORSMAN, 33 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Gerrit Jan Horsman en Carolina Sophia Blok
7. Wilhelmus * 1-11-1898, Lisse, volgt XIIb
8. Johanna Maria * 6-3-1901, Lisse, +23-5-1902, Lisse
9. Petrus Johannes * 30-7-1902, Lisse, + 13-8-1953, Schiedam, trouwt op 26 oktober 1927 te Warmond met Maria Hendrika van Winsen, 24 jaar oud, geboren te Warmond, dochter van Adrianus van Winsen en Catharina Duivenvoorden
10. Johannes van Diest * 1905, Lisse, trouwt op 21 juni 1928 te Schiedam met Adriana Johanna van Dijk, geboren in 1908 te Schiedam, dochter van Wilhelmus Jacobus Johannes van Dijk en Johanna Petronella Maria Rensman

 

XIc. Jacobus van Diest, zoon van Xb, geboren te Lisse op 8 april 1853, beroep arbeider
Trouwt (1) op 26 september 1878 te Lisse met Adriana VAN DER ZWET, geboren op 20 oktober 1852 te Lisse, overleden voor 1887, dochter van Pieter van der Zwet en Cornelia Langelaan
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petrus Jacobus * 28-7-1879, Lisse, volgt XIIc
2. Mathilda * 7-8-1881, Lisse, trouwt op 21 augustus 1902 te Lisse met Johannes Hoogkamer, 21 jaar, geboren te Nieuwer-Amstel, zoon van Henricus Hoogkamer en Margaretha Banen
3. Cornelia * 12-11-1882, Lisse(1) is de biologische moeder van het kind van NN. (2) trouwde, 27 jaar oud, op 18-11-1909 in Lisse met Theodorus Hoogkamer, geboren in 1884 te Nieuwer-Amstel, zoon van Henricus Hoogkamer en Margaretha Baanen.
Kind van Cornelia en NN: 1 Cornelis van Diest, geboren op 22-05-1904 in Leiden.
4. Johannes * 30-6-1884, Lisse, , + 9-3-1969, Hillegomtrouwt op 22 oktober 1908 te Noordwijk met Petronella HEEMSKERK, geboren op 28 januari 1883 te Noordwijk, overleden op 27 december 1929 te Lisse, dochter van Cornelis Heemskerk en Johanna Steenvoorden
5. Jacoba Maria * 27-11-1886, Lisse, trouwt op 11 augustus 1910 te Lisse met Cornelis Kortekaas, 23 jaar, geboren op 9 september 1886 te Lisse, zoon van Theodorus Kortekaas en Emerentina van Kampen
Trouwt (2) op 8 september 1887 te Lisse met Alida SMAKMAN, geboren in 1865, dochter van NN en Cornelia Smakman.
Echtscheiding uitgesproken op 27 december 1892 te Haarlem
Kinderen uit dit huwelijk:

Cornelis Johannes van Diest (1889-1952) werd op 29 december 1913
veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens diefstal.

6. Cornelis Johannes * 4-4-1889, Lisse + 10-1-1952, Den Haag, beroep loopknecht, trouwt op 6 september 1916 te Den Haag met Henrica Jacoba Mallee, geboren 11 februari 1887 te Den Haag, dochter van Gerardus Johannes Adrianus Mallee en Johanna Maria Muns
7. Pieter * 6-1-1893, Lisse

8. Johannes (Jan) * 6-1-1893, Lisse, +8-2-1893, Lisse

XId. Jozef van Diest (1841-1926) en zijn tweede vrouw Huberta van Kampen (1847-1915)

XId. Josephus (Jozef) van Diest, zoon van Xc, geboren te Lisse op 16 juli 1841, wonende te Voorhout, na het huwelijk in Sassenheim, overleden op 31 januari 1926 te Sassenheim, geloof R.K., beroep arbeider, boer, bloemistknecht
Trouwt (1) op 1 juni 1869 te Sassenheim met:
Maria VAN NOORT, 26 jaar, geboren op 28 september 1842 te Sassenheim, overleden op 1 juni 1871 te Sassenheim, dochter van Pieter van Noort, overleden, en Catharina van der Slot
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelia (Neel) * 9-3-1870, Sassenheim
2. Catharina (Katrien) * 13-2-1871, Sassenheim, + 7-1-1938, Apeldoorn, trouwt op 30 april 1896 te Sassenheim met Theodorus Bernardus van Galen, 23 jaar, geboren op 25 mei 1872 te Warmond, overleden op 26 december 1919 te Apeldoorn, zoon van Theodorus van Galen en Cornelia van Nobelen, beroep melkverkoper

