Home » Van den Heuvel

Inleiding

De genealogie van deze familie begint, zonder achternaam, in Uithoorn. Aan het einde van de 18e eeuw verhuist de familie naar Nieuwer-Amstel om daar te gaan werken in de vervening. Al in de 16e eeuw ontstonden er hier buurtschappen van veenwerkers langs de Amstel. Ten zuiden van Ouderkerk waren dat achtereenvolgens: Waardhuizen, Schanshoek, Zwarte Kat, Swaluwebuurt en Nes. De 17e en 18e eeuw waren de eeuwen van de grote vervening. Waar het veen werd weggegraven ontstonden grote waterplassen, waar niemand wat aan had. Daarom werd besloten tot droogmaking. In 1765 legde men eerst de Ringdijk aan, die diende als waterscheiding tussen de uitgeveende gebieden en het bovenland, waar de veenders en boeren woonden. In de loop van enkele jaren werden elf molens gebouwd, die allen stonden tussen Nes en Zwarte Kat. Twee straatnamen in Nes zijn genoemd naar twee van die molens: "de Jonge Gerard" en "de Oude Visscher". Door de droogmaling ontstond de Bovenkerkerpolder, gelegen tussen de Ouderkerkerlaan, de Amstel, de Hollandse Dijk en de Bovenkerkerweg. De molens konden echter op den duur het water in de polder niet voldoende aan. In 1914 werd het poldergemaal aan de Nesserlaan in gebruik gesteld en de molens werden geheel of gedeeltelijk gesloopt.

In 1964 werd de naam Nieuwer-Amstel gewijzigd in Amstelveen. Amstelveen bestaat dan uit het dorp Amstelveen, Bovenkerk, Nes a.d. Amstel en een gedeelte van Ouderkerk a.d. Amstel.

Met dank aan Marco van den Heuvel, Erwin van den Haak, website: http://www.vandenhaak.com
In verband met de privacy zijn de recente gegevens niet vermeld.

UPDATE 14 JUNI 2019

© 2015, Frans Stokkel, Aalsmeer

 

Pentekening van ''Bij den Uythoorn anno 1673''. © Rijksarchief Noord-Holland

 

Generatie I

I. Cnelis Jansse (Cornelis Joannis), zoon van Joannis,
Trouwt met NN
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Hendrick Cornelisse * ong. 1685, volgt II 

 

Generatie II

II. Hendrick Cornelisse, zoon van I, geboren in ong. 1685, geloof R.K.
Trouwt op 28 oktober 1710 te Uithoorn met:
Lijssie Dammis, geboren in ong. 1685, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joanna Henrici, ged. 5-5-1712, Uithoorn, doopgetuige Aeltie Sijmens
2. Joannes Henrici, ged. 29-9-1713, Uithoorndoopgetuige Cnelis Jansse, Maria Cornelisse (ouders?)volgt III
3. Apolonia Henrici, ged. 27-11-1714, Uithoorn, trouwt op 20 januari 1743 te Uithoorn met Gerardus Wilhelmidoopgetuige Annitie Hendrik
4. Leuntie Henrici, ged. 15-3-1718, Uithoorn, doopgetuigen Annitie Hendricx, Cnelis Janse
5. Cornelis Henrici

Getuigen bij het huwelijk: Cornelis Joannes en Ida Jacobs. Bij de doop van een kind van Apolonia komen Johannes Kant en Johanna Heuvel als getuigen voor.

 

Generatie III

III. Johannes Henricus (van den Heuvel), zoon van II, geboren te Uithoorn op 29 september 1713, overleden op 17 juni 1779 te Zevenhoven en Noorden, geloof R.K.
Trouwt in ong. 1750 met:
Anna (Antje) Jansse KANT, overleden op 18 oktober 1763 te Zevenhoven en Noorden, dochter van Joannes Kant en Christina Joannes, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joannes, ged. 8-11-1752, Uithoorn, doopgetuigen Joannes Joannes Kant en Christina Joannes
2. Hendricus, ged. ong. 1755, volgt IVa
3. Joannes, ged. 23-9-1759 in De Schans onder Uithoorn, volgt IVb
4. Quirinus, ged. 25-8-1761, Uithoorn, doopgetuigen Johannes Quirinusz, Anna Petrus

