Home » Van der Meer 2

Losse fragmenten familie Van der Meer, Alkemade


Naast mijn tak van de familie Van der Meer uit Alkemade (zie Stamboom Van der Meer), bestaan er nog enkele takken van deze familie. Het is nogal moeilijk om deze goed in kaart te brengen gezien de enorme omvang van deze families. Toch heb ik getracht deze families enigzins in kaart te brengen.

Mocht u hierop aanvullingen en/of wijzigingen hebben wilt u dit a.u.b. dan melden.
Deze families zijn tot stand gekomen dankzij eigen onderzoek en met hulp van: Jan van Wetering (http://www.home.zonnet.nl/Shields), de Stichting Oud Alkemade (http://www.oud.alkemade.net), oude jaargangen Alkmadders, Jan van der Meer (https://meervank.home.xs4all.nl/), Alfons Fransen (Genealogie Familie van der Zwet), Wim Luyten (Genealogie Luijten, Luiten, Luyten),  Anton van Berkel en stamboom familie De Kleine

Een familie Van der Meer, oorspronkelijk uit Quintsheul, verhuist in de 19e eeuw naar Alkemade: Jan Adriaansz van der Meer, trouwt op 14 mei 1786 te Warmond met Marijtje Cornelisse van Leeuwen. Kinderen uit dit huwelijk zijn geboren in Alkemade: 1. Arij van der Meer, gedoopt op 4-4-1787 te Alkemade, trouwt met Jacoba Vrolijk. 2. Jaap van der Meer, gedoopt 15-3-1790, Alkemade. 3. Leendert van der Meer, gedoopt 11-11-1794, Alkemade.

 

Families van der Meer uit Alkemade:
A. Thonis Cornelisz van der Meer (1575)
B. Claes Lourisz van der Meer (1600)

C. IJsbrant van der Meer (1635)
D. Huibert van der Meer (1680)
E. Arie van der Meer (1670)
F. Leendert van der Meer (1670)
G. Jan van der Meer (1640)

A.

THONIS CORNELISZ VAN DER MEER, geboren in ong. 1575, overleden voor 1 maart 1638 te Alkemade, wonende aan De Ade
Trouwt voor 22 november 1616 met Sijmontgen Willemsdr, dochter van Willem Pietersz Burger en Maritgen Jorisdr
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Thonisz, + 1654, Ade (1638, 1654)
2. Pieter Thonisz, woont in de Vrije Boekhorst (1654, vermeld als oom en voogd van Willem Cornelisz van der Meer, minderjarig)
3. Cornelis Anthonisz van der Meer * ong. 1600, volgt II
4. Dammas Thonisz
5. Aeltgen Thonisdr, trouwt met Willem Jansz, woont in de Zevenhuizen 
(1654)
6. Neeltgen Thonisdr, trouwt met Borrit Aelbertsz
7. Maritgen Thonisdr, trouwt met Pieter Cornelisz Cluijt

13-12-1621, Alkemade: Maritgen Jorisdr, weduwe van Willem Pietersz Burger aan de Ade met Aelbert Jacobsz als voogd, verklaar, "met haren ouderdomme de lantbouwerie niet langer connende hanteren", schenkt als gift onder de levenden en volgens afspraak met haar inmiddels overleden dochter Dieuwer Willemsdr, haar woning en landen aan Pieter Willemsz en Cornelis Willemsz, Tonis Cornelisz getrouwd met Sijmontgen Willemsdr, Tonis Dircxsz, schipper, getrouwd met Sijmontgen Willemsdr, Pieter Arentsz van Griecken, die getrouwd was met Dieuwer Willemsdr, Pieter Cornelisdr, getrouwd met Trijntgen Willemsdr, en Geertgen Willemsdr, weduwe van Jan Cornelisz. Het betreft een huis, berg, schuur en erf aan de Ade,

1-3-1638, Alkemade: Sijmontgen Willemsdr, weduwe van Thonis Cornelisz aan de Ade met haar broer Pieter Willemsz als voogd, ter ene en Cornelis Thonisz, Pieter Thonisz, Gerit Thonisz, Dammas Thonisz, ieder voor zichzelf, Willem Jansz, getrouwd met Aeltgen Thonisdr, Borrit Aelbertsz, getrouwd met Neeltgen Thonisdr, Pieter Cornelisz, getrouwd met Maritgen Thonisdr, allen als kinderen van Thonis Cornelisz, delen de nalatenschap. Sijmontgen Willemsdr zal van haar kinderen ontvangen een jaarlijkse lijfrente van 175 gulden, mede een behoorlijke woonplaats, zonder betaling van huur of onderhoud. Cornelis Thonisz valt ten deel 8 hond land aan de Achterpoel, nog 2 hond hennepland aan de Veersloot, Pieter Thonisz ontvangt de helft van 3 morgen land aan het 's Gravenwater genaamd de Sever, waarvan de wederhelft toekomt aan Cornelis Pietersz Versteech, Gerit Tonisz behoudt 1 hond hennepland bij de Rijt in 't bos; nog de helft in 2 morgen land aan de Ade, waarvan de wederhelft toebehoort aan zwager Willem Jansz; nog 1/3 deel in een huis, berg, schuur en erf aan de Ade, waar Thonis Cornelisz in woonde, het verdere 2/3 deel is gedeeld door Dammas Thonisz en Pieter Cornelisz; nog de helft van 51 roeden land in 't bos, waarvan de wederhelft behoort aan zwager Pieter Cornelisz.


II Cornelis Anthonisz (Thonis) van der Meer, geboren in ong. 1600, + voor 29-6-1654, Meerhuijzen
Trouwt in ong. 1625 met Marijtgen Claesdr, overleden na 1654
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Cornelisz van der Meer, begr. 10-11-1727, Nieuwe Wetering
2. Pieter Cornelisz van der Meer * ong. 1625, volgt III
3. Cornelis Cornelisz * ong. 1630, beroep arbeijder en teelt te Nieuwe Wateringe, vermelding 15-10-1663 als oom van Dammas Pietersz (16 jaar oud) en Cornelis Pietersz (6 jaar oud), vermelding 1680 (Kohier Zout, Zeep en Redemptiegeld Alkemade)
4. Willem Cornelisz van der Meer * 1638, vermelding 15-10-1663 als oom van Dammas Pietersz (16 jaar oud) en Cornelis Pietersz (6 jaar oud)

III Pieter Cornelisz van der Meer, geboren in ong. 1625, + voor 27-9-1663, wonende in De Kaag
Trouwt in ong. 1647 met:
Grietgen Adriaensdr, overleden na 1663
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dammas Pietersz * 1647
2. Gerrit Pietersz, vermelding Kohier Zout- Zeep- en Redemtiegeld Alkemade 1680

3. Cornelis Pietersz van der Meer * 1657*

* Mogelijk is dit de aansluiting op de stamboom van de familie van der Meer op deze website. Echter, het geboortejaar van Cornelis Pietersz van der Meer, 1657, komt niet overeen met de schatting die in deze stamboom is gemaakt. Het zou betekenen dat hij in 1701, pas op 44-jarige leeftijd trouwt met Marijtje Bastiaens van Egmond. Pieter Cornelisz van der Meer verkoopt op 11 januari 1655 aan Willem Jansz aan de Meerhuizen, een teelakker aan de Veersloot, groot 35 roeden, belend ten oosten de koper, ten zuiden de kinderen van Cornelis Tijsz, ten westen de Veersloot, ten noorden Cornelis Claesz. Koopsom 200 gulden.B.

CLAES LOURISZ VAN DER MEER, geboren in ong. 1600, overleden in 1664 aan de Meerhuisen te Alkemade, vermelding 1631, Alkemade
Trouwt in ong. 1625 met Maritgen Thijsdr, dochter van Thijs Cornelisz Speck en NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Engel Claeszn * ong. 1625, + 1687, Roelofarendsveen, beroep teelman, vermeld in een akte van transport uit 1653 van een partij hooiland genaamd "de Maetcamp" gelegen buiten de Lijkerpolder onder Alkemade. Vermelding familiegeld Rijnland 1674. Bij zijn overlijden in 1687 zijn de erven Cornelis Claeszn van der Meer en Annitgen (Anna) van der Meer.
2. Annetgen Claesdr (Anna) * ong. 1625, + 5-1-1696, Rijpwetering, trouwt met Pons Cornelisz van Zijp, geboren in ong. 1630, overleden in 1677 te Rijpwetering
3. Cornelis Claeszn * ong. 1625, volgt II

17-12-1664, Alkemade: Engel Claesz van der Meer, Cornelis Claesz van der Meer en Pons Cornelisz, getrouwd met Annetgen Claesdr van der Meer, als kinderen van Claes Lourisz van der Meer en Maritgen Thijsdr, overleden aan de Meerhuisen in Alkemade. Deling van de nalatenschap, mede nagelaten door hun grootvader Thijs Cornelisz Speck. Engel Claesz van der Meer behoudt 9 hond in de Huijchslootpolder, belend ten oosten Jan Bancken, ten zuiden hijzelf, ten westen Maritgen Lourisdr, ten noorden Pieter Heinricxsz Groen; nog een huis en erf in de Meerhuizen, belend ten oosten en noorden de Grote Meer, ten zuiden Willem Pietersz van Egmont, ten westen Jan Bancken; nog een teel- of rietwerf aan de Meerhuizen, belend ten oosten en noorden de Grote Meer, ten zuiden en westen Jan Bancken; nog 1 morgen 4 hond 53 roeden land te Abbenes, belend ten oosten Pieter Florisz van Sassenheim, ten zuiden de Kagermeer, ten westen de heer van Alckemade, ten noorden de Grote Meer; nog 4 hond 6 roeden land, belend ten oosten en noorden Pieter Lourisz, ten zuiden de Kagermeer, ten westen het vorig perceel; nog een teelakker, in de Lijkerpolder, verongeld voor 1 hond, belend ten oosten Jan Pietersz, ten zuiden Willem Claesz, ten westen de Poel, ten noorden Borrit Pietersz en deze Willem Claesz; nog een hennepakker, verongeld voor 15 roeden, belend ten oosten de erfgenamen van Adriaen Willem Claesz, ten noorden Pieter Claesz; nog een hennepakker in de Lijkerpolder, verongeld voor 110 roeden, belend ten oosten Cornelis Aelbertsz Diepenhouck, ten zuiden Neeeltgen Jansdr, ten westen de Oude sloot, ten noorden de weduwe van Cornelis Cornelisse; nog een teelakker in de Lijkerpolder, belend ten oosten Arent Lenertsz, ten zuiden Fransgen Lenertsdr, ten westen Jan Jansz Matgen, ten noorden het land van Willem Meesz;

 
27-09-1663, Alkemade: Grietgen Adriaensdr, weduwe van Pieter Cornelisz van der Meer in de Kaag met haar broer Cornelis Adriaensz als voogd, ter ene en Cornelis Cornelisz van der Meer en Willem Cornelisz van der Meer als ooms en voogden over Dammas Pietersz van der Meer, oud 16 jaar en Cornelis Pietersz van der Meer, oud 6 jaar, kinderen van voornoemd echtpaar, ter andere zijde. Bepaling van het vaderlijk erfdeel de kinderen toekomend. Grietgen Adriaensdr neemt op zich haar kinderen op te voeden en te onderhouden tot de leeftijd van 22 jaar. Mede dan ieder te schenken een bruidegomspak; nog twee hennepakkers in de Lijkerpolder, verongeld voor 2 hond, belend ten oosten Louris Jacobsz, ten zuiden.....niet vermeld, ten westen Pieter Henricxsz, ten noorden Willem Pietersz; nog aan geld 250 gulden met 3 rijksdaalders. De weduwe behoudt de verdere goederen, akten en inschulden. Zij stelt als garantie: een perceel land gelegen buiten de Zuidzijde, verongeld voor 2 morgen, belend ten oosten Floris Willeboortsz, ten zuiden de erfgenamen van Adriaen Cornelisz Koij, ten westen Engel Willemsz, ten noorden Cornelis Engelsz.II. Cornelis Claeszn van der Meer, zoon van I, geboren in ong. 1625, overleden in 1695 te Nieuwe Wetering, beroep bouwman te Oude Wetering, vermelding familiegeld Rijnland in 1674, vermelding 1680 Kohier Zout-, Zeep- en Redemptiegeld Alkemade, wonende te Aade)
Trouwt in ong. 1650 met NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Corneliszn * ong. 1650, Nieuwe Wetering, vermelding 1680, beroep arbeider, teler
2. Willem Corneliszn * ong. 1650, Nieuwe-Wetering, volgt IIIa
3. Aalbert Corneliszn * ong. 1654, Nieuwe-Wetering, volgt IIIb

4. Claes Corneliszn * ong. 1665, Oude Wetering, volgt IIIc
5. Antje Cornelisdr * ong. 1670, woonde in 1681 te Alkemade, Cagerpolder
6. Pietertgen Cornelisdr * ong. 1650, vermelding 1674, 3e proclamatie op 9 oktober 1701 te Amsterveen: Pietertje Cornelisdr van der Meer, wonende op de Nieuwe-Wateringen onder Alckemade, trouwt met Jan Jacobsz Pover, wonende te Legmeer onder Amsterveen
7. Mogelijk Appolonia Cornelisdr * ong. 1680, Roelofarendsveen, trouwt 22 mei 1702 te Alkemade met Cornelis Clemenszn van Tol

IIIa Willem Cornelisz van der Meer
, zoon van II, geboren te Nieuwe Wetering in ong. 1650, vermelding in 1674
Trouwt met Weijntje Huijgen
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Cornelis, begr 23-11-1703, Roelofarendsveen
2. Marijtje, begr. 22-2-1709, Roelofarendsveen
3. Louris, begr. 2-10-1709, Roelofarendsveen
4. NN, begr. 31-5-1719, Roelofarendsveen
5. Jan, begr. 18-3-1720, Roelofarendsveen

IIIb Aalbert Corneliszoon van der Meer, zoon van I, geboren te Nieuwe Wetering in ong. 1654, komt voor in de lijst van weerbare mannen tussen de 18 en 60 jaar van de gemeente Alkemade uit 1672, woonachtig te Meerhuijzen. Vermelding Kohier van het Zout-, zeep- en Redemptiegeld Alkemade 1680, wonende te Aade.
Trouwt (1) voor 1690 te Nieuwe Wetering met NN
Trouwt (2), wonende aan de Nieuwe-Wetering, op 25 januari 1692 te Nieuwe-Wetering, Alkemade met Lijntje CONINK
Kinderen uit dit huwelijk: 
1. Pons Aalbertszoon * ong. 1693, Nieuwe Wetering, trouwt op 6 november 1717 te Alkemade met Stijntje Jansdochter
2. NN + 22-3-1700, Alkemade

30-03-1690, Alkemade: Aelbert Cornelisz van der Meer, aan de Nieuwe Wetering, verkoopt aan Cornelis Claesz van der Meer, zijn vader aldaar, een perceel weiland in de Lijkerpolder, verongeld voor 1 morgen 12 1/2 roeden, belend ten oosten en westen de kinderen van Pancraes Cornelisz Boerman, ten zuiden Jan Borritsz, ten noorden Arien Cornelisz Erffoort. Nog een teelakker in de Lijkerpolder, verongeld voor 108 1/2 roeden, belend ten oosten de koper, ten zuiden Jan Pietersz de Goede, ten westen de Nieuwe sloot, ten noorden de weduwe van Cornelis van Greuningen, koopsom 300 gulden.

 

IIIc. Claes Corneliszn van der Meer, zoon van II, geboren te Oude Wetering in ong. 1665,
Trouwt (1) in ong. 1690 met NN, overleden op 11 januari 1699 te Alkemade, Oude Wetering
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Claeszn * ong. 1690, Oude Wetering, trouwt op 20 september 1710 te Alkemade met Hester Jansdr
2. Haasje Claesdr * ong. 1695, Oude Wetering, + 11-5-1729, Oude Wetering, begr. 12-6-1729, Leimuiden, trouwt op 1 oktober 1717 te Alkemade met Jan Veghtelszn Kuijer
Trouwt (2) op 2 november 1699 te Alkemade met Appolonia (Leuntje) Jansdr VAN DER BEIJ (HEIJ)
Kinderen uit dit huwelijk:
3. NN, begr. 16-11-1700, Oude Wetering
4. Dirk Claaszn * ong. 1700, Caag, Alkemade, huwelijkse geboden op 11 januari 1727 te Alkemade met
Cornelia Jacobsdr VATREGT
5. Cornelia Claesdr * ong. 1700 Oude Wetering, trouwt op 29 juli 1722 te Alkemade met Willem Dirckszn van Egmond
6. NN, begr. 2-10-1702, Oude Wetering
7. Anna Claesdr * ong. 1703, Oude Wetering

Trouwt (3) op 20 april 1705 te Alkemade met Duijfje Pietersdr VAN RIEM, geboren in ong. 1681, vermoedelijk te Zoeterwoude, overleden op 23 januari 1716 te Oude Wetering
Kinderen uit dit huwelijk:
8. NN, begr 18-09-1714, Oude Wetering
9. Maria Claesdr * ong. 1711

10. Cors Claeszn * ong. 1713 Caag, Alkemade, trouwt op 7 januari 1739 te Alkemade met Catharina NETELS, geboren in ong. 1713, weduwe van Jan van der Wal

 

C.