 

Catharina van Diest (met dank aan Gerard Straathof)

Trouwt (2) op 23 november 1871 te Sassenheim:
Huberta VAN KAMPEN, geboren op 11 juni 1847 te Voorhout, overleden 28-9-1915 te Sassenheim, dochter van Johannes van Kampen en Francijntje van der Ploeg, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
3. Johannes (Jan) * 26-5-1873, Sassenheim, ongehuwd
4. Maria Pancratia * 12-5-1875, Sassenheim7-8-1878, Sassenheim
5. Maria * 18-9-1876, Sassenheim, + 24-11-1944
6. Franciscus * 22-6-1878, Sassenheim
7. Martinus (Tinus) * 2-11-1880, Sassenheim, + 5-2-1944, Sassenheim, trouwt op 8 juli 1924 te Noordwijkerhout met Anna (Ans) TURENHOUT, geboren op 27 januari 1887 te Noordwijkerhout, overleden op 3 juli 1953 te Leiden, dochter van Jacobus Turenhout en Clara van Kampen. Geen kinderen.
8. Gerardus * 24-9-1882, Sassenheim, + 8-7-1973, Sassenheim, ongehuwd
9. Petronella (Pie) * 13-12-1884, Sassenheim, + 28-1-1945, Noordwijkerhout, trouwt op 24 november 1909 te Noordwijkerhout met Pieter Meijer, geboren op 1 juli 1884 te Noordwijkerhout, overleden op 16 april 1968 te Noordwijk, zoon van Cornelis Meijer en Catharina Warmerdam

Pieter Meijer met zijn vrouw Petronella van Diest

10. Jacobus (Koos) * 18-11-1887, Sassenheim, ongehuwd
11. Josephus * 19-12-1889, Sassenheim, volgt XIId

XIe. Cornelis van Diest, zoon van Xd, geboren te Sassenheim op 3 maart 1860, overleden op 7 januari 1937 te Sassenheim, beroep arbeider
Trouwt (R.K.) op 21 mei 1883 te Sassenheim met Petronella TEUNISSE, 24 jaar, geboren in 1859 te Lisse en wonende te Sassenheim, overleden op 28 juni 1926, dochter van Gerrit Teunisse, beroep arbeider, en Anna van den Berg
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes * 11-3-1884, Sassenheim
2. Gerardus * 10-11-1886, Sassenheim, trouwt op 27 november 1919 te Lisse met Cornelia BERKHOUT, geboren op 26 januari 1888 te Lisse, dochter van Petrus Berkhout en Geertruida van Dijk

Nicolaas Johannes van Diest heeft zes jaar gediend bij de huzaren. Rechts aankondiging 40-jarig huwelijksfeest in 1923.

3. Nicolaas Johannes * 16-2-1892, Sassenheim, volgt XIIe
4. Johannes Wilhelmus Henderikus * 28-10-1895, Sassenheim, trouwt op 11 juli 1918 te Sassenheim met Agatha STAPHORST, 22 jaar, geboren te Haarlemmermeer, dochter van Jacobus Staphorst en Cornelia Loos

 

Foto genomen op 11 juli 1943 t.g.v. Het 25-jarig huwelijksfeest van Johannes Wilhelmus Henderikus van Diest en Agatha Staphorst bij de bollenschuur van Johannes Wilhelmus Henderikus van Diest. Achterste rij v.l.n.r. NN, NN, Anna Staphorst, Agatha Staphorst, Hendrik Staphorst, NN, NN, Johannes Wilhelmus Hendrikus van Diest, NN. Voorste rij: NN, NN Staphorst, NN, Adriana Heijkoop.