5. Anna, ged. 4-10-1763, Uithoorn, doopgetuigen Bernardus van den (H)euvel en Winanda

 

Generatie IV

IVa. Hendricus (Hendrik) van den Heuvel, zoon van III, geboren in ong. 1755, overleden op 5 juni 1818 te Mijdrecht, geloof R.K.
Trouwt (1) op 9 januari 1785 te Uithoorn met:
Helena (Leentje, Lena) BRAVERWIJK, gedoopt op 19 november 1754 te Mijdrecht, dochter van Joannes Braverwijk en Geertje Louwe
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan (Joannes), ged. 31-12-1785, Uithoorn, volgt Va
2. Geertje, ged. 25-5-1789, Uithoorn, doopgetuigen Laurens Braverwijk en Willemijntje van der Vaart (echtgenoten)
Trouwt (2) op 17 september 1799 te Uithoorn met Ariaantje SCHOUTEN
Kinderen uit dit huwelijk:
3. Cornelis, ged. 20-2-1799, Uithoorn, + 9-8-1827, Mijdrecht, doopgetuigen Hendrik Borst en Buijsje Spring in t Veld

Gravuretitel: DE RUINEN VAN DEN BRAND TE UITHOORN. Deeze Brand begon den 23 July 1781 `s morgens om 10 uuren; en omtrent half 3 uuren lag alles genoegzaam in asche en puin. © Rijksarchief Noord-Holland. 

 

IVb. Joannes (Jan) van den Heuvel, zoon van III, geboren in De Schans onder Uithoorn, gedoopt op 23 september 1759 *, overleden op 22 december 1815 te Nieuwer-Amstel, geloof R.K., beroep schuitjager, schippersknecht
Trouwt (1) op 10 februari 1793 te Nes a.d. Amstel met Aaltje ZELDENTHUIS (SELDETHUIJS), overleden voor 10 oktober 1798 te Nieuwer-Amstel
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joannes * Amstelveenged. 26-1-1794, Nes & Zwaluwenbuurt, volgt Vb
2. Leuntje * 22-3-1795, Nieuwer-Amstel, + 13-1-1818, Nieuwer-Amstel, trouwt op 14 januari 1816 te Nieuwer-Amstel met Pieter Kooyman, geboren op 12 februari 1781 te Woerden, zoon van Egbert Kooyman en Judith Vermeulen, weduwnaar van Cornelia van het Lagerhuis, beroep winkelier. Pieter Kooyman trouwt (3) op 3 mei 1818 te Nieuwer-Amstel met Maria Snel, 28 jaar, geboren te Zwaag, dochter van Floris Snel en Antje Swart

Trouwt (2) op 24 mei 1812 te Nieuwer-Amstel met: 
Jacoba (Jaapie) 
KLEIJN, geboren op 17 januari 1772 te Nieuwer-Amstel, dochter van Claas Pieterse Kleijn en Anna Jacobse Visser, weduwe van Jan Vermoolen (+ 9-1-1811, Nieuwer-Amstel)


Overlijdensacte: op heden den drieentwintigsten december van den jare achttienhonderd en vijftien des voormiddags om elf uuren, compareerden voor ons, burgemeester van Nieuwer-Amstel, Jacob van Veen, oud tweeenveertig jaar, landbouwer, en Willem van Eyk, oud dertig jaar, winkelier, woonenden beiden in deeze gemeente Wijk 3. Welke ons verklaarden dat op de tweeentwintigste dezen maand des namiddags om drie uuren, hun gebuur Jan van den Heuvel, oud negen en vijftig jaar, schuitjager, en echtgenoot van Jaapie Klein, is overleden. En hebbende declaranten deze acte nagedaane voorlezing geteekend.

* Register Civique vermeld Jan van den Heuvel, geboren op 18-9-1761, Nieuwer-Amstel. Bij zijn huwelijk op 24-5-1812 werd hij als 52 jarige vermeld. Bij zijn overlijden op 22-12-1815 werd hij 59-jarige vermeld.