I. IJSBRANT VAN DER MEER, geboren in ong. 1635
Trouwt in ong. 1659 met:
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Appolonia IJsbrantsdr * ong. 1659, trouwt met Arie Pleiniszn Decker
2. Dirk IJsbrantszn * ong. 1665, Ade, Alkemade, volgt II
3. Maria IJsbrantsdr * ong. 1666 Hoogmade, trouwt op 15 juni 1688 te Alkemade met Gijsbert Outshoorn, geboren in ong. 1663, overleden op 7 maart 1697 te Roelofarendsveen, beroep in 1696 schoolmeester
4. Pieter IJsbrantszn * ong. 1674, Oud Ade, Alkemade, + 21-9-1710, Alkemade, Oud Ade, trouwt op 9 juni 1699 te Alkemade met Petronella Willemsdr LELIEVELT, weduwe van Cornelis Thewiszn Cleijpoel

II. Dirk IJsbrantszoon van der Meer, geboren te Ade, Alkemade in ong. 1665
Trouwt (1) op 25 April 1690 te Alkemade met Anna Jansdochter VAN EGMOND
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Dirckszn * ong. 1690, Warmond, volgt IIIa
2. IJsbrandt Dirckszn * 16-9-1692, Alkemade, volgt IIIb
Trouwt (2) op 1 januari 1694 te Rijpwetering, Oud Ade met Anna Cornelisdr van STEENVOORDE, geboren in ong. 1670
Kinderen uit dit huwelijk:
3. Anna Dircksdr * 13-1-1695, Alkemade, Lageland
4. Cornelia Dircksdr * 24-2-1696, Alkemade
5. Cornelis Dirckszn * 28-12-1698, Alkemade, Lageland

IIIa. Jan Dirckszoon van der Meer, zoon van II, geboren te Warmond in ong. 1690
Trouwt (1) op 16 juni 1715 (3e gebod) te Alkemade met Maria Gerritsdochter TWAALFHOVEN
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Anna Jansdr * 5-4-1716, Alkemade, de Poel + 7-3-1717, Alkemade, Oud Ade
2. Cornelia Jansdr * ong. 1717
3. Maria Jansdr * ong. 1718, Rijnsaterwoude, trouwt op 15 juni 1734 te Rijnsaterwoude met Jan Pieterszn van Rijn
4. Dirk Janszn * 3-6-1719, Alkemade, de Poel, + 10-4-1721, Alkemade, de Poel
5. Louris Janszn * ong. 1720
6. Willem Jansz * 13-8-1722, Alkemade, volgt IV
Trouwt (2) op 27 januari 1727 te Alkemade met Trijntje Willems RUIJGH, overleden in de Blauwe Molen te Alkemade op 15 maart 1754

Kinderen uit dit huwelijk:
7. Dirk Janszn * 29-11-1727, Alkemade, + 29-3-1728, Alkemade, Oud Ade

IIIb. IJsbrandt Dirckszoon van der Meer, zoon van II, geboren te Alkemade, Lageland op 16 september 1692
Trouwt met
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN

IV Willem Jansz van der Meer, zoon van IIIa, geboren te Alkemade op 13 augustus 1722
Trouwt met Pietertje Leendertsz VAN TOL
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leendert Willemse * 11-7-1756, Alkemade, volgt V
2. Marijtje Willemse * 6-11-1759, Rijpwetering, + 25-2-1826, Woubrugge, trouwt op 7 februari 1785 te Alkemade met Jan Jansz Borst, geboren op 25 december 1750 te Woubrugge, overleden op 8 april 1828 te Woubrugge, zoon van Jan Jacobsz Borst en Jannetje Jacobsdr van Leeuwen

V. Leendert Willemse van der Meer, zoon van IV, geboren te Alkemade op 11 juli 1756, overleden op 25 januari 1805 te Alkemade, beroep schipper, veenman
Trouwt 17 augustus 1783 te Alkemade met Gerritje Gerritse Onderwater, geboren op  23 juli 1758 te Alkemade, overleden op 12 juli 1836 te Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Leendertsz * 1784, beroep molenaar
2. Jan Leendertsz * 25-11-1790, Rijpwetering
3. Jacob Leendertsz * 25-11-1790, Rijpwetering, + 18-10-1846, Vrije en Lage Boekhorst
4. Adriana Leendersdr * 1796,Rijpwetering + 10-10-1850, Zoeterwoude, trouwt met Bartholomeus den Elzen

 

D.

I. HUIBERT VAN DER MEER
, geboren in ong. 1680
Trouwt met NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Huibertszn * ong. 1705, Alkemade, zie II
2. IJsbrandt Huibertszn * ong.1705
3. Sijtje Huibertsdr * ong. 1705, trouwt op 16 oktober 1724 te Woubrugge met Engel Corneliszoon Elsgeest


II. Jan Huibertszoon van der Meer, zoon van I, geboren in ong. 1705
Trouwt (1) met Helena Jansdochter DEN HAAN, geboren in ong. 1705, overleden op 16 september 1744 te Rijpwetering, begraven op 17 september 1744 te Rijnsaterwoude, dochter van Jan Jeroenszoon den Haan en Maria Jacobsdochter Casteleijn
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Janszn * 29-10-1730 Rijpwetering + 18-2-1733 Rijpwetering, begr. 19-2-1733 Rijnsaterwoude
2. Maria Jansdr * ong. 1731 Rijpwetering, + 3-5-1732 Rijpwetering, begr. 4-5-1732 Rijnsaterwoude
3. Huibert Janszn * 21-10-1732 Rijpwetering, zie IIIa
4. Maria Jansdr * ong. 1735 Rijpwetering, + 13-4-1736 Rijpwetering, begr. 14-4-1736, Leimuiden
5. Jan Janszn * 11-8-1736 Rijpwetering, + 20-8-1736 Rijpwetering, begr. 21-8-1736 Rijnsaterwoude
6. Maria Jansdr * 6-5-1738 Rijpwetering
7. Magdalena Jansdr * 29-6-1739, Rijpwetering, + 27-7-1739, Rijpwetering, begr. 28-7-1739, Rijnsaterwoude
8. Jan Janszn * 14-5-1744, Rijpwetering, + 17-6-1744, Rijpwetering, begr. 18-6-1744, Rijnsaterwoude
Trouwt (2) op 4 juli 1745 te Roelofarendsveen met Ida Jansdochter VAN WOUW, geboren op 21 april 1712 te Alkemade, Lageland, weduwe van
Dirk Janszn Waardij, dochter van Jan Louriszoon van Wouw en Maria Ariensdochter
Kinderen uit dit huwelijk:
9. Jan Janszn * 3-7-1746 Rijpwetering
10. Dirk Janszn * 24-2-1748 Rijpwetering

IIIa. Huibert Janszn van der Meer, zoon van II, geboren te Rijpwetering op 21 oktober 1732. geloof R.K.
Trouwt (1) op 23 Jan 1757 te Alkemade met Maria Engelsdochter SCHUIJN, geboren op 28 april 1725 te Alkemade, de Poel, overleden voor 1763, dochter van Engel Huibertszoon Schuijn en Agatha Gerritsdochter Wassenaar
Kinderen uit dit huwelijk:
1.Lena Huibertsdr * 20-12-1757 Alkemade, trouwt op 20 augustus 1786 te Alkemade met Hendrik Aalbertszoon Warmerdam
2. Engel Huibertszn * 7-8-1760 Alkemade
3. Sijthe Huibertsdr * 14-9-1761 Alkemade
Trouwt (2) op 21 juni 1762 te Alkemade met Maria (Marijtje) Jansse VAN DER MOOR, geboren in ong. 1734, dochter van Jan van der Moor en NN
Kinderen uit dit huwelijk:
4. Magteld Huibertsdr * 9 Jun 1763 Alkemade
5. Anna Huibertsdr * 19-7-1764, Roelofarendsveen, trouwt op 2 Nov 1794 te Alkemade Jan Wouterszn van der Swet,  gedoopt op 13 augustus 1765 te Alkemade, zoon van Wouter IJsbrandtszoon van der Swet en Johanna Jansdochter Cranenburgh, weduwnaar van Anna Margaretha Antoons Dirkes
6. Alida Huibertsdr * 7-2-1766 Alkemade
7. Maria Huibertsdr * 22-2-1768 Alkemade
8. Jan Huibertszn * 14-7-1769 Alkemade
9. Jan Huibertszn * 16-1-1773 Alkemade
10. Arie Huibertszn * 9-8-1776 Alkemade
11. Maria Huibertsdr * 9-8-1776 Alkemade

E.
I. ARIE VAN DER MEER, geboren in ong. 1670
Trouwt in ong. 1695 met NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wouter Arienszn * ong. 1695, Oude Ade, Alkemade, volgt IIa
2. IJsbrandt Arienszn * ong. 1695, Rijnsaterwoude, volgt IIb
3. Geertruida Ariensdr * ong. 1695, Rijnsaterwoude
4. Maria Ariensdr * ong. 1700 Rijnsaterwoude, trouwt met Pieter Corneliszn van Ronsen, geboren in ong. 1700 te Oude Wetering, zoon van Cornelis Hendrikszn van Rosen en Maria Theunisdr van de Bond
5. Jan Arienszn * ong. 1711
6. Cornelis Arienszn * voor 1708, volgt IIc

IIa. Wouter Arienszoon van der Meer, zoon van I, geboren in ong. 1695 te Rijnsaterwoude. Woonplaats:1719 Alkemade, Oud Ade, Overleden op 23 november 1739 Alkemade, Oud Ade, begraven op 24 november 1739 te Warmond
Trouwt (1) op 6 februari 1720 te Alkemade met Maria Teunisdr VAN WIERINGEN, geboren op 14 mei 1692 te Rijpwetering dochter van Teunis Pieterszoon van Wieringen en Cornelia Jacobsdochter Hofdijck, weduwe van Louris Claeszoon Hogendorp
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelia Woutersdr * 24-2-1721 Alkemade, Oud Ade, + 24-8-1721 Alkemade, Oud Ade
2. Martijntje Woutersdr * 29-5-1722 Alkemade, Oud Ade + 4-10-1722 Alkemade, Oud Ade
3. Louris Wouterszn * 6-10-1723 Alkemade, Oud Ade + 21-2-1725 Alkemade, Oud Ade
4. Teunis Wouterszn * 6-10-1723 Alkemade, Oud Ade + 5-3-1725 Alkemade, Oud Ade
5. Arie Wouterszn * 26-3-1726 Alkemade, volgt IIIa
6. Cornelia Woutersdr * 25-4-1728 Alkemade, Oud Ade Woonplaats 1755, Rijpwetering, huwelijkse geboden op 16 mei 1755 te Alkemade met Gerrit
Janszoon van der Berk
, geboren op 23 maart 1724 te Nieuwkoop, zoon van Jan Gerritszoon van den Berk en Geertruida Jansdochter Kleijn

7. Teunis Wouterszn * 17-8-1730 Rijpwetering Woonplaats: 1756 Rijpwetering, huwelijkse geboden op 3 september 1756 te Alkemade met Sijmetje Leendertsdochter STEENVOORDEN, geboren in ong. 1733 te Lisse
Trouwt (2) met Claesje Ariensdochter STRIJCK
Kinderen uit dit huwelijk:
8. Martina Woutersdr * 10-8-1733 Rijpwetering, + 3-6-1734 Alkemade, Oud Ade, begr 4-6-1734 Warmond
 
IIb. IJsbrandt Arienszoon van der Meer, zoon van I, geboren in ong. 1695 te Rijnsaterwoude
Trouwt met Maria Sijmonsdochter OVERPELT, geboren in ong. 1714, dochter van Sijmon Hendrikszoon van Overpelt en Crijntje Jochemsdochter Stouthandel
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arie IJsbrandtszn * 20-6-1736 Rijnsaterwoude
2. Emerentia IJsbrandtsdr * 1-3-1738 Rijnsaterwoude

IIb. Cornelis Arienszn van der Meer, geboren voor 1708, overleden na 1754
Trouwt (1) op 3 november 1747 te Alkemade met Theodora Pietersdr VAN DER LAAN, geboren in ong. 1725 te Alkemade, de Veen, dochter van Pieter Dirckszn Verlaan en Maria Dircksdr Loos
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arie Corneliszn * 15-8-1748, Alkemade, de Veen
2. Maria Cornelisdr * 24-11-1749, Alkemade, de Veen
3. Maria Cornelisdr * 28-11-1750, Alkemade de Veen
Trouwt (2) op 8 september 1753 te Alkemade met Petronella ONNES

IIIa. Arie Wouterszoon van der Meer, zoon van IIa, geboren te Oud Ade, Alkemade op 26 maart 1726
Trouwt op 23 november 1750 te Alkemade met Anna Jansdochter VAN DER STIJN, geboren op 19 april 1725 te Rijpwetering, dochter van Jan Corszoon van der Stijn en Maria Claesdochter Warmerdam
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Ariensdr * 1-3-1756 Alkemade
2. Wouter Arienszn * 7 -8-1758 Alkemade
3. Jan Arienszn * 17-4-1761 Alkemade
4. Teunis Janszn * 30-9-1764 Alkemade


F.

I. LEENDERT VAN DER MEER, geboren in ong. 1670
Trouwt in ong. 1690 met NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Claasje Leendertsdr * ong. 1693, Esselijckerwoude, trouwt op 20 januari 1716 te Alkemade met Arie Joriszn Heemskerk, weduwnaar van Appolonia Huibertsdochter Schuijn


G.

GENERATIE I

JAN VAN DER MEER, geboren in ong. 1640
Trouwt met NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Janszn * ong. 1662, Roelofarendsveen, volgt IIa
2. Dilia Jansdr * ong. 1667, Roelofarendsveen + 9-2-1739, Roelofarendsveen, trouwt op 1 februari 1689 te Alkemade met Jacob Thijszoon van der Meulen, overleden op 9 februari 1739 te Roelofarendsveen, begraven op 10 februari 1739 te Rijnsaterwoude
3. Jan Janszn * ong. 1670, Alkemade, de Veen, volgt IIb
4. Mogelijk Appolonia Jansdr * ong. 1677, Roelofarendsveen, + 6-1-1704, Nieuwe Wetering

 


GENERATIE II

IIa. Bastiaan Janszoon van der Meer, zoon van I, geboren te Roelofarendsveen in ong. 1662, overleden voor 1697 te Alkemade
Trouwt op 22 april 1687 te Roelofarendsveen met Maria Jansdochter VAN DER SCHILDE, geboren in ong. 1664 te Roelofarendsveen, overleden op 11 november 1703 te Coogh, Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joost Bastiaanszn * ong. 1698, Roelofarendsveen, volgt IIIa
2. Teunis Bastiaanszn * ong. 1688 Coogh, Alkemade, volgt IIIb
3. Thijs Bastiaanszn * ong. 1690, volgt IIIc
4. Floris Bastiaanszn * ong. 1705, volgt IIId
5. Jan Bastiaanszn * ong. 1706 + 7-4-1732, Alkemade, de Veen, berg. 8-4-1732, Rijnsaterwoude

IIb. Jan Janszn van der Meer, zoon van I, geboren in ong. 1670 Alkemade, de Veen, overleden op 14 juni 1696 te Alkemade, de Veen, vermelding 1680, woonachtig te Caage, beroep kaaskoper
Trouwt met Leentge Janse VAN DER SCHILDEN, geboren in ong. 1670, overleden op 30 maart 1712 te Alkemade, de Veen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Janszn * ong. 1690 Roelofarendsveen, volgt IIIe
2. Willem Janszn * ong. 1693 Roelofarendsveen, + 15-5-1731, Alkemade, de Veen. begrafenis 16 mei 1731, Rijnsaterwoude, trouwt op 30 mei 1718 te Alkemade met Marijtje Jacobsdr LELIVELT, jongedochter, wonende te Langer- en Corteraar
3. Teunis Janszn * ong. 1694 Roelofarendsveen, volgt IIIf
4. NN * voor 1695, Roelofarendsveen, + 17-2-1696 Roelofarendsveen
5. NN * voor 1696, Caag, Alkemade, + 1-9-1706 Caag, Alkemade
6. Elisabeth Jansdr * voor 1696, Roelofarendsveen, trouwt op 15 augustus 1745 te Roelofarendsveen met Pel Claeszoon Tammerijn, Huwelijkse geboden op 3 mei 1753 te Alkemade met Hendrik Thijszoon Hofdijck