Foto genomen ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijksfeest van Hendrik Mink en Johanna Jacoba van Egmond, vlak na de oorlog te Hillegom,
met ook aanwezig de familie Van Diest.

XIfJosephus van Diest, zoon van Xd, geboren te Sassenheim op 7 februari 1862, overleden op 12 februari 1947 te Sassenheim, beroep arbeider, bollenkweker
Trouwt op 19 mei 1887 te Sassenheim met Maria MEIJER, geboren op 4 maart 1863 te Lisse, overleden op 21 februari 1937 te Sassenheim, dochter van Johannes Meijer, beroep arbeider, en Magthilda Alders, beiden wonende te Lisse
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes (Nelis) * 14-3-1888, Sassenheim, getuigen: Arnoldus van der Voorn, 24 jaar, koopman en Cornelis van Diest, 28 jaar, arbeider, volgt XIIf
2. Johannes * 25-7-1890, Sassenheim, volgt XIIg
3. Clasina * 24-9-1895, Sassenheim, + 26-10-1972, Bennebroek, beroep filiaalhoudster drogisterij de Hoek in Sassenheim, trouwt op 17 augustus 1922 te Sassenheim met Cornelis Joannes Melman, geboren op 14 april 1892 te Warmond, overleden op 21 februari 1974 te Sassenheim, zoon van Henricus Melman en Theodora van Dam, beroep timmerman, aannemer
4. Martinus Jacobus (Martien) 
* Sassenheim, volgt XIIh
5. Johanna Cecilia * 1904, Sassenheim, + 9-4-1929, Sassenheim

Links: schilderij van Maria Meijer (schilder Caspar Verlint), met dank aan Sander van Daal. Rechts: Josephus van Diest (links, XIe) met twee zoons, Nelis (midden) en Martien (rechts). Foto ong. 1904. Met dank aan Ineke Marx.

 

XIg. Cornelius van Diest, geboren te Lisse op 7 november 1856, overleden op 31 mei 1927 te Sassenheim
Trouwt met Alida VAN DER LANS, geboren in 1865 te Lisse, overleden op 28 november 1935 te Sassenheim, dochter van Antonie van der Lans en Agnes de Vreede
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Gerardus van Diest, geboren in 1892 in Noordwijkerhout, volgt XIIi

 

XIhCornelius van Diest, zoon van Xe, geboren te Sassenheim op 1 maart 1852, overleden op 16 februari 1929 te Zoeterwoude, beroep arbeider
Trouwt (1) op 3 mei 1878 te Zoeterwoude met Theodora (Dirkje) BELT, geboren op 15 mei 1849 te Voorschoten, overleden op 10 maart 1894, dochter van Cornelis Belt en Agatha van der Salm 
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria * 1-5-1879, Zoeterwoude, trouwt op 15 mei 1903 te Voorschoten met Johannes van Seggelen, 27 jaar, geboren te Zoeterwoude, zoon van Hermanus van Seggelen en Geertje Tromslaager
2. Johanna * 26-8-1881, Leiden, + 11-1-1964, Voorschoten, trouwt op 11 januari 1907 te Voorschoten met Adrianus van der Krogt, geboren op 1 augustus 1879 te Voorschoten, overleden op 16 september 1956 te Voorschoten, zoon van Petrus van der Krogt en Gregoria Heemskerk
3. Leonardus * 27-3-1883, Leiden, + 21-2-1904, Leiden
4. Cornelis26-8-1881, Lisse, volgt XIIj