Oude ansicht van Nes a.d. Amstel

 

Generatie V

Va. Jan (Joannes) van den Heuvel, zoon van IVa, gedoopt op 31 december 1785 te Uithoorn, getuigen Jan (Joannes) van den Heuvel en Gertje van der Laan, overleden op 19 oktober 1842 te Mijdrecht, geloof R.K.
Trouwt (1) in ong. 1808 met:
Hilletje CEELI (Ceelie, Selie), geboren in ong. 1768, overleden op 14 januari 1835 te Mijdrecht
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Helena, ged. 21-11-1808, Uithoorn, getuigen Jan van den Heuvel en Antje Ceeli, + 3-9-1840, Mijdrecht. Trouwt op 7 mei 1835 te Mijdrecht met Adrianus Verhaar, geb. circa 1801 te Hazerswoude, zoon van Jan Verhaar en Willemijntje Zwartendijk.
Trouwt (2) op 16 september 1835 te Mijdrecht met:
Marijtje KOOIJMAN, geb. circa 1789 te Aarlanderveen, overleden op 5 februari 1860 te Mijdrecht, dochter van Willem Kooijman en Joanna van Houten

Vb. Joannes van den Heuvel, zoon van IVb, geboren te Amstelveen, gedoopt op 26 januari 1784 te Nes & Zwaluwenbuurt, overleden op 28 november 1835 te Nieuwer-Amstel, geloof R.K., beroep schuitjager
Trouwt (1) op 24 november 1816 te Nieuwer-Amstel met Maria (Marritje) BOON, geboren te Waddinxveen in 1795, overleden op 10 april 1824 te Nieuwer-Amstel, dochter van Pieter Boon en Marritje Knop, geloof R.K., beroep naaister
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joannes * 17-11-1817, Nieuwer-Amstel, volgt VIa
2. Aaltje * 1-5-1821, Nieuwer-Amstel, + 6-7-1866, Mijdrecht, trouwt op 11 april 1847 te Mijdrecht met Arie Zwartendijk, geboren op 23 juli 1823 te Aalsmeer, overleden op 29 juni 1866 te Mijdrecht, beroep arbeider, watermolenaar, zoon van Klaas Zwartendijk en Catharina Maria Keizer
Trouwt (2) op15 januari 1826 te Nieuwer-Amstel met Maria FRANSEN, 33 jaar, geboren te Druten, dochter van Jan Fransen en Engelberta van Gent

Getuigen bij het huwelijk van Joannes van den Heuvel en Maria Boon: Siebelt Eden, 45 jaar, schipper, wonende te Amsterdam. Pieter Kooyman, 35 jaar, schippersknecht, wonende te Nieuwer-Amstel. Jan Speer, 37 jaar, timmerman, wonende te Nieuwer-Amstel. Dirk Boon, 25 jaar, daggelder, wonende te Waverveen. 
Foto linksonder Jan Zwartendijk (12-9-1862, Mijdrecht - 7-11-1922, Leimuiden), zoon van Arie Zwartendijk en Aaltje van den Heuvel

Generatie VI

VIa. Joannes van den Heuvel, zoon van V, geboren te Nes en Zwaluwenbuurt (Nieuwer-Amstel) op 17 november 1817, overleden op 31 januari 1895 te Nes en Zwaluwenbuurt, begraven op het Kerkhof der Parochie op 4 februari 1895, geloof R.K.
Trouwt op 18 april 1857 te Vinkeveen en Waverveen met Margaretha KREIJE, geboren te Vinkeveen op 13 september 1815, overleden op 9 maart 1890 te Nes en Zwaluwenbuurt, dochter van Arie Kreije en Helena van Zwieten
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joannes * 5-12-1859, Nieuwer-Amstel, volgt VIIa

Joannes van den Heuvel overleed in hetzelfde huis waar hij geboren werd.

 

Links bidprentje van Joannes van den Heuvel (1859-1907), op de rechterfoto staand v.l.n.r. Kees van den Heuvel, Bertha van den Heuvel-Van Wanrooy, Catharina van den Heuvel-Van Wijngaarden, zittend v.l.n.r. Tonia Stokkel, Alida Stokkel-Van den Heuvel en Jan Stokkel. Foto ong. 1932.