GENERATIE III

IIIa. Joost Bastiaanszoon van der Meer, zoon van IIa, geboren te Roelofarendsveen in ong. 1698
Trouwt (1) op 5 mei 1721 te Alkemade met Cornelia Pietersdochter CRAEN, geboren in ong. 1698 te Roelofarendsveen, overleden op 24 augustus 1741 te Roelofarendsveen, begraven op 25 Aug 1741 te Rijnsaterwoude
Trouwt (2) op 7 oktober 1742 te Roelofarendsveen met Maria Jansdr VAN DER HOEK
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bastiaan Joostzn * ong. 1739, Roelofarendsveen, + 1-4-1740, Roelofarendsveen, begr. 2-4-1740, Rijnsaterwoude

IIIb. Teunis Bastiaanszn van der Meer, zoon van IIa, geboren te Coogh, Alkemade in ong. 1688, overleden op 29 juli 1737 te Alkemade,
de Veen, begraven op 30 juli 1737 te Rijnsaterwoude
Trouwt op 14 mei 1714 te Alkemade met Agatha Jansdr DE GOEDE, geboren in ong. 1688 te Coogh, Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cors Theuniszn * ong. 1716, Roelofarendsveen, + 4-8-1742, Alkemade, de Veen, begr. 5-8-1742, Rijnsaterwoude, trouwt (1) voor 1739 met Johanna Pietersdr VAN DER LUGT. Huwelijkse (2) geboden op 19 augustus 1741 te Alkemade met Geertruida Fransdr KRUIJFFHOOFT
2. Jacob Theuniszn * ong. 1717, + 27-3-1741, Alkemade, begr. 28-3-1741, Rijnsaterwoude

IIIc. Thijs Bastiaanszn van der Meer, zoon van IIa, geboren te Alkemade in ong. 1690
Trouwt met NN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN * 1727, Alkemade, + 31-10-1727, Alkemade

IIId. Floris Bastiaanszn van der Meer, zoon van IIa, geboren te Alkemade in ong. 1705, overleden na 1730
Trouwt met NN

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petronella Florisdr * 1729, Roelofarendsveen, + 22-9-1730, Roelofarendsveen

IIIe. Jan Janszoon van der Meer, zoon van IIb, geboren te Roelofarendsveen in ong. 1690, overleden op 12 maart 1721 te Coogh, Alkemade
Trouwt op 3 februari 1710 te Alkemade met Anna Claesdochter VAN DUREN, geboren in ong. 1685 te Roelofarendsveen, dochter van Claes Janszoon van Duren en Maria Michielsdochter
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Janszn * ong. 1710 Alkemade, de Veen, zie IVa
2. Arie Janszn * ong. 1713 Alkemade, de Veen , zie IVb
3. Lijsbeth Jansdr * ong. 1715, Alkemade, + 7-2-1737, Alkemade, trouwt met  Japik Teuwisz van der Meulen
4. NN * ong. 1716 Coogh, Alkemade, + 18-4-1718 Coogh, Alkemade
5. NN * ong.  Coogh, Alkemade + 12-3-1721 Coogh, Alkemade
6. NN * ong. 1720 Roelofarendsveen + 17-8-1721 Roelofarendsveen

IIIf.  Teunis Janszn van der Meer, zoon van IIb, geboren in ong. 1694 te Roelofarendsveen, overleden op 16 januari 1741 te Woubrugge, geloof R.K.
Trouwt op 3 oktober 1718 te Alkemade met Catharina (Trijntje) Claesdochter VAN DUREN, geboren in ong. 1694 te Roelofarendsveen, dochter van Claes Janszoon van Duren en Maria Michielsdochter
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelia Theunisdr * ong. 1719 Alkemade, de Veen, trouwt op 9 september 1742 te Roelofarendsveen met Maarten Gerritszn Brunt, zoon van Gerrit Ariensz Brunt
2. Jan Theuniszn * ong. 1720 Roelofarendsveen, volgt IVc
3. NN * ong. 1726 Alkemade, de Veen, + 12-8-1727 Alkemade, de Veen
4. NN * ong. 1727 Alkemade, de Veen, + 15-9-1728 Alkemade, de Veen
5. Maria Theunisdr * 10-7-1728 Alkemade, Veen, + ong. 1754, Alkemade, de Veen. Huwelijkse geboden op 8 oktober 1751 te Alkemade met Cornelis
Jacobszn van Egmond

6. Jacoba Theunisdr * 10-7-1728 Alkemade, Veen,  + 26-7-1728 Roelofarendsveen
7. Maria Theunisdr * ong. 1731 Alkemade, de Veen, huwelijkse geboden op 26 april 1754 te Alkemade Cornelis Dirckszn Westerhout
8.  Joost Theuniszn  * ong. 1730, + 16-1-1741, Roelofarendsveen, begr. 17-1-1741, Rijnsaterwoude
9. Willem Theuniszn * 26-3-1733 Alkemade, de Veen. + ong. 1798. Trouwt op 22 april 1763 te Alkemade met Mathilda Cornelisdr Akerboom, dochter van Cornelis Aalbertszoon Akerboom en Antonia Cornelisdochter van Klink
10. Claes Theuniszn * ong. 1733 Alkemade, de Veen, volgt IVd


GENERATIE IV

IVa. Jan Janszn van der Meer, zoon van IIIe, geboren te Alkemade in ong. 1710 Alkemade, Woonplaats: 1737 Rijpwetering
Trouwt op 2 juni 1737 te Roelofarendsveen met Helena Cornelisdochter (Leentje) HEEMSKERK, geboren op 2 maart 1713 te Rijpwetering, dochter van Cornelis Aalbertszn Heemskerk en Maria Pietersdr Neleman
1. Jan Janszn * 3-2-1739 Alkemade, de Veen + 15-4-1739 Roelofarendsveen, begr. 16 april 1739, Rijnsaterwoude
2. Jan Janszn * 1-6-1740 Alkemade, de Veen, volgt Va
3. Cornelis Janszn * 24-1-1743, Alkemade, de Veen, + 15-4-1743 Alkemade, de Veen, begr. 6-4-1743, Rijnsaterwoude
4. Cornelis Janszn * 11-1-1744 Alkemade, de Veen, + 22-5-1744, Alkemade, de Veen, begr. 23-5-1744, Rijnsaterwoude
5. Antonia Jansdr * 8-2-1745 Alkemade, de Veen, trouwt op 29 april 1771 te Rijpwetering met Cornelis Willemszn Hoogeboom
6. Jacob Janszn * 8-10-1746 Alkemade, de Veen, volgt Vb
7. Claes Janszn * 12-6-1749 Alkemade, de Veen, + 17-8-1749, Alkemade
8. Claes Janszn *  27-8-1750 Alkemade
9. Anna (Antje) Jansdr * 28-2-1752, Alkemade, + 9-5-1752, Alkemade
10. Anna (Antje) Jansdr * 7-4-1753, Alkemade, + 15-6-1753, Alkemade
11. Cornelis * 18-6-1754, Alkemade, + 17-4-1755, Alkemade
Echtgenote?????: Appolonia Pietersdr AKERBOOM, geboren in 1720

IVb. Arie Janszn van der Meer, zoon van IIIe, geboren te Alkemade in ong.1713, overleden op 3 januari 1778 te Alkemade
Huwelijkse geboden op 3 september 1738 te Alkemade met Maria Theunisdochter VAN DE WERELD, geboren in ong. 1718 te Alkemade,
overleden op 29 december 1743 te Alkemade, de Veen, begraven op 30 december 1743 te Rijnsaterwoude, dochter van Teunis
Corneliszn van der Wereld en Geertruida Jansdochter van der Laan.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Jan Arienszn * ong. 1739, Roelofarendsveen, + 9-5-1740, Roelofarendsveen, begr. 10-5-1740, Rijnsaterwoude
2.  Jan Arienszn * ong. 1740 Alkemade, de Veen, + 2-11-1741, Alkemade, de Veen, begr. 3-11-1741 Rijnsaterwoude
Trouwt (2) op 7 juni 1745 te Alkemade  met Elisabeth (Lijsje) Ariensdr VERLAAN, geboren op 4 november 1722 te Hoogmade, dochter van Arij Dirksz Verlaan en Antje Willemse Lelivelt
Kinderen uit dit huwelijk:
3. Maria, ged. 17-3-1746, Woubrugge
4. Catharina, ged. 17-2-1748, Woubrugge
5. Anna, ged. 25-7-1751, Alkemade, + 28-1-1752, Rijpwetering
6. Johannes (Jan), ged. 26-1-1754, Alkemade, + 25-10-1784, Roelofarendsveen, trouwt op 26 november 1780 te Alkemade met Cornelia Dirkse de Jong, gedoopt op 20 oktober 1751 te Rijpwetering, overleden op 10 mei 1783 te Roelofarendsveen, dochter van Dirk Maartensz de Jong en Antje Maartense Abenes.
7. Theodorus (Dirk) Arisse, ged. 11-10-1756, Alkemade, volgt Vc
8. Antonius Arisse, ged. 20-11-1760, Alkemade

9. Aleijda Arisdr, ged. 29-9-1764, Alkemade, + 9-12-1780, Rijpwetering

IVc. Jan Theuniszn van der Meer, zoon van IIIf, geboren te Roelofarendsveen in ong. 1720, + na 1745
Trouwt (1) op 10 augustus 1744 te Alkemade met Pleuntje Louwertje TRAVA (Appolonia Lourisdochter VAN VIANEN), geboren in ong. 1720 te Alkemade, de Veen, overleden na 1745, dochter van Louris Hendrikszoon van Vianen en Geertruida Dircksdochter Douw
Trouwt (2) op 14 februari 1757 te Alkemade met Marijtje (Matje) Engelse VAN STEIJN (HEIJN)
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Teeuwis Janszn * 26-3-1761, Alkemade, volgt Vd
2. Mogelijk ook Eva (Aafje) Jansdr * 13-11-1763, Roelofarendsveen, + 24-1-1830, Alkemade, trouwt op 7 mei 1786 te Alkemade met Cornelis Gerritsz Turk, gedoopt op 18 juli 1758 te Alkemade, overleden op 15 september 1835 te Alkemade, zoon van Gerrit Leendertsz Turk en Marijtje Cornelisse Quackebos (Kwakkebos)

IVd. Claes Teuniszn van der Meer, zoon van IIIf, geboren te Alkemade in ong. 1733, geloof R.K.
Trouwt op 5 juli 1761 te Alkemade met Antje Cornelisse VAN EGMOND
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Theunis Claeszn * 23-4-1764, Alkemade
2. Theunis Claeszn * 29-6-1768, Alkemade, volgt Ve
3. Anna Klaasdr * 9-4-1771, Alkemade, + 30-8-1827, Alkemade, trouwt (R.K.) op 10 juni 1798 te Alkemade met Jan Pereboom, geboren in ong. 1775, beroep tuinder
4. Trijntje Claesdr * 7-12-1772, Alkemade
5. Cornelis Claeszn (Cees) * 1-10-1774, Alkemade, + 31-3-1827, Alkemade, trouwt met Elisabeth VAN VLIET
6. Trijntje Claesdr * 7-3-1777, Alkemade, + voor 20-10-1805, Alkemade, trouwt op 21 oktober 1799 te Alkemade met Gerrit Pieterszn van der Meer, geboren te Nieuwe-Wetering op 23 augustus 1771, overleden op 3 februari 1843 te Alkemade, zoon van Pieter Corneliszn van der Meer en Antje Gabrielse Pot


GENERATIE V

Va. Jan Janszn van der Meer, zoon van IVa, geboren te Alkemade op 1 juni 1740
Trouwt (1) op 14 mei 1764 te Alkemade met Antje Engelse VAN STEIJN, geboren te Roelofarendsveen
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Aagje (Eva) * ong. 1764, Alkemade, + 24-1-1830, Alkemade
2. Antje * 26-3-1765, Alkemade
3. Alida (Aaltje) * 2-9-1766, Alkemade, + 17-1-1817, Alkemade
4. Maria * 18-8-1767, Alkemade
5. Agnes * 8-10-1768, Alkemade, + 8-10-1768, Alkemade
6. Cornelis * 10-3-1770, Alkemade, + 8-8-1770, Alkemade
7. Neeltje * 10-7-1771, Alkemade, + 25-5-1773, Alkemade
8. Trijntje * 5-1-1773, Alkemade, + 2-3-1774, Alkemade
Trouwt (2) op 4 november 1776 te Roelofarendsveen met Elisabeth Jansdr SMITS, geboren op 21 december 1744 te Oude Wetering, dochter van Jan Willemszn SMITS en Maria Gerritsdr Bogerman
Kinderen uit dit huwelijk:
9. Johannes (Jan) Jansz, ged. 4-11-1777, Roelofarendsveen
10. Marijtje, ged. 28-4-1779, Roelofarendsveen
11. Engel Janszn * voor 22-4-1780

Vb. Jacob Janszn (Jaap) van der Meer, zoon van IVa, geboren te Alkemade, de Veen op 8 oktober 1746, overleden op 5 januari 1819 te Alkemade, geloof R.K.
Trouwt op 19 november 1782 te Alkemade met Ariaantje Jacobsdr BONGENAAR, geboren in ong. 1751 te Leiden, wonende te Roelofarendsveen, overleden op 17 november 1819 te Alkemade, dochter van Jacob Janszn Bongenaar en Marijtje Pietersdr van Veen, ondertrouw op 25 oktober 1782
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Claes Jacobszn * 18-3-1784, Alkemade, volgt VIa
2. Pieter Jacobszn * 21-11-1785, Alkemade, + 21-3-1786, Alkemade
3. Lena (Leentje) Jacobse * 18-3-1787, Alkemade, trouwt op 18 oktober 1822 te Alkemade met Jan Vase (Faazen/Faase/Vaazen), geboren in ong. 1794, overleden op 21 februari 1859 te Woubrugge, zoon van Hendrik Faazen en Antje de Jong
4. Maria (Marijtje) Jacobse * 7-10-1789, Alkemade
5. Jan Jacobszn * 20-10-1793, Alkemade, beroep tuinder
6. Teunisje Jacobsdr * 11-3-1795, Alkemade, + 11-10-1874, Woubrugge, ongehuwd

Vc. Theodorus (Dirk) Arisse van der Meer, zoon van IVb, geboren te Alkemade op 11 oktober 1756, wonende te Alkemade (1782), overleden op 28 oktober 1822 te Alkemade, geloof R.K.
Ondertrouwt op 26 april 1782 te Alkemade
Trouwt op 12 mei 1782 te Vrije Heerlijkheijd Alkemade met Jannetje Dirkse TEIJLINGERBROEK, geboren op 10 juni 1761 te Alkemade, wonende te Alkemade (1782), dochter van Theodorus Pietersz Teijlingerbroek en Martje Janse Hensterman
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth (Lijbje) * 2-9-1783, Roelofarendsveen, + 14-5-1840, Alkemade, trouwt op 16 november 1806 te Alkemade met Ludovicus (Louis) van Klink, gedoopt op 4 september 1778 te Alkemade, overleden op 16 oktober 1858 te Alkemade, zoon van Cornelis Wouterse van Klink en Caatje Franse Rodenburg
2. Marijtje * 27-1-1785, Roelofarendsveen, + 1-12-1857, Alkemade, trouwt op 16 november 1806 te Alkemade met Jan van Stijn, geboren op 14 april 1779 te Roelofarendsveen, overleden op 6 juni 1846 te Alkemade, zoon van Jacobus Gijsen van Steijn en Catharina Jansse Kwakkenbosch
3. Antje * 9-10-1786, Roelofarendsveen,overleden op 13-09-1808 te Alkemade trouwt op 30-08-1807 te Alkemade met Cornelis Eimerts Koekgedoopt op 25 januari 1768 te Rijpwetering, overleden op 28 januari 1812 te Roelofarendsveen
4. Johanna (Jannetje) * 25-3-1789, Roelofarendsveen, + 9-11-1857, Alkemade, trouwt (R.K.) op 14 juni 1812 te Roelofarendsveen met Hendrik (Hein) Bakker, geboren in 1778 te Alkemade, overleden op 26 februari 1848 te Alkemade, zoon van Kornelis Bakker en Martje Jans Moeyenkind, beroep scheepstimmerman
5. Petronella (Pieternelletje) * 26-6-1791, Roelofarendsveen, + 8-9-1851, Alkemade, trouwt op 30 september 1813 te Alkemade met Dirk Torken, geboren op 19 april 1787 te Alkemade, overleden op 15 maart 1853 te Alkemade, zoon van Willem Torken en Elizabeth Kornebee
6. Jan, ged. 31-12-1792, Alkemade, + 23-1-1793, Roelofarendsveen
7. Helena * 5-7-1796, Roelofarendsveen, + 21-2-1888, Alkemade, trouwt op 23 april 1815 te Roelofarendsveen met Jacobus Hooge(n)boom, gedoopt op 8 juli 1784 te Roelofarendsveen, overleden op 18 juli 1875 te Alkemade, zoon van Willem Hogenboom en Neeltje van Toll
8. Catharina (Trijntje) * 7-4-1799, Roelofarendsveen, + 7-1-1878, Roelofarendsveen, trouwt op 30 april 1823 te Alkemade met Pieter Elstgeest, gedoopt op 25 januari 1799 te Alkemade, overleden op 12 november 1877 te Roelofarendsveen, zoon van Andries Elstgeest en Marijtje de Koning, beroep arbeider
9. Theodoris (Dirk) Dirkszn * 25-3-1800, Roelofarendsveen, volgt VIb