5. Johannes * 30-11-1885, Zoeterwoude, + 5-7-1887, Zoeterwoude
6. Gijsbertus * 11-12-1886, Leiden

7. Jacoba * 23-6-1888, Veur (Voorschoten), trouwt (1) op 9 mei 1911 te Veur (Voorschoten) met Bartholomeus Paardekooper, geboren in 1888 te Veur (Voorschoten), overleden op 4 juni 1925 te Veur (Voorschoten), zoon van Leonardus Paardekooper en Johanna Elisabeth Altorf, trouwt (2) op 23 april 1927 te Veur (Voorschoten) met Johannes Franciscus van der Veek, geboren in 1886 te Haarlem, zoon van Petrus van der Veek en Anna Maria Tallier
Trouwt (2) voor 1896 met Alida VAN DER MEER
Kinderen uit dit huwelijk:
8. NN * 2-4-1896, Zoeterwoude, +2-4-1896, Zoeterwoude
9. Appolonia4-7-1897,  Leiden, + 28-4-1901, Leiden, 3 jaar oud
10. Johannes 23-2-1899, Leiden, + 16-9-1899, Leiden, 6 maanden oud
Trouwt (3) op 7 mei 1902 te Leiden met Wilhelmina Margaretha STRAATHOF, geboren op 28 oktober 1862 te Leiden, overleden op 17 januari 1937 te Leiden, dochter van Adrianus Straathof en Margaretha Wilhelmina Velthuyzen

 

Generatie XII

Foto van het gezin van Koos van Diest en Ida Seijsener. V.l.n.r. staand Rie, Jan, Cor, Henk en Joop 
midden (meisje met strik) Ida en Piet, zittend vader Koos, moeder Ida en Koos. Foto ong. 1930.

XIIa. Jacobus (Koos) van Diest, zoon van XIa, geboren te Lisse op 26 juni 1887, overleden op 6 juli 1967 te Leiden, beroep vertegenwoordiger
Trouwt op 23 februari 1909 te Hillegom met Ida SEIJSENER, geboren op 30 maart 1889 te Hillegom, overleden op 5 januari 1970 te Sassenheim, dochter van Hendrik Seijsener en Cornelia Maria van der Zwet
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Josephus Hendrikus (Joop) * 16-7-1909, Lisse, volgt XIIIa
2. Hendrikus Jacobus (Henk) * 9-10-1910, Lisse, volgt XIIIb
3. Cornelis Gerardus (Cor) 
* 12-4-1912, Lisse, volgt XIIIc
4. Johannes Adrianus (Jan) 
* 9-8-1914, Lisse, volgt XIIId

5. Maria Gerarda (Rie) * 4-12-1916, Lisse, + 24-4-2000, Voorhout, trouwt met Johannes (Jan) van der Slot, geboren op 4 oktober 1916 te Voorhout, overleden op 12 december 2005 te Voorhout
6. Jacobus (Koos), volgt XIIIe
7. Ida Maria (Ida) * 25-3-1922, Lisse, + 1-4-1992, Driehuis, trouwt met Nicolaas Cornelis (Nico) Hogenes, geboren op 28 februari 1920 te Boskoop, overleden op 2 juni 2003 te IJmuiden
8. Petrus (Piet), volgt XIIIf

 

XIIb. Wilhelmus (Willem) van Diest, zoon van XIb, geboren te Lisse op 1 november 1898, overleden op 22 januari 1978 te Sassenheim, begraven te Lisse, beroep koetsier
Trouwt op 11 december 1952 te Lisse met Geertruida Johanna GROENEWOUD, geboren op 16 februari 1896 te Bergen, overleden op 29 mei 1971 te Leiden, begraven op 1 juni 1971 te Lisse, dochter van Johannes Groenewoud en Susanna Christina Vlugt, gescheiden van Nicolaas van der Meer

Kinderen uit deze relatie:
1. Wilhelmus Petrus Eldert (Van der Meer)volgt XIIIg
2. Anna (Van der Meer) * 3-5-1935, Lisse, + 7-6-1993, Hillegom, trouwt op 13 mei 1954 te Lisse met Gerard Lourentius (Gerrit) van Leeuwen, geboren op 13 januari 1931 te Leiden, overleden op 8 september 2015 te Hillegom

Voordat zij in 1952 huwden hadden Willem en Geertruida al twee kinderen, Wilhelmus en Anna. Ten tijde van de geboorte was Geertruida echter nog getrouwd met Nicolaas van der Meer (trouwdatum 13-1-1921, Lisse). Scheiding van tafel en bed werd op 23 juni 1925 uitgesproken. Het kerkelijk huwelijk was niet ontbonden zodat de kinderen eerst nog de geslachtsnaam van Van der Meer kregen. Naamsverandering vond plaats op 1 juni 1956.