 

Generatie VII

VIIa. Joannes van den Heuvel, zoon van IV, geboren te Nieuwer-Amstel op 5 december 1859, overleden op 28 augustus 1907 te Nes a.d. Amstel, geloof R.K., directeur zangkoor Nes a.d. Amstel
Trouwt op 7 juni 1895 te Wilnis met Catharina VAN WIJNGAARDEN, geboren te Wilnis op 10 februari 1866, overleden op 8 januari 1950 te Amsterdam, dochter van Cornelis van Wijngaarden en Maria de Groot, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna * 1896, Nieuwer-Amstel, trouwt met Pieter Veerhuis, overleden op 11 maart 1934 te Mijdrecht
2. Margaretha * 1897, Nieuwer-Amstel, + 4-1-1918, Nieuwer-Amstel (Nes en Zwaluwenbuurt a.d. Amstel)
3. Maria Johanna * 1898, Nieuwer-Amstel, + 17-8-1984, Vinkeveen, trouwt met Wilhelmus Adrianus Fennegeboren op 31 maart 1896 te Leiden, overleden op 6 augustus 1960 te Amsterdam, beroep chauffeur, zoon van Johannes Fenne en Suzanna van der Meer
4. Joannes Cornelis * 1899, Nieuwer-Amstel, +16-6-1899, Nieuwer-Amstel

5. Joannes Cornelis (Jan) * 1900, Nieuwer-Amstel, beroep baas baggermachine, + 16-3-1939, Amsterdam, trouwt op 23 oktober 1930 te Amsterdam met Jacoba Maria VERHOEF, 25 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Hendrik Verhoef en Neeltje van Halen
6. Cornelis Wilhelmus * 1902, Nieuwer-Amstel, + 1903, Nieuwer-Amstel, 1 jaar oud

7. Cornelis Petrus (Kees) * 1904, Nieuwer-Amstel, volgt VIIIa
8. Alida Catharina * 25-12-1905, Nieuwer-Amstel

 

Links Joannes Cornelis van den Heuvel (1900-1939), rechts Marie Fenne-Van den Heuvel (1898-1984)

 

Generatie VIII

VIII. Cornelis Petrus (Kees) van den Heuvel, zoon van VII, geboren te Nieuwer-Amstel op 9 mei 1903, overleden op 5 april 1972 te Amstelveen, begraven op 8 april 1972 te Bovenkerk, geloof R.K., beroep schoenmaker
Trouwt op 13 augustus 1930 te Nieuwer-Amstel met Barbara (Bertha) VAN WANROOY geboren op 8 april 1907 te Oosterhout, overleden op 6 augustus 1986 te Amstelveen, begraven op 9 augustus 1986 te Bovenkerk, dochter van Cornelis van Wanrooy en Geerdina Vermeulen, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joannes Petrus Maria (Joop)volgt IXa
2. Geerdina Barbara (Dini) * 25-8-1932, Nieuwer-Amstel, volgt IXb
3. Cornelis Vincentius (Cor)volgt IXc
4. Johannes Wilhelmus (Johan) * 24-6-1936, Bovenkerk, volgt IXd
5. Willebrordus Theodorus (Wil)volgt IXe
6. Irene Beatrix Juliana Wilhelmina * 3-8-1941, Nieuwer-Amstel, + 23-8-1943, Nieuwer-Amstel
7. Petrus Adrianus Michael (Peter)volgt IXf
8. Andreas Hubertus (André)volgt IXg

 

Kees van den Heuvel (1904-1972) en Bertha van Wanrooy (1907-1986)

 

Generatie IX

IXa. Joannes Petrus Maria (Joop) van den Heuvel, zoon van VIII, overleden op 27 juni 2011
Trouwt (R.K.) op 3 februari 1960 te Amstelveen met Anna Maria Theresia (An) HOGERWERF, geboren op 30 maart 1934, overleden op 15 december 2000
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Brigitte Barbara van den Heuvel
2. Angela Joanna van den Heuvel