Vd. (Mat)Theeuwis Janszn van der Meer, zoon van IVc, geboren te Alkemade op 26 maart 1761, overleden voor 27 januari 1795 te Alkemade
Trouwt op 3 oktober 1784 met Pleuntje Jansse HOOGENBOOM, geboren op 21 december 1751 te Rijnsaterwoude, overleden op 17 november 1820 te Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina (Trijntje) * 28-8-1785, Roelofarendsveen, trouwt op 15 november 1807 te Roelofarendsveen met Jan Franszn van der Wereld, geboren op 2 mei 1784 te Alkemade, overleden op 5 november 1835 te Alkemade, zoon van Franciscus Jacobsz van der Wereld en Gertrudis Jacobse Starkenburg
2. Jan Teeuwiszn * 10-5-1787, Roelofarendsveen, + voor 1792
3. Johanna Teeuwisse * 1-6-1789, Roelofarendsveen
4. Jan Teeuwiszn * 6-3-1792, Roelofarendsveen, volgt VIc

Ve. Teunis Claeszn van der Meer, zoon van IVd, geboren te Alkemade op 29 juni 1768, overleden op 5 februari 1835 te Alkemade, geloof R.K., beroep tuinder
Trouwt op 19 mei 1799 te Alkemade met Cornelia (Keetje) HOOGENDORP, geboren in ong. 1770, overleden op 3 maart 1838 te Alkemade, dochter van Jacobus Hogendorp en Reira Molenma
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes (Jan) * 13-5-1801, Alkemade
2. Klaas Teuniszn * 27-9-1802, Alkemade, + 6-11-1834, Alkemade
3. Relindis * 19-4-1806, Alkemade
4. Jacobus Teuniszn * 18-5-1807, Alkemade, volgt VId
5. Joannes (Jan) Teuniszn * 24-9-1809, Alkemade, volgt VIe


GENERATIE VI

VIa. Klaas Jacobszn van der Meer, zoon van Vb, geboren te Alkemade op 18 maart 1784, overleden op 30 januari 1840 te Alkemade, geloof R.K.
Trouwt (1) op 12 april 1802 te Alkemade met Marijtje VASE (FASE/VAASEN), geboren in ong. 1785, overleden op 1 juni 1821 te Alkemade, dochter van Hendrik Faasen en Antje de Jong
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jannetje * 31-1-1808, Roelofarendsveen
2. Jan * 27-8-1809, Roelofarendsveen
3. Jacobus Klaaszn * 23-7-1812, Roelofarendsveen, Alkemade, volgt VIIa
4. Johanna * 26-1-1814, Roelofarendsveen, trouwt (1) op 20 november 1844 te Zoeterwoude met Johannes Berk, geboren op 7 december 1815 te Zoeterwoude, overleden op 17 juli 1849 te Zoeterwoude, zoon van Cornelis Berk en Anthonia de Geus, beroep metselaarsknecht. Trouwt (2) op 31 mei 1850 te Zoeterwoude met Jacobus Kroon, geboren 1812 te Aarlanderveen, zoon van Martinus Kroon en Alida Willemsdr (Aaltje) Francken, beroep schoenmaker.
5. Jan * 20-6-1815, Roelofarendsveen, + 2-8-1815, Roelofarendsveen
Trouwt (2) op 18 oktober 1822 te Alkemade met Elisabeth (Betje) KROEZE, geboren op 14 mei 1799 te Bodegraven, dochter van Christiaan Kroese en Meijnsje Zwanenburg
Kinderen uit dit huwelijk:
6. Pieter, ged. 2-11-1822, Roelofarendsveen, + 23-2-1846, Alkemade
7. Johannes (Jan) Klaaszn * 27-3-1825, Roelofarendsveen, volgt VIIb
8. Adriana * 7-3-1828, Roelofarendsveen, + 20-8-1831, Alkemade
9. Klaas * 10-5-1830, Roelofarendsveen, + 22-12-1848, Alkemade
10. Jacobus Klaaszn * 1-9-1833, Roelofarendsveen, volgt VIIc
11. Adriana * 31-7-1836, Roelofarendsveen, + 7-6-1836, Roelofarendsveen

12. Adriana * 17-9-1838, Roelofarendsveen, + 13-6-1841, Roelofarendsveen

VIb. Theodorus (Dirk) Dirkszn van der Meer, zoon van Ve, geboren te Roelofarendsveen op 25 maart 1800, overleden op 30 april 1868 te Roelofarendsveen, geloof R.K., beroep boomkwekersknecht, tuinder
Trouwt op 16 november 1823 te Roelofarendsveen met Jannetje VAN DER VEER, gedoopt op 2 december 1802 te Alkemade, overleden op 7 februari 1861 te Alkemade, dochter van Jan van der Veer en Marijtje de Bruin
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Jannetje * 4-1-1825, Alkemade
2. Johannes * 6-4-1827, Alkemade
3. Marijtje * 13-7-1828, Alkemade, + 5-12-1887, Alkemade, trouwt op 16 november 1851 te Alkemade met Johannes Klaaszn (Jan) van der Meer, weduwe van Antje Cornelisse van der Meer, zoon van Klaas Jacobszn van der Meer (IVb) en Elisabeth Kroeze
4. Antje * 27-9-1831, Alkemade, + 29-4-1861, Alkemade
5. Theodorus (Dirk) * 22-9-1833, Alkemade, volgt VIId
6. Johannes * 3-11-1836, Alkemade
7. Johannes * 25-3-1838, Alkemade, + 4-4-1865, Woubrugge, beroep tuinder
8. Cornelia * 17-3-1845, Alkemade, + 8-1-1917, Alkemade, trouwt op 11 juni 1863 te Alkemade met Johannes (Jan) van Dijk, geboren op 31 januari 1823 te Alkemade, overleden op 17 februari 1900 te Alkemade, zoon van Jan Teunisz van Dijk en Barbera Bongenaar

Kaart van Alkemade in 1850

VIc.
Jan Teeuwisse van der Meer, zoon van Vb, geboren te Roelofarendsveen op 6 maart 1792, overleden op 1 juni 1862 te Alkemade

Trouwt op 29 april 1814 te Alkemade met Joanna (Anna) Dirksdr GROENENDIJK, geboren op 7 april 1786 te Aarlanderveen, overleden op 8 augustus 1857 te Alkemade, dochter van Dirk Dirksz Groenendijk en Marijtje Corssen van der Pijl
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mattheus * 4-6-1815, Roelofarendsveen, + 17-6-1815, Alkemade
2. Mattheus (Teeuwis) Janszn * 27-9-1816, Roelofarendsveen, volgt VIIe
3. Johanna * 10-2-1819, Roelofarendsveen, +1-7-1845, Alkemade, trouwt op 12 mei 1841 te Alkemade met Pieter van Klink, geboren op 
26 juli 1815 te Alkemade, overleden op 24 mei 1866 te Alkemade, zoon van Dirk van Klink en Engeltje Westerhout
4. Willem * 27-4-1821, Roelofarendsveen, + 31-1-1822, Alkemade
5. Marijtje * 15-12-1822, Roelofarendsveen, + 18-9-1889, Alkemade, trouwt op 16 februari 1843 te Alkemade met Hermanus van Klink, geboren op 28 maart 1819 te Alkemade, overleden op 26 maart 1902 te Leiden, zoon van Dirk van Klink en Engeltje Westerhout
6. Nicolaas (Klaas) * 6-1-1825, Roelofarendsveen, + 23-4-1825, Alkemade
7. Willem Jansz * 6-1-1825, Roelofarendsveen, volgt VIIf
9. Apolonia * 14-1-1829, Roelofarendsveen, + 10-10-1852, Alkemade

VId. Jacobus Teuniszn van der Meer, zoon van Vc, geboren te Alkemade op 18 mei 1807, overleden op 22 mei 1897 te Alkemade, geloof R.K., beroep tuinder
Trouwt op 4 mei 1841 te Alkemade met Maria Pieterse (Marijtje) KOEK, geboren in 1817, overleden op 25 december 1894 te Alkemade, dochter van Pieter Koek en Engeltje de Jong
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelia * 1-4-1842, Roelofarendsveen, + 24-8-1896, Alkemade, trouwt op 5 februari 1880 te Alkemade met Johannes (Jan) van Klink, geboren in ong. 1842, overleden op 31 mei 1924 te Alkemade, 82 jaar oud, zoon van Dirk van Klink en Matje Heemskerk, trouwt na 1896 met Petronella Turk
2. Anthonius (Teunis) * 25-3-1844, Roelofarendsveen, + 7-12-1924, Alkemade, beroep tuinder, trouwt op 12 mei 1881 te Woubrugge met Catharina (Trijntje) VAN DER MEER, 36 jaar, geboren en wonende te Woubrugge, overleden op 19 februari 1924 te Alkemade, dochter van Hendrik van der Meer en Cornelia van Leeuwen
3. Joannes * 23-10-1846, Roelofarendsveen, + 25-12-1902, Alkemade, trouwt op 1 juli 1876 te Alkemade met Wilhelmina RECKVOORT, geboren in ong. 1855, overleden op 20 oktober 1921 te Alkemade, dochter van Engel Reckvoort en Krijntje van Zaal, trouwt na 1902 met Jacobus Termeulen
4. Nicolaas (Klaas) * 26-7-1849, Roelofarendsveen, + 18-9-1849, Alkemade
5. Maria * 4-8-1850, Roelofarendsveen, + 23-3-1852, Alkemade
6. Petrus * 7-12-1851, Roelofarendsveen, + 8-3-1852, Alkemade
7. Jacoba * 27-12-1853, Roelofarendsveen, + 15-6-1854, Alkemade
8. Petrus * 3-3-1855, Roelofarendsveen, volgt VIIg
9. Theodorus * 26-7-1857, Roelofarendsveen, + 12-8-1936, Alkemade, beroep tuinder, bloembollenkweker, trouwt op 11 november 1908 te Alkemade met Elizabeth VOLWATER, geboren op 3 april 1867 te Alkemade, overleden op 1 augustus 1936 te Alkemade, dochter van Maarten Volwater en Geertruida van Duuren
10. Nicolaas * 15-1-1860, Roelofarendsveen, + 29-9-1860, Alkemade
11. Jacobus * 9-12-1862, Roelofarendsveen, volgt VIIh

VIe. Joannes (Jan) Teuniszn van der Meer, zoon van Vc, geboren te Alkemade op 24 september 1809, overleden op 19 november 1863 te Alkemade
Trouwt op 12 juni 1831 te Alkemade met Joanna (Antje) Jansse KOEK
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna * 18-3-1833, Roelofarendsveen, + 21-6-1837, Alkemade
2. Immerensia (Reintje) * 24-9-1834, Roelofarendsveen + 20-12-1918, Alkemade, trouwt op 16 juli 1857 te Alkemade met Nicolaus Kuiper, geboren op 4 oktober 1831 te Alkemade, overleden op 29 april 1923 te Alkemade, zoon van Pieter Kuiper en Antje Heemskerk, beroep tuinder
3. Antonius * 9-1-1837, Roelofarendsveen, volgt VIIi
4. Johannes * 13-7-1838, Roelofarendsveen, volgt VIIj
5. Cornelia * 5-7-1840, Roelofarendsveen, trouwt op 7 februari 1864 met Henricus (Hein) Bakker, zoon van Dirk Bakker en Matje van der Laan
6. Duifje * 24-8-1842, Roelofarendsveen, + 7-4-1843, Alkemade
7. Nicolaas (Klaas) * 5-2-1844, Roelofarendsveen, volgt VIIk
8. Cornelius * 11-3-1847, Roelofarendsveen, volgt VIIl
9. Columba * 11-11-1848, Roelofarendsveen, + 6-9-1881, Alkemade, trouwt op 20 oktober 1870 met Johannes (Jan) Koot
10. Johanna * 3-12-1853, Roelofarendsveen, + 5-3-1895, Alkemade, trouwt op 4 oktober 1877 met Jan Watsis de Vries
11. Elisabeth * 26-11-1856, Roelofarendsveen


GENERATIE VII

VIIa. Jacobus (Jacob) Klaaszn van der Meer, zoon van VIa, geboren te Roelofarendsveen op 23 juli 1812, geloof R.K., beroep koopman
Trouwt (1) op 19 juli 1840 met Petronella GEUKEN, geboren in ong. 1811, overleden op 22 november 1857 te Alkemade, dochter van Teunis Geuken en Gerritje Vijfjaar
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Adrianus (Arie) * 12-11-1840, Oude-Ade, volgt VIIIa
2. Klaas * 18-5-1841, Roelofarendsveen, + 10-11-1841, Alkemade
3. Gertrudis (Gerritje) * 6-7-1843, Roelofarendsveen, trouwt op 27-05-1864 te Zoeterwoude met Adrianus (Arie) Reeuwijk, geboren op 15 november 1833 te Zoeterwoude, beroep bouwmansknecht, zoon van Franciscus (Frans) Reeuwijk en Maria Berk
4. Maria * 15-10-1845, Roelofarendsveen, + 18-10-1872, Alkemade, trouwt  op 24 juni 1868 te Alkemade met Piet Pijnakker, geboren in ong. 1836 te Alkemade, zoon vaHuibert PIJNAKKER en Adriana de JONG
5. Nicolaus (Klaas) * 10-10-1848, Roelofarendsveen, + 7-12-1848, Roelofarendsveen
6. Johannes (Jan) * 3-1-1850, Roelofarendsveen, volgt VIIIb
7. Petrus * 1852, Roelofarendsveen, + 8-8-1874, Alkemade, ongehuwd
8. Anthonia * 16-2-1855, Roelofarendsveen, + 7-8-1855, Alkemade
Trouwt (2) op 20 oktober 1859 te Woubrugge met Klazina VAN VELZEN, 30 jaar, geboren te Hazerswoude, wonende te Woubrugge, beroep koopvrouw, dochter van Arie van Velzen en Judith Goodschalk van Koppelen

VIIb. Johannes (Jan) Klaaszn van der Meer, zoon van VIa, geboren te Roelofarendsveen op 27 maart 1825, geloof R.K., beroep arbeider
Trouwt (1) op 18 november 1847 te Alkemade met Antje Cornelisse VAN DER MEER, geboren op 8 maart 1824 te Alkemade, overleden op 25 maart 1851 te Alkemade, dochter van Cornelius van der Meer en Jacoba van Duuren, geloof R.K.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacoba * 15-5-1848, Roelofarendsveen, + 5-9-1848, Alkemade
2. Clazina * 21-7-1849, Roelofarendsveen, trouwt op 7 april 1869 te Alkemade met Wilhelmus Wesselman, geboren in ong. 1847 te Alkemade, zoon van Cornelis Wesselman en Antje Loos
3. Antje * 6-6-1850, Roelofarendsveen, + 28-4-1858, Alkemade
4. Jacoba * 25-3-1851, Roelofarendsveen, + 30-3-1851, Alkemade
Trouwt (2) met Maria (Marijtje) VAN DER MEER, geboren op 13 juli 1828 te Alkemade, dochter van Dirk van der Meer en Jannetje van der Veer
Kinderen uit dit huwelijk:
5. Theodorus (Dirk) * 25-11-1852, Alkemade, + 30-1-1853, Alkemade
6. Christianus (Cors) * 6-11-1853, Roelofarendsveen, volgt VIIIc
7. Antje * 6-6-1856, Roelofarendsveen, + 28-4-1858, Alkemade
8. Theodorus (Dirk) * 18-4-1859, Roelofarendsveen, volgt VIIId
9. Elisabeth * 24-8-1861, Roelofarendsveen.+ 23-4-1863, Alkemade
10. Elisabeth * 29-9-1863, Roelofarendsveen, + 27-2-1902, Alkemade, trouwt op 31 januari 1889 te Alkemade met Cornelis Hoogenboom, geboren in ong. 1847, overleden op 21 februari 1921 te Oegstgeest, zoon van Jacob Hoogenboom en Neeltje Nederstigt
11. Joanna * 15-5-1866, Roelofarendsveen, + 3-4-1930, Alkemade, trouwt op 8 oktober 1885 te Alkemade met Arie Bouwmeester, geboren in ong. 1862 te Alkemade, overleden op 16 januari 1930 te Alkemade, zoon van Huibertus Bouwmeester en Klazine Abenes

Het echtpaar Jacobus van der Meer (VIIj) en Marijtje Wesselman zijn in 1913 zestig jaar getrouwd.