 

Foto van de familie Van Diest-Bourgonje

XIIc. Petrus Jacobus (Piet) van Diest, zoon van XIc, geboren te Lisse op 28 juli 1879
Trouwt op 23 augustus 1905 te Lisse met Margaretha BOERGONJE, 20 jaar, geboren te Uitgeest, dochter van Hendrik Boergonje en Elisabeth van Wetering
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth (Bets) * 29-8-1906, Lisse, + 4-4-1998, Warmond, trouwt op 13 april 1926 te Lisse met Johann Fransz Theodor Dahlkamp, 30 jaar, geboren op 14 maart 1896 te Amsterdam, overleden in 1957 te Amsterdam, zoon van Johann Bernard Dahlkamp en Anna Gertrud Kehren
2. * NN 22-7-1908, Lisse, + 22-7-1908, Lisse

3. Jacobus (Koos) * 14-9-1911, Lisse, volgt VIIIh
4. Hennie
5. NN * 18-11-1915, Lisse, + 18-11-1915, Lisse

XIId. Josephus van Diest (1889-1970) en Johanna van der Zande (1892-1973)

XIId. Josephus van Diest, zoon van XId, geboren te Sassenheim op 19 december 1889, overleden op 16 februari 1970 te Leiden, geloof R.K., beroep huisschilder
Trouwt op 26 november 1913 te Hillegom met Johanna VAN DER ZANDE, geboren op 21 januari 1892 te Hillegom, overleden op 13 maart 1973 te Leiden, dochter van Petrus van der Zande en Clara de Groot, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Margaretha * 19-5-1932, Leiden, + 21-1-2012, Soesterberg , trouwt 2 februari 1954 met Gijsbertus Johannes Sukking

Links: Nicolaas Johannes van Diest (XIId) en Martijntje Johanna Landwer Johan. Rechts: v.l.n.r. ??, Alida Maria Hekker, op schoot Nico van Diest (XIVd), Nicolaas Johannes van Diest (XIId), Martijntje Johanna Landwer Johan, op schoot Wilma van Diest, Hermanus Franciscus van Diest (XIIIi)

XIIe. Nicolaas Johannes (Nelis) van Diest, zoon van XIe, geboren te Sassenheim op 16 februari 1892, overleden op 17 augustus 1971 te Leiden, beroep bloemistknecht
Trouwt op 31 januari 1918 te Sassenheim met Martijntje Johanna LANDWEHR JOHAN, 23 jaar, geboren op 24 juli 1894 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, overleden op 20 januari 1976 te Leiden, zoon van Hermanus Daniel Landwehr en Anna van Schip
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petronella * 13-6-1918, Sassenheim, + 22-1-1919, Leiden
2. Hermanus Franciscus * 21-3-1921, Sassenheim, volgt XIIIi

 

XIIf. Cornelis Johannes (Nelis) van Diest, zoon van XIf, geboren te Sassenheim op 14 maart 1888, overleden op 29 oktober 1972 te Sassenheim
Trouwt op 30 november 1916 te Sassenheim met Anna OPDAM, geboren op 2 april 1890 te Hazerswoude, overleden op 10 oktober 1966, dochter van Hendrikus Opdam en Maria van Nobelen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Rie * Sassenheim
2. Maria Johanna (Marjan) * 8-7-1919, Sassenheim, + 29-11-1980, Apeldoorn. Trouwt op 16 februari 1944 te Sassenheim met Felix Joachim Jan Slager, geboren op 16 december 1919 te 's Gravenhage, overleden op 4 augustus 1971 te Doornspijk
3. Jozephina Johanna (Josefien) * Sassenheim
4. Hendrikus Josephus Jacobus (Hein) * ong. 1925, Sassenheim, volgt XIIIj

Links: Johannes van Diest (1890-1973) en Anna Mink (1891-1953). Rechts: Joannes van Diest (1890-1973), foto uit de jaren twintig.