IXb. Geerdina Barbara (Dini) van den Heuvel, dochter van VIII, geboren op 25 augustus 1932, overleden op 28 januari 2012
Trouwt (R.K.) op 11 april 1959 te Bovenkerk met Marinus Antonius Gerardus (Rinus) HOGERWERF, geboren op 18 januari 1929, overleden op 22 juli 2002
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Irene Johanna Barbara Hogerwerf * 17-12-1959, volgt Xa
2. Marcel Marinus Cornelis Hogerwerf
3. Vincentius Theodorus (Vincent) Hogerwerf
4. Wilfred Petrus Hogerwerf * 21-10-1966, + 14-6-1969

IXc. Cornelis Vincentius (Cor) van den Heuvel, zoon van VIII, beroep schoenmaker
Trouwt op 3 november 1959 te Amstelveen met Katharina (Toos) VAN KEMPEN, geboren op 4 mei 1937 te Amstelveen, overleden op 9 januari 2002
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Eric Maria van den Heuvel
2. Anna Barbara (Anja) van den Heuvel

IXd. Johannes Wilhelmus (Johan) van den Heuvel, zoon van VIII, geboren te Nieuwer-Amstel op 24 juni 1936, overleden op 27 september 1966 te De Kwakel, begraven op 1 oktober 1966 te Bovenkerk, geloof R.K.
Trouwt op 15 maart 1966 te Uithoorn met Genoveva (Geni) Cornelia Maria SLOOTHAAK
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus Maria (Johan) van den Heuvel * 7-1-1967, Amstelveen, volgt Xb

IXe. Willebrordus Theodorus (Wil) van den Heuvel, zoon van VIII
Trouwt (R.K.) op 2 december 1966 met Margreet HART
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Erwin van den Heuvel, volgt Xc
2. Carmen van den Heuvel, volgt Xd

IXf. Petrus Adrianus Michael van den Heuvel, zoon van VIII
Trouwt (R.K.) op 27 oktober 1967 te De Kwakel met Johanna Wilhelmina Hendrica (Jannie) GROMME, dochter van Hendricus Cornelis Gromme en Elisabeth Brunst
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nathalie van den Heuvel
2. Danielle van den Heuvel

IXg. Andreas Hubertus van den Heuvel, zoon van VIII
Trouwt (R.K.) op 27 januari 1971 met Gerda PETERS
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sandra Barbara Maria van den Heuvel, volgt Xe
2. Jeroen Willem Cornelis van den Heuvel

 

Generatie X

Xa. Irene Johanna Barbara Hogerwerf, dochter van IXb, geboren op 17 december 1959
Trouwt op 23 mei 1984 met Andreas Nicolaas Alphonsus (Andre) TEN KROODE, geboren op 12 november 1958, zoon van Andreas Nicolaas Alphonsus Ten Kroode en M.C. Goyarts
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Quincey Jamy Vianey ten Kroode *1988
2. Killian Andreas Marciano ten Kroode * 1990

Xb. Johannes Wilhelmus Maria (Johan) van den Heuvel, zoon van IXd, geboren te Amstelveen op 7 januari 1967
Trouwt op 7 augustus 1998 met Sandra WILSCHUT, geboren op 10 maart 1970 te Utrecht
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nόa van den Heuvel * 26-8-2000
2. Danee van den Heuvel * 9-2-2002
3. Finn van den Heuvel * 28-7-2006

Xc. Erwin van den Heuvel, zoon van IXe
Trouwt op 27 maart 1997 met Linda Brigitte (Linda) IDELER

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jorin Ivar Melvin van den Heuvel * 29-6-1997
2. Kiban Yme Timon van den Heuvel * 1-6-1999
3. Emerijn Jervi Nander van den Heuvel * 17-11-2004

Xd. Carmen van den Heuvel, dochter van IXe
Trouwt op 18 april 1997 met Mark-Jan VEENSTRA

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Imme Veenstra * 19-6-1999
2. Bennet Veenstra * 19-6-1999
3. Thije Veenstra * 12-7-2003
4. Matt Sophian Veenstra * 1-9-2005

Xe. Sandra Barbara Maria van den Heuvel, dochter van IXg
Relatie met Erwin Johannes Anthonius VAN DIJK, geboren op 28 juli 1972 te Amstelveen
Kinderen uit deze relatie:
1. Danique Eliyanne Maria van Dijk * 7-12-2003, AmstelveenGezocht:

Hoe heten de mensen op deze foto!

Maak een Gratis Website met JouwWeb