VIIc. Jacobus Klaaszn (Koos) van der Meer, zoon van VIa, geboren te Roelofarendsveen op 1 september 1833, overleden op 7 juli 1914 te Alkemade, beroep koopman (1886)
Trouwt op 2 november 1853 te Alkemade met Maria (Marijtje) WESSELMAN, geboren in ong. 1831 te Alkemade, overleden op 6 december 1915 te Alkemade, dochter van Cornelis Wesselman en Antje Loos
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nicolaas (Klaas) * 2-9-1854, Roelofarendsveen, beroep koopman, trouwt op 16 januari 1884 te Alkemade met Johanna Maria (Jansje) WAGENAAR, geboren op 2 februari 1854 te Rijnsaterwoude, dochetr van Jan Wagenaar en Cornelia Bosman
2. Willem * 9-5-1856, Roelofarendsveen, + 12-4-1858, Alkemade
3. Elisabeth * 30-1-1858, Roelofarendsveen, + 28-6-1859, Alkemade
4. Elisabeth * 5-4-1860, Roelofarendsveen, + 11-9-1861, Alkemade
5. Maria * 29-7-1862, Roelofarendsveen, + 15-6-1916, Roelofarendsveen, trouwt (1) op 9 februari 1886 te Alkemade met Gerardus Nieman, trouwt (2) met Johannes Hoogervorst, geboren op 20 maart 1869 te Ter Aar, overleden op 14 oktober 1956 te Ter Aar (Langeraar), zoon van Philippus Hoogervorst en Marijtje de Roos
6. Petrus * 11-4-1864, Roelofarendsveen, + 23-8-1873, Alkemade
7. Cornelius * 4-4-1866, Roelofarendsveen, volgt VIIIe
8. Johanna * 17-4-1868, Roelofarendsveen, trouwt met Cornelius l'Ami, geboren in ong. 1866, overleden op 1 augustus 1940 te Alkemade, zoon van Hendrik l'Ami en Columba Heemskerk
9. Johannes (Jan) * 4-11-1870, Roelofarendsveen, + 28-11-1871, Alkemade
10. Engelina * 4-7-1872, Roelofarendsveen, + 28-2-1901, Alkemade, trouwt met Petrus van Ruiten
11. Johanna Elisabeth (Anna) * 12-4-1874, Roelofarendsveen, trouwt op 22 april 1896 te Alkemade met Wouter van der Zwet, geboren op 27 november 1873 te Alkemade, overleden op 4 april 1938 te Alkemade, zoon van Petrus van der Zwet en Anthonia Heemskerk
12. Petronella  * 27-3-1876, Roelofarendsveen, trouwt met Simon van Ruiten
13. Petrus Johannes * 1-9-1878, Roelofarendsveen, + 16-6-1882, Alkemade

VIId. Theodorus (Dirk) van der Meer, zoon van VIb, geboren te Alkemade op 22 september 1833, overleden op 22 april 1906 te Woubrugge
Trouwt op 14 november 1859 te Alkemade met Hermina (Maria) COZIJN, geboren op 19 november 1830 te Alkemade, overleden op 21 mei 1907 te Woubrugge, dochter van Arij Cozijn (Kozijn) en Lena van Staveren
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dirk Dirkszn * 31-8-1862, Oude Wetering, + 24-6-1866, Woubrugge
2. Arij Dirkszn * 18-3-1867, Oude Wetering, volgt VIIIf
3. Helena Dirksdr * 19-6-1868, Woubrugge

4. Dirk * 11-3-1872, Woubrugge, + 19-9-1888, Alkemade, beroep arbeider, tuinder

VIIe. Mattheus Janszn (Teeuwis) van der Meer, zoon van VIc, geboren te Alkemade op 27 september 1816 te Roelofarendsveen, overleden op 23 augustus 1859 te Roelofarendsveen
Trouwt op 16 november 1848 te Alkemade met Elisabeth SNABEL, geboren op 18 juni 1823 te Ter Aar, overleden op 21 september 1880 te Roelofarendsveen, dochter van Cornelis Snabel en Ingetje van der Hoorn
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Teeuwisse * 24-8-1850, Roelofarendsveen, volgt VIIIg
2. Theodorus Teeuwisse * 21-3-1853, Roelofarendsveen,
volgt VIIIh

VIIf. Willem Jansz van der Meer, zoon van VIc, geboren te Roelofarendsveen * 6-1-1825, Roelofarendsveen + 10-3-1871 te Alkemade, beroep tuinder
Trouwt op 8 februari 1849 te Alkemade met Elisabeth VAN KLINK, geboren op 20 januari 1824 te Alkemade (Roelofarendsveen), Kaag en Braassem (Zuid-Holland) overleden op 3 juni 1871 in Alkemade, dochter van Dirk van Klink en Engeltje Westerhout
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina * 8-1-1850, Alkemade, Kaag en Braassem, + 11-1-1850, Alkemade
2. Johannes * 8-1-1850 in Alkemade, Kaag en Braassem, + 13-1-1850, Alkemade
3. Johannes * 21-2-1851 in Alkemade, volgt VIIIi
4. Dirk * 2-9-1854, Alkemade, Kaag en Braassem, + 31-1-1861, Alkemade
5. Nicolaas * 2-10-1857, Alkemade, Kaag en Braassem, + 1-6-1922, Alkemade
6. Cornelis *  2-10-1857, Alkemade, volgt VIIIj
7. Leendert * 10-12-1860, Alkemade, Kaag en Braassem, + 31-1-1876, Alkemade
8. Theodorus * 31-1-1864, Alkemade, Kaag en Braassem, + 30-7-1884, Alkemade
9. Engelina * 5-1-1867, Alkemade, Kaag en Braassem, + 30-12-1891, Alkemade, trouwt op 13 april 1862 te Alkemade met Jacobus Spruit, geboren op 13 april 1862 te Alkemade, overleden op 8 februari 1938 te Alkemade, zoon van Andries Spruit en Sara Maria van der Huizen


VIIg.
  Petrus van der Meer, zoon van VId, geboren te Roelofarendsveen op 3 maart 1855, beroep tuinder

Trouwt op 2 juni 1880 te Alkemade met Susanna Maria MUIS, geboren op 22 april 1862 te Alkemade, dochter van Wijnand Frederik Muis en Anna Maria Wijvering
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Antonius * 2-3-1884, Alkemade, + 14-12-1884, Alkemade
2. Wijnanda * ong. 1882, Alkemade, + 11-4-1889, Alkemade
3. Wijnandus Fredericus * 1890, Alkemade, + 25-9-1890, Alkemade
4. Antonius * 1891, Alkemade, + 21-12-1891, Alkemade
5. Maria Cornelia * 18-3-1896, Alkemade, trouwt (R.K.) op 27 oktober 1927 te Den Haag met Jacobus Bernaire

VIIh. Jacobus van der Meer, zoon van VId, geboren te Roelofarendsveen op 9 december 1862, overleden op 6 maart 1959 te Alkemade, geloof R.K., beroep tuinder
Trouwt op 11 mei 1895 te Alkemade met Cornelia Leendertsdr HOOGENBOOM, geboren op 10 november 1870 te Alkemade, overleden op 6 maart 1939 te Alkemade, dochter van Leendert Hoogenboom en Margaretha de Boer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Margaretha * 17-4-1896, Alkemade, + 7-5-1976, Den Bosch, trouwt op 5 juni 1919 te Alkemade met Johannes Hoogenboom, geboren op 13 februari 1895 te Alkemade, overleden op 25 juni 1983 te Den Bosch, zoon van  Anthonij Hoogenboom en Geertruida Hoogenboom, beroep tuinder
2. Leonardus Jacobus * 13-3-1898, Alkemade, volgt VIIIk
3. Jacobus Johannes * 31-10-1899, Alkemade, + 31-12-1899, Alkemade
4. Jacobus Johannes * 12-2-1901, Alkemade, + 10-5-1927, Alkemade
5. Johannes Theodorus * 24-5-1903, Alkemade, volgt VIIIl
6. Lambertus Petrus * 13-8-1906, Alkemade, volgt VIIIm
7. Gerardus Josephus * 13-8-1906, Alkemade, volgt VIIIn

VIIi. Antonius (Teunis) van der Meer, zoon van VIe, geboren te Alkemade op 9 januari 1837, overleden op 30 november 1875 te Alkemade, geloof R.K., beroep tuinder
Trouwt op 8 oktober 1866 te Alkemade met Johanna VAN DER MEER, geboren op 16 februari 1846 te Roelofarendsveen, overleden op 18 januari 1938 te Alkemade, dochter van Pieter Corneliszn van der Meer en Johanna van der Hoorn
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna * 30-10-1867, Alkemade, + 24-3-1880, Alkemade
3. Petronella (Pietje) * 23-3-1870, Alkemade, + 21-10-1899, Alkemade, trouwt (R.K.) op 29 oktober 1895 te Alkemade met Henricus Antonius Klein, geboren in ong. 1872, overleden op 5 juni 1935 te Alkemade, zoon Johannes Klein en Alida Cornelia Rodewijk
3. Johannes (Jan) * 11-12-1872, Alkemade, volgt VIIIo

VIIj. Johannes (Jan) van der Meer, zoon van VIe, geboren te Alkemade op 13 juli 1838, overleden op 24 december 1876 te Alkemade, geloof R.K., beroep tuinder
Trouwt op 26 oktober 1864 te Alkemade met Johanna (Jansje) KOOT, overleden op 15 maart 1906 te Alkemade, 63 jaar oud, dochter van Bastiaan Koot en Maria Elstgeest. Johanna Koot trouwt (2) met Johannes Oomen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes (Jan) * 21-3-1865, Roelofarendsveen, + 14-12-1954, Alkemade, beroep tuinder, bloembollenkweker, trouwt (1) met Johanna VAN DER MEER, geboren op 7 september 1864 te Alkemade, overleden op 9 maart 1892 te Alkemade, dochter van Jacobus van der Meer en Alida Turk, trouwt (2) op 30 mei 1894 te Alkemade met Petronella (Pietje) HUIGSLOOT, geboren op 13 november 1864 te Alkemade, overleden op 24 september 1946 te Leiden
2. Maria * 12-3-1868, Roelofarendsveen, + 15-8-1926, Alkemade, trouwt op 30 mei 1899 te Alkemade met Cornelis Heemskerk, geboren op 14 september 1867 te Alkemade, zoon van Petrus Heemskerk en Johanna Kleiberg, beroep tuinder
3. Cornelia * 14-4-1870, Roelofarendsveen
4. Bastiaan * 15-11-1872, Roelofarendsveen, volgt VIIIp
5. Anna * 7-3-1875, Roelofarendsveen, + 17-3-1875, Alkemade

VIIk. Nicolaas (Klaas) van der Meer, zoon van VIe, geboren te Alkemade op 5 februari 1844, overleden op 27 februari 1884 te Alkemade
Trouwt (1) op 29 juli 1869 te Alkemade met Elisabeth (Betje) HEEMSKERK
Trouwt (2) op 12 mei 1875 te Alkemade met Petronella (Pietje) RIETBROEK, geboren in ong. 1852, overleden op 1 juli 1936 te Alkemade, dochter van Jacobus Rietbroek en Johanna van Duuren, weduwe van Cornelis Klaaszn van der Meer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes * 17-12-1876, Roelofarendsveen, + 17-12-1876, Alkemade
2. Elisabeth * 27-5-1882, Roelofarendsveen

VIIl. Cornelius van der Meer, zoon van VIe, geboren te Alkemade op 12 maart 1847, overleden op 16 maart 1880 te Alkemade, geloof R.K.
Trouwt (R.K.) op 25 mei 1871 te Alkemade met Johanna (Jansje) VAN KLINK, geboren op 26 december 1845 te Alkemade, overleden op 4 februari 1882 te Alkemade, dochter van Dirk van Klink en Johanna Bakker
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna * 1-11-1872, Roelofarendsveen, + 15-4-1885, Alkemade
2. Johannes * 25-10-1874, Roelofarendsveen, volgt VIIIq
3. Antonius * 25-9-1876, Roelofarendsveen, volgt VIIIr
4. Theodorus * 12-9-1878, Roelofarendsveen, + 17-9-1881, Alkemade


GENERATIE VIII

VIIIa. Adrianus (Arie) Jacobus van der Meer, zoon van VIIa, geboren te Oude-Ade op 12 november 1840, overleden op 1 juni 1918, beroep schipper, veenman, veeboer, bollenkweker, vervener
Trouwt (1) op 24 mei 1866 te Hillegom met Apolonia VAN NOORD, geboren in ong. 1841 te Noordwijkerhout, overleden 17 augustus 1871 te Hillegom, dochter van Arnoldus van Noord en Maria van den Berg
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobus * 7-3-1867, Hillegom, + 8-7-1962, Sassenheim, beroep kruidenier, trouwt op 3 mei 1894 te Sassenheim met Cornelia Maria van Niekerk, dochter van Petrus van Niekerk en Petronella van der Krogt
2. Arnoldus * 23-8-1868, Hillegom, + 23-2-1924, Uithoorn, beroep bloemkweker, trouwt op 31 januari 1899 met Johanna Heemskerk, geboren op 24 juli 1869 te Hillegom, overleden op 5 december 1939 te Bennebroek, dochter van Kornelis Heemskerk en Maria Zeestraten
3. Theodora * 12-3-1870, Hillegom, + 23-11-1871, Hillegom
Trouwt (2) op 3 februari 1875 te Hillegom met Geertruida LOMMERSE, geboren op 5 juli 1844 te Hillegom, overleden op 4 februari 1917 te Hillegom, dochter van Gerardus Lommerse en Helena Zeestraten
Kinderen uit dit huwelijk:
4. Apolonia Geertruida * 5-11-1875, Hillegom, + 20-6-1942, Boskoop, trouwt op 22 februari 1911 te Hillegom met Marinus Jozephus Verbeij, geboren in ong. 1881 te Boskoop, beroep boomkweker, zoon van Adrianus Verbeij en Cornelis Deuzen
5. Theodora Gerarda * 5-11-1875, Hillegom, trouwt 
op 2 september 1908 te Hillegom met Joannes Petrus van der Zwaan, geboren in 1885 te Haarlemmermeer, beroep melkslijter, zoon van Jacobus van de Zwaan en Alida Bergkamp
6. Gerardus * 7-1-1877, Hillegom, + 9-7-1877, Hillegom
7. Gerarda Maria * 23-11-1878, Hillegom, + 7-11-1901, Hillegom
8. Helena Wilhelmina * 26-1-1880, Hillegom, trouwt 25 oktober 1905 te Hillegom met Job Leonardus van Leeuwen, geboren in ong. 1872 te Hof van Delft, beroep caféhouder, zoon van Johannes Adrianus van Leeuwen en Anthonetta Geertruida Versteenderen
9. Wilhelmus Petrus * 1-11-1881, Hillegom, volgt IXa
10. Maria Geertruida * 24-2-1884, Hillegom, + 1-9-1903, Hillegom

11. Gerardus * 17-11-1886, Hillegom
12. Petronella Johanna * 7-5-1890, Hillegom, + 16-2-1954, Heerlen, trouwt op 24 januari 1922 te Boskoop met Johannes Straver, 30 jaar, geboren te Hazerswoude, overleden op 24 februari 1954 te Heerlen, zoon van Johannes Straver en Maria Vlasveld

 

VIIIb. Johannes (Jan) van der Meer, zoon van VIIa, geboren te Roelofarendsveen op 3 januari 1850, overleden op 4 januari 1948 te Alkemade (98 jaar oud!!)
Trouwt (1) op 22 september 1875 te Alkemade met Maria VAN BRAAK, geboren op 3 mei 1850 te Alkemade, overleden op 23 januari 1883 te Alkemade, dochter van Jan van Braak en Pietje van Heteren
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Petronella * 
17‑4‑1878, Alkemade, trouwt op 21 mei 1903 te Alkemade met Wouter Warmerdam, geboren in ong. 1876 te Alkemade, overleden op 8 september 1927 te Alkemade, zoon van Krijn Warmerdam en Berdina Wesselman
2. Johannes * 17‑8‑1879, Alkemade, + 18-1-1953, Sassenheim, trouwt op 14 april 1904 te Alkemade met Cornelia Adriana van der Hoorn, geboren in ong. 1882 te Alkemade, dochter van Cornelis van der Hoorn en Joanna van Duuren
3. Maria * 29‑11‑1880, Alkemade
4. Petrus * 9‑1‑1882, Alkemade, + 12‑3‑1882, Alkemade
5. Jacobus * 26‑11‑1882, Alkemade, + 9‑1‑1883, Alkemade
6. Gerarda * 26‑11‑1882, Alkemade, + 11‑1‑1883 te Alkemade
Trouwt (2) op 24 april 1884 met Alida (Aaltje) DE KONING, geboren in ong. 1851, overleden op 3 augustus 1923 te Alkemade, 72 jaar oud, dochter van Dirk de Koning en Johanna Loos
7. Theodorus * 5‑5‑1885, Alkemade, volgt IXb
8. Maria * 30‑9‑1887, Alkemade, 2‑5‑1962, Roelofarendsveen, trouwt  op 11 november 1909 te Alkemade met Johannes Heemskerk, geboren op 11 juni 1884 te Alkemadeoverleden op 9 juni 1948 te Alkemade, zoon van Petrus Heemskerk en Johanna Rietbroek
9. Jacoba * 20‑12‑1889, Alkemade, + 21‑12‑1889, Alkemade
10. Jacobus * 4‑10‑1891, Alkemade, volgt IXc