XIIg
Johannes van Diest, zoon van XIf, geboren te Sassenheim op 25 juli 1890, overleden op 18 juli 1973 te Sassenheim, beroep bollenkweker

Trouwt (1) op 10 augustus 1916 te Hillegom met Johanna Jacoba (Anna) MINK, geboren op 1 oktober 1891 te Hillegom, overleden op 5 april 1953 te Leiden, dochter van Hendrik Mink en Johanna Jacoba van Egmond
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes * 19-4-1916, Leiden, volgt XIIIk
2. Henk
3. Josephus Hendrikus Cornelis * 10-10-1922, Sassenheim, volgt XIIIl
4. Annie * 16-6-1925, Sassenheim, trouwt op 6 november 1947 te Sassenheim met G.C. van der Willigen
5. Johanna Jacoba (Jo/'Wit') * 17-12-1927, Sassenheim, + 30-4-2002, Hilversum, trouwt op 15 december 1949 te Indonesië/Sassenheim (met de handschoen) met Theodorus Wilhelmus Johannes (Theo) van Daal, geboren op 19 november 1926 te 's-Hertogenbosch, overleden op 29 mei 2001 te Hilversum, zoon van Laurentius Johannes Antonius van Daal en Maria Clasina Martens
6. Maria Clasina * 24-5-1929, Sassenheim
Trouwt (2) op 12 februari 1959 te Sassenheim met Maartje BOL, geboren op 12 juli 1890 te Alkmaar, overleden op13 februari 1971 te Voorburg, dochter van Klaas Bol en Elisabeth Koel

Het gezin woonde o.a. op de Vaartkade 9 en Molenstraat 26 te Sassenheim.

 

XIIh. Martinus Jacobus (Martien) van Diest, zoon van XIf, geboren te Sassenheim, beroep bloembollenkweker
Trouwt op 16 juli 1929 te Leiden met Maria Antonia (Miep) VAN WEL, geboren te Leiden, dochter van Martinus Nicolaas van Wel en Neeltje de Ruiter
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem
2. Rob

3. Neeltje
4. Joke
5. Trix

XIIi. Gerardus van Diest, zoon van XIg,  geboren in 1892 te Noordwijkerhout, overleden op 7 november 1935 te Sassenheim
Trouwt met Cornelia Christina VAN DER MEER, geboren in 1897 te Den Haag, overleden op 6 maart 1942 in Sassenheim, dochter van Petrus Franciscus van der Meer en Antje van Ammerongen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Petrus van Diest * 1925, Sassenheim, +  22-7-1955, Utrecht
2. Josephus van Diest * 1906, Wassenaar, + 18-8-1907, Wassenaar

 

Generatie XIII

XIIIa. Josephus Hendrikus (Joop) van Diest, zoon van XIIa, geboren te Lisse op 16 juli 1909, overleden op 30 september 1994 te Lisse
Trouwt op 3 juni 1936 te Lisse met:
Agatha Anna VAN DEN BERG, geboren op 14 juli 1910, overleden op 24 september 1989, dochter van Martinus van den Berg en Cornelia Antonetta Wowijs
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ida Cornelia Agatha * 26-1-1940, Lisse, trouwt met Rudolphus Hermanus Hoogeboom, geboren op 16 juni 1939 te Montfoort
2. Martien
3. Co
4. Paulus Martinus Jacobus (Paul) * 27-11-1957, Sassenheim, volgt XIVa

 

XIIIb. Hendrikus Jacobus (Henk) van Diest, zoon van XIIa, geboren te Lisse op 9 oktober 1910, overleden op 28 september 1995 te Lisse
Trouwt op 9 oktober 1930 te Lisse met:
Wilhelmina (Mien) VAN DEN BERK, geboren in ong. 1912 te Beesd, overleden op 7 juli 1988 te Lisse, dochter van Marianus van den Berk en Maria Catharina van Weel
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koos
2. Aad
3. Joop
4. Hennie
5. Wim
6. Fred
7. Ronald
8. Yvonne
9. Eric
10. William

 