 

Kors van der Meer en Kaatje Mollers

VIIIc. Christianus (Kors) Janszn van der Meer, zoon van VIIb, geboren te Alkemade op 6 november 1853, overleden op 22 januari 1941 te Alkemade, beroep arbeider
Trouwt op 17 mei 1877 te Alkemade met Catharina (Kaatje) MOLLERS, geboren op 27 augustus 1854 te Alkemade, overleden op 28 maart 1936 te Alkemade, dochter van Bernardus Mollers en Elizabeth Meijer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes * 14-4-1878, Alkemade, + 17-2-1908, Alkemade
2. Bernardus * 20-5-1880, Alkemade, + 11-6-1883, Alkemade
3. Maria * 16-8-1882, Alkemade, + 25-7-1894, Alkemade
4. Bernardus * 25-1-1885, Roelofarendsveen, volgt IXd
5. Cornelis (Kees) * 28-5-1887, Alkemade, volgt IXe
6. Elisabeth * 10-6-1890, Alkemade, + 14-4-1891, Alkemade
7. Johannes Josephus * 19-3-1892, Alkemade, volgt IXf
8. Theodorus * 22-11-1894, Alkemade, volgt IXg
9. Nicolaas * 6-11-1900, Alkemade, volgt IXg2


VIIId. Theodorus (Dirk) Janszn van der Meer, zoon van VIIb, geboren te Alkemade op 17 maart 1859, overleden op 11 maart 1941 te Woubrugge, beroep schipper
Trouwt op 6 februari 1888 met Cornelia BARTELS, geboren op 29 april 1862 te Alkemade, overleden op 21 mei 1941 te Woubrugge, dochter van Johannes Bartels en Petronella Duivenvoorde
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria (Marij) * ong. 1889, Woubrugge, trouwt op 8 mei 1913 te Alkemade met Johannes Gerrit Otto van Rhoon, geboren op 28 december 1888 te Amsterdam, overleden op 7 februari 1973 te Alkemade, beroep kapper, zoon van Johannes van Rhoon en Lucia Johanna Lagerwitz
2. Johannes (Jan) * 28-5-1891, Woubrugge, volgt IXh
3.
Johannes Ignatius * 29-7-1893, Woubrugge,
volgt IXi 
4. Petrus (Piet)
* ong. 1895, Woubrugge, + 25-06-1971, Leiden, volgt IXj 

5. Martinus Hendrikus (Tinus) * 1898 of 1899, Woubrugge, volgt IXk
6. Petronella Elisabeth (Pietje) * 1901, Woubrugge, trouwt op 29 mei 1928 te Woubrugge met Hermanus Dedorus van Frankfoort, 28 jaar, beroep metselaar, geboren in 1900 te Aarlanderveen, wonende te Alphen aan den Rijn, zoon van Cornelis van Frankfoort (60 jaar, beroep loodgieter, Alphen aan den Rijn) en Catharina van der Maat (61 jaar, Alphen aan den Rijn)
7. Hubertus Antonius (Bert) * 11-8-1904, Woubrugge, volgt IXl
8. Cornelis Jacobus * ong. 1907, + 4-12-1907, Woubrugge

VIIIe. Cornelis Jacobuszn van der Meer, zoon van VIIc, geboren te Alkemade op 4 april 1866, overleden op 27 juni 1942 te Alkemade, geloof R.K., beroep schipper, brandstofhandelaar
Trouwt op 15 mei 1889 te Alkemade met Catharina (Trijntje) VAN DER ZWET, geboren op 4 januari 1867 te Alkemade, overleden op 16 november 1936 te Alkemade, dochter van Theodorus (Dirk) van der Zwet en Johanna (Jannetje) Elsgeest
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Maria Johanna * 22-3-1892, Alkemade, + 27-9-1975, Alkemade, trouwt op 25 oktober 1917 te Alkemade met Petrus Gerardus Huigsloot, geboren op 2 maart 1891 te Alkemade, overleden op 21 september 1972 te Alkemade, zoon van Johannes Huigsloot en Petronella Volwater, beroep groentenkweker
2. Johanna Maria * 2-2-1895, Alkemade + 6-8-1974, Warmond, trouwt op 17 april 1918 te Alkemade met Cornelis Johannes Witsenburg, geboren op 30 juni 1888 te Zoeterwoude, zoon van Martinus Witsenburg en Margaretha van Egmond, beroep metselaar, timmerman, aannemer
3. Elisabeth Johanna * 30-1-1897, Alkemade, + 27-7-1979, Alkemade, trouwt op 5 november 1930 te Alkemade met Johannes Theodorus van Schie, geboren op 1 december 1894 te Woubrugge, overleden op 5 oktober 1969 te Katwijk, zoon van Lourens van Schie en Theodora Maria Stipdonk, beroep koster
4. Theodorus Jacobus * 23-2-1899, Alkemade, + 6-2-1944, Stille Oceaan, begraven te Kairiru, Nieuw-Guinea, beroep beurstchipper, broeder
5. Jacobus Engelbertus * 20-4-1901, Alkemade, + 12-5-1908, Alkemade
6. Engelina Antonia * 30-6-1903, Alkemade, trouwt op 25 oktober 1922 te Alkemade met Theodorus Antonius Zaal, geboren op 13 juni 1897 te Alkemade, overleden op 4 augustus 1953 te Leiden, zoon van Cornelis Zaal en Maria Spruit, beroep arbeider
7. Antonia Maria * 16-8-1905, Alkemade, + 21-7-1989, Alkemade, trouwt op 15 april 1926 te Alkemade met Gerardus Nicolaas (Ge) Kuiper, geboren op 16 augustus 1900 te Alkemade, overleden op 13 januari 1983 te Alkemade, zoon van Petrus Kuiper en Maria Huigsloot, beroep tuinder, bloembollenkweker
8. Antoinette Gerarda * 9-10-1907, Alkemade, trouwt op 11 oktober 1933 te Alkemade met Jacobus Johannes Hoogenboom, geboren op 19 december 1908 te Alkemade, zoon van Petrus Henricus Hoogenboom en Cornelia Elizabeth van der Meer, beroep tuinder
9. Jacoba Maria * 21-9-1910, Alkemade, + 1-1-1989, Delft, trouwt op 4 november 1931 te Alkemade met Gerardus Josephus van der Meer, geboren op 13 augustus 1906 te Alkemade, overleden op 16 januari 1985 te Alkemade, zoon van Jacobus van der Meer en Cornelia Hoogenboom, beroep tuinder, groentekweker
10. Jacobus Theodorus * 9-11-1913, Alkemade, volgt IXm

Nieuwe-Wetering 1930

VIIIf. Adrianus (Arij) Dirksz van der Meer, zoon van VIId, geboren op 18 maart 1867 te Oude Wetering
Trouwt in ong. 1890 met Elisabeth BARTELS, geboren op 21 juni 1865 te Alkemade, overleden op 13 april 1934 te Alkemade, dochter van Jan Bartels en Pietje Duivenvoorde
Kinderen uit dit huwelijk
1. Theodorus (Dirk) * 22-2-1893, Roelofarendsveen, volgt IXn
2. Petronella Johanna * ong. 1895, Roelofarendsveen
3. Theodorus Petrus * 16-6-1897, Roelofarendsveen, volgt IXo
4. Maria Anna Wilhelmina * 1-12-1900, Roelofarendsveen, + 13-10-1926, Alkemade, trouwt met Cornelis Theodorus Koek, geboren op 29 november 1888 te Alkemade, overleden op 20 november 1941 te Alkemade zoon van Jacobus Koek en Elizabeth van Zanten
5. NN * 2-1-1904, Alkemade, + 2-1-1904, Alkemade
5. Jacobus Johannes * 1907, + 27-6-1908, Alkemade

VIIIg. Johannes (Jan) Teeuwisse van der Meer, zoon van VIIe, geboren te Alkemade op 24 augustus 1850 te Alkemade, overleden op 12 december 1923 te Alkemade, beroep tuinder
Trouwt (1) op 14 januari 1874 te Alkemade met Anthonia (Teunisje) NIEMAN, geboren op 7 februari 1842 te Alkemade, overleden op 7 april 1898 te Alkemade, dochter van Pieter Nieman en Apolonia Dobben
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes21‑4‑187
5, Alkemade, + 9‑8‑1875, Alkemade
2. Petrus * 11-7-1876, Alkemade, volgt IXp
3. Apolonia * 20‑1‑1879, Alkemade, + 4‑9‑1945, Alkemade, trouwt op 10 november 1904 te Alkemade met Petrus AKERBOOM, geboren in ong. 1883 te Alkemade, zoon van Erasmus Akerboom en Catharina Maria van Rijn
4. Elisabeth * 29‑10‑1881, Alkemade + 9‑5‑1884, Alkemade
5. Elizabeth * 11‑01‑1885, Alkemade, + 25‑4‑1885, Alkemade

Trouwt (2) op 3 mei 1898 te Alkemade met Geertrudis (Geertje) HEEMSKERK, dochter van Joannes Heemskerk en Ariaantje van der Meer (Ariaantje van der Meer is een dochter van Gert Pieterse van der Meer en Trijntje Warmerdam)

VIIIh. Theodorus Teeuwisse van der Meer, zoon van VIIe, geboren te Alkemade in ong. 1853, overleden op 20 juni 1926 te Alkemade
Trouwt op 18 november 1875 te Woubrugge met Kornelia VAN SCHIE, 20 jaar, geboren te Woubrugge, wonende te Woubrugge, overleden op 25 maart 1922 te Alkemade, dochter van Jan van Schie en Louisa van Wetter (Wetten)
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth * 26-9-1876, Roelofarendsveen
2. Louisa Cornelia * 6-9-1881, Roelofarendsveen, + 29-1-1882, Alkemade
3. Johannes * 28-9-1885, Roelofarendsveen, volgt IXq
4. Mattheus Adrianus * 12-6-1888, Roelofarendsveen, volgt IXr
5. Louisa * 19-7-1891, Roelofarendsveen, + 15‑3‑1893, Alkemade

6. Louisa Johanna * 17-3-1894, Roelofarendsveen, + 10-6-1970, Roelofarendsveen, trouwt op 24 februari 1916 te Alkemade met Johannes (Jan) Hogenboom, geboren op 8 februari 1891 te Alkemade, overleden op 26 december 1957 te Alkemade, zoon van Cornelis Hogenboom en Theodora Maria Wassenburg

VIIIi. Johannes Willemszn van der Meer, zoon van VIIf, geboren op 21 februari 1851 te Alkemade, Kaag en Braassem, overleden op 25 maart 1891 te Alkemade, beroep tuinder
Trouwt op 15 november 1876 te Alkemade met Antje POUW, geboren op 25 juni 1850 te Alkemade, Kaag en Braassem, overleden op 19 oktober 1917 te Alkemade, dochter van Jan Paauw (Pouw) en Maria Akerboom
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus * 1879, + 22 mei 1879, Alkemade 
2. Maria Johanna * 1881, + 28 oktober 1881, Alkemade 
3. Elisabeth * 1881, + 9-1-1896, Alkemade 
4. NN * 28-6-1883, Alkemade, 28-6-1883, Alkemade
5. Maria Johanna * 3-6-1884, Alkemade, + 30-7-1974, Leidschendam, trouwt op 25 september 1913 te Alkemade met Wilhelmus van Klinkgeboren op 29 juli 1886 te Alkemade, overleden op 2 april 1971 te Alkemade, beroep tuinder, zoon van Kornelis van Klink en Katharina Veenswijk
6. Wilhelmus * 1886, 18-11-1887, Alkemade 
7. Wilhelmus * 1886, 18-11-1887, Alkemade 
8. Wilhelmina Maria * 1889, + 9-7-1893, Alkemade

 

VIIIj. Cornelis Willemszn van der Meer, zoon van VIIf, geboren te Alkemade op 2 oktober 1857 in Alkemade, Kaag en Braassem, overleden op 1 juni 1922
Trouwt op 3 mei 1882 te Alkemade met Maria WESSELMAN, geboren op 17 november 1854 te Alkemade, Kaag en Braassem, overleden op 22 juni 1935 te Alkemade, dochter van Theodorus Wesselman en  Alida van der Wereld
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus * 10-2-1883, Alkemade, volgt IXs
2. Alida Maria * 2-3-1884, Alkemade, + 2-8-1957, Haarlem, trouwt op 3 oktober 1907 te Alkemade met Frederikus Wolvers, geboren op 18 december 1883 te Woubrugge, beroep scheepmakersknecht, zoon van Anthonius Wolvers en Maria Gijsbertha Woudenberg
3. Leonardus Theodorus * 7-11-1885, Alkemade, trouwt op 21 april 1914 te Haarlemmermeer met Johanna Maria Markwat, gebroen op 2 januari 1895 te Haarlemmermeer, dochter van Cornelis Markwat en Johanna Catharina van Bentem 
4. Anna Adriana * 12-12-1886, Alkemade, + 23-3-1935, Alkemade, trouwt met op 27 oktober 1910 te Alkemade met Petrus Franciscus van Veen, geboren op 8 maart 1883 te Leimuiden, beroep schipper, cementwerker, metselaar, zoon van Willem van Veen en Helena Klasina Hoogendorp 
5. Leonardus Jacobus * 11-8-1888, Alkemade, + 21-1-1889, Alkemade
6. Elisabeth * 16-4-1890, Alkemade, + 3-7-1890, Alkemade
7. Johannus Jacobus * 4 augustus 1891, Alkemade, + 16-9-1891, Alkemade
8. Theodorus Quirinus * 2-2-1894, Alkemade, beroep slager, trouwt op 10 september 1919 te Leiden met Maria Swaanenburg, geboren op 13 maart 1895 te Leiderdorp, dochter van Clement Swaanenburg en Catharina Kop
9. Johannes Jacobus * 28-6-1895, Alkemade, + 28-6-1895, Alkemade

 

VIIIk. Leonardus Jacobus van der Meer, zoon van VIIh, geboren te Alkemade op 13 maart 1898, overleden op 24 mei 1984, geloof R.K., beroep tuinder, bloemist
Trouwt op 12 mei 1926 te Alkemade met Johanna Elisabeth HOOGEVEEN, geboren op 4 maart 1901 te Hazerswoude, overleden op 5 september 1981 te Alkemade, dochter van Boudewijn Hoogeveen en Maria Pijnacker
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobus Johannes Maria (Co) * 1-5-1927, Alkemade, volgt IXt
2. Maria Theresia (Rie) * 26-10-1928, Alkemade, trouwt met Piet Does
3. Boudewijn Albertus (Bou) * 7-7-1930, Alkemade, volgt IXu
4. Cornelis Johannes (Kees) * 16-1-1932, Alkemade, volgt IXv
5. Jacobus Adrianus (Sjaak) * 12-10-1933, Alkemade, volgt IXw
6. Cornelia Maria Amanda (Corry) * 13-8-1935, Alkemade, trouwt met Nicolaas Petrus Theodorus (Nic.) Broekhuizen
8. Clara Johanna Maria * 6-6-1937, Alkemade, trouwt met Cornelis (Cor) Kramer
9. Antonius Hendricus (Ton) * 23-2-1942, Alkemade, trouwt met Catharina Stella Maria (Stella) VAN DER MEER
10. Stephanus Leonardus Jacobus (Steve) * 27-4-1945, Alkemade, volgt IXx

VIIIl. Johannes Theodorus (Jacobuszn) (Jan) van der Meer, zoon van VIIh, geboren te Alkemade op 24 mei 1903, overleden op 4 mei 1987 te Alkemade, geloof R.K., beroep bloemkweker, tuinarbeider, groentenhandelaar
Trouwt op 14 mei 1929 te Alkemade met Sophia Catharina VAN DER MEER, geboren op 29 juni 1906 te Alkemade, overleden op 24 september 1990 te Leiden, dochter van Nicolaas Theodorus van der Meer en Petronella Catharina Zandvliet
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobus Johannes * 1-2-1932, Alkemade, + 3-6-1932, Leiden
2. Petronella Cornelia * 23-3-1933, Alkemade, trouwt op 17 juni 1952 te Alkemade met H.A. Hoogenboom
3. Jacobus Leonardus (Co) * 6-4-1937, Alkemade, volgt IXy
4. Cornelia Petronella * 23-10-1940, Alkemade, + 14-10-1945, Alemade
5. Maria Johanna * 20-2-1943, Alkemade, trouwt op 13 juli 1966 te Alkemade met A. van der Meer, geboren in ong. 1941
6. Johanna Maria * 23-1-1945, Alkemade, + 27-1-1945, Alkemade
7. Nicolaas Gerardus * 27-10-1946, Alkemade, trouwt op 10 november 1971 te Alkemade met I.P.M. van Kins
8. Cornelia Petronella * 14-9-1948, Alkemade, trouwt op 26 april 1966 te Alkemade met C.A.N. van den Boogaard

VIIIm. Lambertus Petrus (Jacobuszn) van der Meer, zoon van VIIh, geboren te Alkemade op 13 augustus 1906, overleden op 10 november 1979 te Tilburg, geloof R.K.
Trouwt op 11 september 1934 te Bakel en Milheeze met Cornelia Gertrudis Johanna AERTS, 21 jaar, geboren op 11 februari 1913 te Roggel, overleden op 8 oktober 2000 te Hilvarenbeek, dochter van Hubertus Aerts en Margaretha Hubertina Hofs
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacoba (Coby) * 3-6-1935, + 6-2-2005, trouwt met Johannes (Jan) Basemans, geboren op 3 augustus 1931, overleden op 6 februari 2005
2. Corrie
3. Greet
4. Sjaak

VIIIn. Gerardus Josephus (Jacobuszn) van der Meer, zoon van VIIh, geboren te Alkemade op 13 augustus 1906, overleden op 16 januari 1985 te Alkemade, beroep tuinder, groentekweker
Trouwt op 4 november 1931 te Alkemade met Jacoba Maria VAN DER MEER, geboren op 21 september 1910 te Alkemade, overleden op 1 januari 1989 te Delft, dochter van Cornelis van der Meer en Catharina van der Zwet
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobus Johannes Maria * 2-9-1932, Alkemade, volgt IXz
2. Cornelis Petrus Maria * 26-11-1933, Alkemade, beroep kruidenier, trouwt op 29 juli 1958 te Alkemade met Gezina Maria Verdel, geboren op 8 januari 1935 te Alkemade, dochter van Petrus Leonardus Verdel en Maria Petronella van Ruiten
3. Cornelia Anna Maria * 6-5-1935, Alkemade, trouwt 9 november 1957 te Alkemade met Johannes Vermeij, geboren op 10 november 1931 te Alkemade, beroep tuinder, zoon van Gerardus Martinus Vermeij en Antoinette Adriana (Netta) van der Meer
4. Catharina Antoinetta Maria * 5-4-1937, Alkemade, beroep gezinsverzorgster, trouwt op 17 april 1963 te Alkemade met Antonius Gerardus Theodorus van Klink, zoon van Engelbertus van Klink en Mathilda van Zeyl, geboren op 14 november 1935 te Alkemade, beroep tuinder/bloemist
5. Aloysius Johannes Maria * 22-7-1938, Alkemade, beroep scheepstimmerman. Trouwt (kerk) op 15 maart 1961 met Elisabeth Martina Jacoba Pieterse, geboren op 18 juni 1939 te Zoeterwoude
6. Willibrordus Johannes Maria * 18-12-1939,Alkemade, beroep electrotechnicus, trouwt op 26 november 1962 te Leimuiden met Alida Hubertina de Koning, geboren op 28 januari 1942 te Leimuiden, beroep gymlerares, dochter van Jacobus Nicolaas de Koning en Catharina Vastenhout
7. Margaretha Johanna Maria * ong. 1942, Alkemade, + 1-5-1945, Alkemade
8. Margaretha Johanna Maria * 13-3-1949, Alkemade, + 17-3-1949, Leiden
9. NN + 13-9-1950, Alkemade
10. Maria (Riet) *  9-3-1944, Alkemade, beroep administratief medewerkster, trouwt te Scheveningen met Annemiek Groen 
11. Robertus Gerardus Maria (Rob) * 26-8-1945, Alkemade, beroep project ontwikkelaar, + 31-5-2006, begr. 6-6-2006,Alphen aan den Rijn,
relatie met Marlies Klein

12. Theodorus (Ted) * 8-10-1947, Alkemade, relatie met Anneke
13. Margaretha Cornelia Maria * 15-4-1952, Alkemade, beroep directeur adviesbureau, + 24-3-2002, Alkemade, begr. 29-3-2002, Alphen aan den Rijn 29-3-2002, trouwt op 4 november 1971 te Alkemade (met kerk. dispensatie ivm gemengd huwelijk) met Klaas Frits Meyer, geboren op 15 januari 1947 te Engwierum (Fr), overleden op 30 december 2005 te Alkemade, beroep chauffeur, zoon van Frederik Meyere en Stijntje Bernes

 

VIIIo. Johannes (Jan) Teuniszn van der Meer (Duis), zoon van VIIi, geboren te Alkemade op 11 december 1872, overleden op 23 december 1945 te Alkemade, beroep tuinder, bloembollenkweker
Trouwt op 10 februari 1897 te Alkemade met Anna (Antje) BAKKER, geboren op 14 april 1873 te Alkemade, dochter van Nicolaas Bakker, beroep tuinder, en Anna Heemskerk
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anthonius Maria * 12-2-1899, Alkemade, volgt IXaa
2. Nicolaas * 22-8-1900, Alkemade, + 11-2-1901, Alkemade
3. Johanna (Anna) * 2-11-1901, Alkemade, + 12-7-1982, Leiderdorp, trouwt op 27 oktober 1926 te Alkemade met Christianus Cornelis Beuk, geboren op 26 augustus 1900 te Mijdrecht, overleden op 15 februari 1973 te Leimuiden, zoon van Theodorus Beuk en Wilhelmina van Rijn
4. Nicolaas * 13-4-1904, Alkemade, volgt IXab
5. Johanna * 29-10-1905, Alkemade, + 8-7-1986, Alkemade, trouwt op 12 oktober 1927 te Alkemade met Theodorus Wesselman, geboren op 22 oktober 1900 te Alkemade, overleden op 31 oktober 1990 te Alkemade, zoon van Johannes Wesselman en Martha Hoogenboom, beroep schilder
6. NN + 4-7-1907, Alkemade
7. Cornelia Johanna * 9-11-1909, Alkemade, + 16-10-1998, Harderwijk, beroep onderwijzeres
8. Petronella Maria * 5-5-1911, Alkemade, trouwt op 17 oktober 1934 te Alkemade met Willem Adrianus Moons, geboren in ong. 1910 te Leiden, zoon van Andries Jozef Moons en Maria Johanna Goemans, beroep kruidenier

VIIIp. Bastiaan Jansz van der Meer, zoon van VIIj, geboren te Roelofarendsveen op 15 november 1872, beroep tuinder
Trouwt op 11 mei 1898 te Alkemade met Martha VAN DER ZWET, geboren op 1 augustus 1870 te Alkemade, overleden op 23 maart 1947 te Alkemade, dochter van Cornelis van der Zwet en Geertruida Maria Castelijn

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Cornelis * 10-9-1902, Alkemade, + 29-6-1973, Alkemade, beroep tuinder, bloemenkweker. Trouwt (1) op 2 mei 1928 te Alkemade met Hendrika Maria LOOS, geboren op 6 september 1902 te Alkemade, overleden op 18 april 1965 te Leiden, dochter van Jan Loos en Martha Maria Straathof. Trouwt  (2) op 12 juli 1969 te Alkemade met Alida Josefa Jacoba VAN DER PLAS, geboren op 11 maart 1908, overleden op 1 oktober 1981 te Alkemade
2. Cornelis Johannes Jacobus * 14-11-1907, Alkemade, + 26-2-1986, Alkemade, beroep tuinder, arbeider, groenteteler. Trouwt op 7 oktober 1947 te Alkemade met Petronella Wilhelmina Elisabeth Anna POUW, geboren op 30 april 1909 te Alkemade, overleden op 31 januari 1999 te Alphen a.d. Rijn, dochter van Cornelis Pouw en Theodora Maria van Duuren

VIIIq. Johannes Corneliszn van der Meer, zoon van VIIl, geboren te Roelofarendsveen op 25 oktober 1874, overleden op  4 januari 1964 te Alkemade, beroep boekhouder, kassier
Trouwt op 27 november 1899 te Alkemade met Agnes MESMAN, geboren op 20 februari 1877 te Alkemade, overleden op 22 november 1920 te Alkemade, dochter van Petrus Mesman en Catharina van der Meer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Anthonia * 20-9-1901, Alkemade, 23-2-1980, Zoeterwoude, trouwt op 17 oktober 1923 te Alkemade met Johannes Jacobus Rodewijk, geboren op 10 februari 1901 te Alkemade, overleden op 28 februari 1967 te Zoeterwoude, zoon van Nicolaus Laurentius Rodewijk en Maria Alida van der Geest

VIIIr. Antonius Corneliszn van der Meer, zoon van VIIl, geboren te Roelofarendsveen op 25 september 1876, overleden op 13 juni 1963 te Alkemade, geloof R.K., beroep tuinder
Trouwt (1) op 31 januari 1900 te Alkemade met Antonia VAN ZIJL, geboren op 8 juli 1877 te Alkemade, overleden op 16 juli 1927 te Leiden, dochter van Jan van Zijl en Maria van der Wilk
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria Agnes * 11-2-1901, Alkemade, + 31-5-1901, Alkemade
2. Cornelis Johannes * 20-4-1902, Alkemade, volgt IXac
3. Johannes Willem * 29-12-1905, Alkemade, + 31-12-1985, volgt IXad
4. Anthonius Johannes (Toon) * 24-4-1907, Alkemade, + 16-4-1963, Aalsmeer, beroep korenmolenaar, monteur, trouwt op 8 juli 1936 te Alkemade met Maria Helena (Rie) DE JONG, geboren op 4 september 1910 te Alkemade, overleden op 29 november 1995 te Aalsmeer, dochter van Jacobus de Jong en Maria van Duuren
5. Maria Johanna * 30-9-1908, Alkemade, trouwt op 29 mei 1934 te Alkemade met Adrianus Petrus Homan, geboren in ong. 1907 te Sassenheim, zoon van Christianus Homan en Maria van der Ploeg, beroep bloemist
6. Johanna Maria * 23-4-1910, Alkemade
7. NN * 23-10-1911, Alkemade
8. NN * 2-12-1912, Alkemade
9. NN * 16-7-1915, Alkemade
10. Antonia Maria * 25-12-1922, Amsterdam, + 3-3-1928, Leiden
Trouwt (2) op 29 april 1931 te Alkemade met Christina Johanna Maria VAN ROOSELAAR, geboren op 1 september 1875 te Gouda, overleden op 29 november 1968 te Alkemade, dochter van Bernardus van Rooselaar en Johanna Cornelia Dongelmans


GENERATIE IX

IXa. Wilhelmus Petrus van der Meer, zoon van VIIIa, geboren te Hillegom op 1 november 1881, overleden op 1 mei 1945 te Bennebroek, beroep melkwinkelier, veeboer, kaashandelaar, bollenkweker
Trouwt op 30 april 1907 te Alkemade met Cornelia Johanna Remmerswaal, geboren op 22 februari 1884 te Nieuwe-Wetering, Alkemade, overleden op 28 mei 1952 te Bennebroek, dochter van Cornelis Hubertus Remmerswaal en Margaretha Jansen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. 
Cornelis Johannes * 17-4-1909, Amsterdam, volgt Xa
 

Het gezin van Theo van der Meer en Bep Bakker met 8 dochters en een zoon, achter v.l.n.r. Ria, Ella, moeder Bep, Piet, vader Theo en Annie, vooraan v.l.n.r. Beppie, Yvonne, Lucienne, Carla en Marianne

IXb. Theodorus (Theo) van der MEER (van Leipe), zoon van VIIIb, geboren te Alkemade op 5 mei 1885, overleden op 16 januari 1973 te Alkemade, beroep bloembollenkweker, groenteteler
Trouwt op 21 april 1910 te Alkemade met Cornelia (Bep) BAKKER, geboren op 6 maart 1886 te Alkemade, overleden op 1 september 1940 te Alkemade, dochter van Johannes Bakker en Johanna van Wieringen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN * 2‑07‑1913, Alkemade2‑07‑1913, Alkemade
2. Alida Johanna Petronella * 21‑08‑1914, Alkemade, 7‑3‑1994, Warmond, trouwt op 23 november 1939 te Alkemade met Jan Lucas van RHOON, 25 jaar oud, geboren op 9 maart 1914 te Alkemade, overleden op 24 december 1990 te Alkemade
3. Johanna Petronella (Annie) * 29‑10‑1916, Alkemade, + 6‑2‑2007, Leiderdorp, trouwt op 16 september 1943 te Alkemade met Theodorus Adrianus (Tec) VAN DER MEER, beroep tuinder, arbeider groententeelt, bloemist, geboren op 23 september 1913 te Alkemade, overleden op 13 oktober 1987 te Alkemade, zoon van Johannes van der Meer en Geertruida Koot
4. Johanna Cornelia * 17-3-1920, Alkemade, trouwt op 12 september 1945 te Alkemade met Leonardus Jacobus VAN DER MEER, zoon van Theodorus van der meer en Johanna Maria van Reeuwijk
5. Johannes Engelbertus * 7-1-1923, Alkemade, volgt X?
6. Maria Petronella (Riet) * 17‑2‑1924, Roelofarendsveen, + 24‑5‑2014Kaag en Braassem (Roelofarendsveen), trouwt op 26 augustus 1947 te Alkemade met Cornelis Petrus (Cor) van VELZEN, geboren op 17 juni 1921 te Alkemade, overleden op 17 januari 2008 te Alkemade
7. Hendrica Alberta * 19-8-1925, Alkemade
8. Cornelia Maria (Beppie) * 18‑1‑1928, Alkemade, + 4‑1‑2013, Hillegom, trouwt op 1 oktober 1953 te Alkemade met Petrus Michiel (Piet) VERDEL, geboren op 11 juni 1917 te Alkemade, overleden op 13 december 2008 te Leiderdorp
?. Piet
?. Marianne
?. Carla
?. Lucienne
?. Yvonne


IXc. Jacobus van der MEER, zoon van VIIIb, geboren te Alkemade op 4 oktober 1891
Trouwt op 12 november 1919 te Alkemade met Maria VAN VELZEN, geboren op 7 mei 1891 te Alkemade, dochter van Anthonius Matthias van Velzen en Antje Hoogenboom
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alida Petronella * 1921, + 10-11-1960, Sassenheim, trouwt met Jacobus Herman Hozee
2. Johannes Cornelis Maria * 30‑6‑1922 te Woubrugge, volgt Xb
3. Anthonius Matthias Johannes 22‑8‑1923 te Woubrugge, volgt Xc

 

IXd. Bernardus (Bert) van der Meer, zoon van VIIIc, geboren op 25 januari 1885 te Alkemade, overleden op 19 juni 1972, geloof R.K.
Trouwt met Anna Martina KOEK, geboren op 5 juni 1887 te Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Leonardus * 4-4-1914, Alkemade, + 20-9-1981, Sassenheim, trouwt op 9 augustus 1944 te Alkemade met Cornelia POUW, geboren op 30 maart 1918 te Alkemade, dochter van Quirinua Pouw en Wilhelmina Meijer
2. Catharina Johanna * 6-6-1915 te Alkemade, + 5-1-1994, Leiderdorp, begraven op 8-1-1994, Roelofarendsveen. Trouwt op 30 mei 1945 te Alkemade met Conrad Heinrich Böcker, geboren op 11 februari 1901 te Osnabrück (Duitsland), overleden op 28 maart 1965 te Alkemade
3. Anna Catharina Petronella * 12-5-1917, Alkemade, + 14-12-1998 te Leiden, begraven 18-12-1998, Leiden. R.K.begraafplaats Zijlpoort. Trouwt op 11 februari 1944 te Woubrugge met Johannes Henricus Volwater, geboren op 21 maart 1916 te Alkemade, overleden op 26 december 1965 te Leiden
4. Christianus Johannes Maria * 16-8-1918, Alkemade, + 24-6-1975, Leiden, beroep kantoorbediende, veilingmeester, trouwt op 28 december 1948 te Alkemade met gerarda Elisabeth Maria Wesselman, geboren op 15 augustus 1926 te Alkemade, dochter van Petrus gerarddus Wesselman en Anna Maria de Koning
5. Henricus Simon * 15-6-1920, Alkemade, + 15-6-1921, Leiden
6. Henricus Simon * 2-1-1922, Alkemade, + 29-2-1940, Leiden, beroep tuinder
7. Johannes Theodorus * 28-6-1923, Alkemade
8. Maria Elisabeth Barbara * 27-11-1924, Alkemade, beroep secretaresse
9. Cornelia Anna * 3-6-1926, Alkemade
10. Bernardus Maria Cornelis * 16-4-1928, Alkemade
11. Alfonsus Catharina Cornelis (Fons) * 20-1-1930, Alkemade, volgt Xd

Kees van der Meer en Johanna Heemskerk

IXe. Cornelis Corsse (Cees) van der Meer, zoon van VIIIc, geboren te Alkemade op 28 mei 1887, overleden op 20 juni 1968 te Alkemade, geloof R.K., beroep koopman, slager
Trouwt op 3 april 1913 te Alkemade met Johanna HEEMSKERK, geboren op 22 februari 1887 te Alkemade, overleden op 20 januari 1953 te Alkemade, dochter van Petrus Heemskerk en Johanna Rietbroek
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joanna Maria (Annie) * 11-2-1914, Alkemade
2. Maria Johanna * 23-11-1916, Alkemade, + 9‑6‑1998, Alphen aan den Rijn, begr. op 12 juni 1998 te Roelofarendsveen, trouwt op 25 mei 1943 te Alkemade met Johannes Gerardus Cornelis van der ZWET, geboren op 20 februari 1910 te Alkemade, overleden op 16 juli 1975 te Alkemade
3. Catharina Petronella * 23-4-1918, Alkemade, + 4-1-1988, Alkemade
4. Petrus Leonardus (Piet) * 18-7-1920, Alkemade, volgt Xe
5. Elizabeth Maria (Bep) * 11-2-1922, Alkemade, + 5‑10‑2008, Teylingen, begr. 9‑10‑2008, Roelofarendsveen, trouwt op 28 februari 1949 te Alkemade met Theodorus (Theo) VERDEL, geboren op 8 juni 1919 te Alkemade
6. Christiaan Nicolaas * 30-12-1923, Alkemade
7. Johannes Jacobus * 17-8-1925, Alkemade, volgt Xf
8. Josephus Petrus * 1-3-1928, Alkemade
9. Petronella Adriana * 6-10-1930, alkemade, + 5-12-1982, Alkemade

Kees van der Meer begon in 1913 aan het begin van het Zuideinde een vleeshouwerij en speksnijderij.