XIIIc. Cornelis Gerardus (Cor) van Diest, zoon van XIIa, geboren te Lisse op 12 april 1912, overleden op 28 september 1988 te Lisse
Trouwt op 7 oktober 1936 te Lisse met Adriana Emerentina (Sjaan) KORTEKAAS, geboren op 11 januari 1913, overleden op 24 maart 2004 te Warmond, dochter van Cornelis Kortekaas en Jacoba Maria van Diest
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koos
2. Aad
3. Kees
4. Pim

 

XIIId. Johannes Adrianus (Jan) van Diest, zoon van XIIa, geboren te Lisse op 9 augustus 1914, overleden op 6 februari 1986, beroep gemeenteambtenaar
Trouwt 17 augustus 1939 te Lisse met:
Theodora (Do) 'T HART, geboren op 26 oktober 1915, overleden op 27 oktober 1995, dochter van Gerardus 't Hart en Agatha Hoogkamer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hans

 

XIIIe. Jacobus (Koos) van Diest, zoon van XIIa, geboren te Lisse
Trouwt met:
M. VAN DEN BERG
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sjaak
2. Martien

3. Nel
4. Hennie
5. Rob

 

XIIIf. Petrus (Piet) van Diest, zoon van XIIa, geboren te Lisse
Trouwt met:
Catharina Johanna Cornelia (To) VAN ZEIJL
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Koos, volgt XIVb
2. Diana
3. Ida

 

XIIIgWilhelmus Petrus Eldert (Willem) van Diest, zoon van XIIb, geboren te Lisse op 18 april 1930, overleden op 10 juni 2005 te Haarlem
Trouwt op 27 april 1949 te Hillegom met Helena Margaretha (Lenie) CASPERS, geboren op 30 december 1929 te Leiden, overleden op 18 april 2008 te Haarlemmermeer, dochter van Adrianus Johannes Caspers en Helena Maria van Deursen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruida Helena Maria, trouwt met Nicolaas Heemskerk
2. Adrianus Wilhelmus Maria, volgt XIVc
3. Helena Geertruida Maria trouwt met Harry Reesink
4. Wilhelmina Adriana, trouwt met Robert Richard (Robbie) Robinson
5. Johanna Helena, trouwt met Johannes Willem (John) Bouwman
6. Antonius Johannes Maria, volgt XIVd


XIIIh
. Jacobus (Koos) van Diest, zoon van XIIc, geboren op 14 september 1911 te Lisse

Trouwt in november 1936 te Lisse met Anna Cornelia BUS, geboren te Noordwijkerhout op 18 februari 1912, overleden op 14 december 1972 te Lisse, dochter van Jacobus Bus en Petronella Berkhout
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petrus Jacobus (Piet) * 1937, Lisse, trouwt met Corry BELDEROK
2. Jacobus Petrus (Co) * 1938, Lisse
3. Theo
4. Joop

 

Links: Herman van Diest met de bollenkar. Rechts: trouwfoto Herman van Diest en Ali Hekker, 1945. 

 

XIIIi. Hermanus Franciscus (Herman) van Diest, zoon van XIId, geboren te Sassenheim op 21 maart 1921, overleden op 27 juli 1989
Trouwt op 25 april 1945 te Sassenheim met Alida Maria (Ali) HEKKER, geboren op 1 april 1924 te Warmond, overleden op 6 november 1998, dochter van Johannes Christiaan Hekker en Wihelmina van Duin
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Johannes (Nico) * 15-1-1946, volgt XIVe
2. Wilhelmina Maria (Wilma) * 16-5-1947, trouwt op 23 juli 1969 met Hermanus Schavemaker
3. Martina Johanna * 3-7-1948, trouwt op 16 maart 1971 met Johannes van Tongeren
4. Johannes Christiaan Nicolaas (Johan) * 21-2-1951, volgt XIVf

Wilma, Martina, Johan en Nico

XIIIj. 
Hein van Diest, zoon van XIIf, geboren te Sassenheim op 29 april 1922, overleden op 2 mei 2003, beroep bollenkweker

Trouwt met Annie VAN DER MEER
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cock
2. Anja
3. Carla
4. Marijke
5. Cornelis Josephus (Cees) * 25-4-1964, volgt XIVg

 

XIIIk. Johannes van Diest, zoon van XIIg, geboren te Sassenheim op 19 april 1916, overleden op 31 maart 1968 te Sassenheim, beroep grondwerker, kantoorbediende, kraandrijver
Trouwt op 10 april 1948 te Lindlar Duitsland met Wilhelmine SPICHER, geboren op 28 mei 1925 te Remshagen Duitsland
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hans Willi
2. Beate
3. Rob

 

XIIIl. Josephus Hendrikus Cornelis van Diest, zoon van XIIg, geboren te Sassenheim op 10 oktober 1922, overleden op 19 mei 1993 te Den Haag, beroep bloemist, tuinder, conducteur, kantoorbediende, barkeeper
Trouwt (1) op 25 juni 1947 te Amsterdam met Johanna Susanna BOS, geboren op 13 januari 1917 te Amsterdam
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Paul
Trouwt (2) op 4 maart 1957 te Leiden met Elisabeth Cornelia PHILIPSE, geboren op 28 januari 1922 te Leiden
Trouwt (3) op 24 oktober 1960 te Amsterdam met Jannetje Hendrika Heintje MEIJER, geboren op 25 juli 1914 te Kortenhoef, overleden op 23 januari 1972 te Leiden

 

Generatie XIV

XIVa. Paulus Martinus Jacobus (Paul) van Diest, zoon van XIIIa, geboren te Sassenheim op 27 november 1957
Trouwt op 11 november 1999 te Lisse met Monique Elisabeth Maria HOOGENBOOM, geboren op 16 februari 1971 te Ter Aar
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Raymond Josephus * 8-11-1999, Leiden
2. Joyce Agatha * 25-7-2001, Lisse

 

XIVb. Koos van Diest, zoon van XIIIf
Trouwt (1) met:
Tini VAN DER VOORT
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joyce
2. Walter
Trouwt (2) met Nel TUKKER * 20-1-1955, Sassenheim, + 20-6-2006 Bullay (D), dochter van Klaas Tukker en Adriana (Ada) Verbree
Trouwt(3) met Jutta Edith KALLFELZ

 

XIVcAdrianus Wilhelmus (Arie) Maria van Diest, zoon van XIIIg
Trouwt met Catharina Maria Johanna VERBRUGGE
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wim-Jaap
2. Arthur

 

XIVd Antonius Johannes Maria van Diest, zoon van XIIIg
Trouwt met Astrid Geertruida Hendrika VAN DER LANS
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mandy
2. Kelly

 

XIVe Nicolaas Johannes (Nico) van Diest, zoon van XIIIi, geboren op 15 januari 1946
Trouwt op 26 november 1969 met Gemma Maria Agnes BUIS, geboren op 1 november 1943 te Leiden, overleden op 25 april 2009 te Warmond
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bianca * 6-6-1971
2. Corina * 18-3-1973

 

XIVf. Johannes Christiaan Nicolaas van Diest, zoon van XIIIi, geboren op 21 februari 1951
Trouwt op 13 augustus 1973 met Johanna Maria Margaretha DUINDAM, geboren op 13 april 1954
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joachim Friso Christiaan * 25-10-1978, Warmond, volgt XVa
2. Tingue Elisabeth * 2-2-1980, Warmond, trouwt op 25 februari 2005 met Joost van der Plas


XIVg. Cornelis Josephus (Cees) van Diest, zoon van XIIIj, geboren op 25 april 1964

Trouwt op 17 juli 1992 met Catharina Emilda Maria BIJNSDORPgeboren op 13 mei 1967 te Haarlem
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN
2. NN

 Drie generaties, Joachim (XVa) met Daan, rechts Johannes Christiaan Nicolaas (XIVf)

Generatie XV

XVa. Joachim Friso Christiaan van Diest, zoon van XIVf, geboren te Warmond op 25 oktober 1978
Trouwt op 22 april 2006 te Leiden met Simone MASTENBROEK, geboren op 6 mei 1973 te Leiderdorp, dochter van Lex Gerardus Mastenbroek en Marijke Rosmolen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Daan Christiaan * 1-8-2007, Leiden
2. Anna-Marijke (Roos) * 7-12-2010, Leiden

Maak een Gratis Website met JouwWeb