 

IXf. Johannes Josephus van der Meer, zoon van VIIIc, geboren te Alkemade op 19 maart 1892, overleden op 7 januari 1979 te Alkemade
Trouwt op 13 april 1921 te Alkemade met Cornelia Maria BAKKER, geboren op 3 april 1894 te Alkemade, overleden op 14 mei 1958 te Alkemade, dochter van Johannes Bakker en Johanna van der Geest
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Christianus Johannes * 20-6-1922, Alkemade, + 22-4-1945, Leiden
2. Johannes Jacobus * 2-12-1923, Alkemade, volgt Xg
3. Johannes Cornelis * 13-3-1925, Alkemade, volgt Xh
4. Franciscus Petrus Theodorus * 24-11-1926, Alkemade, volgt Xi
5. Catharina Maria Theresia
6. Gerardus Nicolaas * 13-2-1931, Alkemade, volgt Xj
7. Josephus Johannes * 17-9-1932, Alkemade, volgt Xk
8. Johanna Maria Henrica * 22-2-1937, Alkemade

Links Theo van der Meer en Naatje Bakker, rechts hun kinderen v.l.n.r. Riet, Theo, Aad, Jos, Nic, Ali, Henk, Piet, Co, Jan, Rina, Cors en Jo

IXg. Theodorus (Theo) van der Meer, zoon van VIIIc, geboren te Alkemade op 22 november 1894, overleden op 20 januari 1975 te Leiderdorp, beroep tuinder
Trouwt op 13 april 1921 te Alkemade met Johanna Theodora (Naatje) BAKKER, geboren op 30 september 1897 te Alkemade, overleden op 27 januari 1958 te Kampen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Cornelia (Jo) * 23-5-1922, Alkemade, + 19-11-2003, Alkemade, trouwt op 11 januari 1950 te Alkemade met Adrianus Hendricus van Velzen, geboren op 13 augustus 1924 te Alkemade
2. Christianus Bernardus (Cors) * 10-8-1923, Alkemade
3. Catharina Johanna Maria (Rina) * 22-8-1924, Alkemade, + 10-5-2002, Leiderdorp, trouwt op 16 februari 1949 te Alkemade met Johannes Anthonius van Klink, geboren op 28 maart 1925 te Alkemade, overleden op 31 januari 1989 te Leiderdorp
4. Johannes Jacobus (Jan) * 11-12-1925, Alkemade
5. Nicolaas Johannes * 22-5-1927, Alkemade, + 28-8-1928, Alkemade
6. Jacoba Maria (Co) * 22-2-1929, Alkemade, trouwt op 2 mei 1956 te Alkemade met G.C. Huigsloot
7. Petrus Nicolaas (Piet) * 7-6-1930, Alkemade, volgt Xl
8. Hendricus Johannes (Henk) * 3-10-1931, Alkemade, beroep banketbakker, trouwt op 12 juli 1960 te Alkemade met Johanna Hendrika DOBBE, geboren op 28 februari 1934 te Alkemade, dochter van Petrus Dobbe en Catharina Koek
9. Alida Cornelia Maria (Ali) * 26-2-1933, Alkemade, trouwt op 7 december 1957 te Alkemade met Wilhelmus Johannes Hillebrand, geboren op 5 februari 1932 te Alkemade, zoon van Johannes Adrianus Hillebrand en Maria Cornelia van der Ploeg
10. Nicolaas Maria Cornelis (Nic) * 21-9-1934, Alkemade, trouwt op 19 december 1959 te Alkemade met P.A.C. VAN DER MEER
11. Joseph Hermanus Maria (Jos) * 22-4-1936, Alkemade
12. Adrianus Henricus Martinus (Aad) * 10-11-1937, Alkemade, trouwt op 15 november 1961 te Alkemade met M.J. DE JONG
13. Theodorus Christianus Johannes (Theo) * 15-1-1940, Alkemade
14. Maria Catharina Theresia (Riet) * 19-6-1941, Alkemade,  trouwt op 25 november 1964 te Alkemade met Alphonsus Henricus (Fons) HILLEBRAND, geboren op 14 mei 1940 te Alkemade, zoon van Johannes Adrianus Hillebrand en Maria Cornelia van der Ploeg

 

IXg2. Nicolaas van der Meer, zoon van VIIIc, geboren te Alkemade op 6 november 1900, overleden op 4 juni 1989 te Alkemade, beroep tuinder
Trouwt (1) op 3 mei 1923 te Alkemade met Maria Martha Barbara BAKKER, geboren op 24 februari 1900 te Alkemade, overleden op 7 juli 1934 te Leiden, dochter van Johannes Bakker en Johanna van der Geest
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Cornelia Josephina * 19-3-1924, Alkemade
2. Catharina Joanna Maria * 15-9-1925, Alkemade, trouwt op 15 oktober 1952 te Alkemade met Jacobus Cornelis Petrus (Jaap) Wijsman, geboren op 13 oktober 1921 te Voorschoten, overleden op 20 juni 1995 te Alkemade, beroep zuivelhandelaar, zoon van Theodorus Wijsman en Johanna van Paridon
3. Johannes Jacobus Maria * 18-7-1926, Alkemade, volgt Xl2
4. Christianus Cornelis Maria * 16-10-1927, Alkemade
5. Maria Johanna Theresia * 17-1-1929, Alkemade
6. Jacoba Theodora Elisabeth * 20-4-1930, Alkemade
7. Nicolaas Johannes Laurentius * 10-8-1931, Alkemade, trouwt met Maria Wilhelmina AKERBOOM, dochter van Erasmus Akerboom en Maria Wilhelmina Zoet
8. Paulus Cornelis Wouterus * 10-11-1932, Alkemade, volgt Xl3
9. Agnes Elisabeth Maria * 21-2-1934, Alkemade
Trouwt (2) op 29 december 1937 te Alkemade met Antonia Maria Schoonderwoerd, geboren op 20 februari 1093 te Willeskop, dochter van Klaas Schoonderwoerd en Aaltje van Schaik
Kinderen uit dit huwelijk:
10. Catharina Stella * 6-4-1944, Leiden

 

 

IXh. Johannes (Jan) van der Meer, zoon van VIIId, geboren te Woubrugge op 28 mei 1891, overleden op 10 april 1965 te Alphen a.d. Rijn, geloof R.K., beroep schipper
Trouwt op 18 april 1912 te Alkemade met Alida VOLWATER, geboren op 21 februari 1892 te Alkemade, overleden op 25 augustus 1951 te Alkemade, dochter van Hubertus Volwater en Apolonia Dobben
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Apolonia Alida * 17-2-1913, Alkemade, trouwt met Petrus Jacobus Heemskerk, geboren op 17 oktober 1910 te Alkemade
2. Cornelia Alida Maria * 6-9-1914, Alkemade, trouwt op 8 juni 1939 te Alkemade met C.J. de Jong
3. Catharina Cornelia * 16-9-1916, Alkemade, + 5-11-1992, Alkemade, trouwt op 8 februari 1945 te Alkemade met Joannes Cornelis HOOGENBOOM, geboren op 21 mei 1914 te Alkemade, overleden op 22 augustus 1996 te Alphen a.d. Rijn, zoon van Martinus Hoogenboom en Joanna van Berkel
4. Theodora Petronella * 1918, Alkemade, + 25-9-1919, Alkemade
5. Theodora Petronella * 13-10-1919, Alkemade, trouwt op 23 september 1942 te Alkemade met M.Th. Volwater
6. Elisabeth Apolonia Jacoba * 27-12-1920, Alkemade, begr. 4-1-1993, Langeraar, trouwt op 25 september 1946 te Alkemade met Theodorus Antonius LEK, geboren op 9 maart 1921 te Leiden, overleden op 13 februari 1981 te Leiderdorp, beroep tuinder, bloemist, zoon van Cornelis Lek en Maria Meijer
7. Cornelia Apolonia Maria * 1-5-1922, Alkemade, + 18-12-1925, Alkemade
8. Antonius Ignatius * 28-11-1923, Alkemade
9. Theodorus Antonius Ignatius * 24-8-1925, Alkemade, + 5-4-1927, Alkemade
10. Hubertus Antonius Ignatius * 9-12-1926, Alkemade, volgt Xm
11. Theodorus Antonius Ignatius * 22-11-1930, Leiden, trouwt op 2 mei 1957 te Leiden met H.C. KOOT

Links: Huwelijksfoto van Bert van der Meer en Huiberta Jonkman, 23 juli 1925, Rechts: Huiberta Jonkman en Bert van der Meer op hun schip. Foto 1943 of 1944.

IXi. Johannes Ignatius van der Meer, zoon van VIIIc, geboren te Woubrugge op 29 juli 1893, overleden op 22 augustus 1984 te Leiderdorp, geloof R.K.,  beroep groentehandelaar op de veiling van Roelofarendsveen
Trouwt op 3 augustus 1916 te Alkemade met Theresia SCHUTTENHELM, geboren op 25 juli 1893 te Den Haag, overleden op 12 augustus 1982 te Alkemade, dochter van Antoinette Maria Schuttenhelm
Kinderen uit dit huwelijk:

1. Petronella Johanna * 3-11-1916, Alkemade, + 12‑4‑2006 te Leiderdorp, trouwt op 29 april 1947 te Leimuiden met Petrus Bernardus van VEEN, geboren op 22 oktober 1919 te Leimuiden, overleden op 9 november 2000 te Leiderdorp, drager van het Verzetskruis '40-'45 en de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau, zoon van Jacobus van VEEN  en Petronella Maria BARTELS
2. Theodorus Johannes (Dick) * 6-10-1918, Alkemade, volgt Xn1
3. Petrus * 12-3-1921, Alkemade, volgt Xn2
4. Maria Petronella * 3-9-1928, trouwt op 6 oktober 1955 te Oegstgeest met Petrus Leonardus LEMS, geboren 19 maart 1926 te Leiden. zoon van Pieter Lems en Klaziena Bouwmeetsr
4. Wilhelmina
* 14‑9‑1931 te Leiden + 1‑4‑2004, Oude Wetering, trouwt op 27 april 1955 te Alkemade met Johannes Andreas HOGEBOOM, geboren op 23 oktober 1929 te Alkemade, overleden op 5 december 1976 te Leiden


IXj. Petrus (Piet) van der Meer,  zoon van VIIId, geboren te Woubrugge op 20 oktober 1895, overleden op 25 juni 1971 te Leiden, beroep schipper
Trouwt op 11 november 1920 te Alkemade met Anna Theodora VAN DER WERELD, geboren op 12 augustus 1897 te Alkemade, overleden op 5 mei 1970 te Leiden, dochter van Jan van der Wereld en Cornelia Plomp
Kinderen uit dit huwelijk:

1. J.C.
2. C. Th., trouwt met A.van Rooyen
3. A.P., trouwt met J.J. Tijssen
4. P.J., trouwt met B.J. Mouwen
5. Th.C., trouwt met H.C. Tijssen
6. P.A., trouwt met B.M. Tijssen
7. M.C., trouwt met B.J. 
Blijleven

IXk. Martinus Hendrikus (Tinus) van der Meer, zoon van VIIId, geboren te Woubrugge op 28 augustus 1898, beroep schipper,
Trouwt op 5 mei 1920 te Haarlemmermeer met Christina PECHT, geboren op 15 maart 1900 te Haarlemmermeer, dochter van Johannes Petrus Pecht en Lucia Uiterwaal
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Petrus * 28-11-1919, Haarlemmermeer
2. Theodorus Cornelis * 15-7-1921, Haarlemmermeer
3. Lucia Christina * 19-2-1924, Haarlemmermeer
4. Cornelis * 17-4-1925, Leimuiden, trouwt (R.K.) op 21 mei 1960 te Den Haag met Elisabeth PAS
5. Christina * 20-9-1927, Haarlemmermeer

IXl. Hubertus Antonius (Bert) van der Meer, zoon van VIIId, geboren te Woubrugge op 11 augustus 1904, overleden op 8 juli 1986 te Leiderdorp, beroep schipper, expediteur
Trouwt op 23 juli 1925 te Alkemade met Huiberta JONKMAN, geboren op 25 juli 1903 te Haarlemmermeer, overleden op 10 augustus 1982 te Gouda, dochter van Willebrordus Jonkman en Naatje Verhaar
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hubertus Antonius (Bert) * 13-1-1932, Alkemade, volgt Xo
2. Antonius Hubertus Jozef (Ton) * 19-3-1940, Leiden, volgt Xp
3. Willebrordus Jozef Maria (Wim) * 17-7-1943, Alkemade, volgt Xq

Johannes Ignatius van der Meer (1893-1984)

IXm. Jacobus Theodorus van der Meer, zoon van VIIIe, geboren te Alkemade 9 november 1913, overleden op 22 mei 1981 te Alkemade, beroep brandstoffenhandelaar, schipper, winkelbediende
Trouwt op 12 juli 1939 te Alkemade met Hendrina Josephina Anna LUDLAGE, geboren op 29 juli 1913 te Rijpwetering, overleden op 6 november 2002 te Alkemade, begraven op 9 november 2002 te Roelofarendsveen, dochter van Johann Theodoor Ludlage en Klazina van Wieringen

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina Antoinette * 12-8-1940, Alkemade, trouwt op 20 december 1965 te Alkemade met Mattheus Nicolaas van der Arend
2. Cornelis Theodoor Maria * 24-3-1943, Alkemade, trouwt op 21 december 1979 te Leimuiden met Hildegard Adriana VERDEL
3. Theodora Jozef Maria * 9-10-1944, Alkemade, trouwt op 16 september 1971 te Alkemade met Petrus Gregorius Henricus Veelenturf
4. Theodorus Jacobus Maria * 18-12-1947, Alkemade, volgt
5. Henricus Josephus Maria * 23-8-1950, Alkemade, trouwt op 28 december 1978 te Leimuiden met C.M.M. OVERDEVEST
6. Ferdinand Gerardus Maria * 6-5-1954, Alkemade

IXn. Theodorus (Dirk) van der Meer, zoon van VIIIf, geboren op 22 februari 1893, beroep schipper, vrachtrijder
Trouwt in ong. 1915 met Johanna Maria Catharina RIETBROEK, geboren op 4 april 1895 te Alkemade, overleden op 5 oktober 1951 te Alkmaar, dochter van Jacobus Rietbroek en Johanna Gerarda van Amerongen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Petronella * 4-9-1916, Alkemade
2. Jacobus Gerardus * 1917, + 6-1-1918, Alkemade
3. Johanna Maria Jacoba * 4-12-1918, Alkemade
4. Adriana Maria Elisabeth * 1919, + 26-3-1920, Alkemade
5. Jacoba Maria Johanna * 5-2-1920, Alkemade, + 20-6-2005, Westerkoggenland, trouwt op 10 november 1972 te Alkmaar met Engelbertus Gerardus Boots, geboren op 6 januari 1918 te Alkmaar, overleden op 12 december 2008 te Alkmaar, zoon van Engelbertus Gerardus Boots en Bouwina Woudsma. Engelbertus was eerder getrouwd met Alida Johanna Kaandorp
6. NN * 30-7-1922, Alkemade, + 30-7-1922, Alkemade
7. Adrianus Johannes * 1-11-1923, Alkemade
8. Laurentia Theodora * 10-8-1926, Alkemade
9. Theodora Maria * 30-3-1931, Akersloot
10. Theodorus * 14-6-1932, Akersloot
11. Arnoldina Elisabeth * 29-1-1935, Alkmaar

IXo. Theodorus Petrus van der Meer, zoon van VIIIf, geboren te Roelofarendsveen op 16 juni 1897, Roelofarendsveen, overleden op 9 september 1989 te Roelofarendsveen
Trouwt op 10 mei 1921 te Roelofarendsveen, met Theodora (Dirkje) Geertruida STRAATHOF, geboren in 1897 te Woubrugge, overleden op 25 november 1938 te Roelofarendsveen, dochter van Hendricus Straathof en Hendrika Klein
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Theodorus Johannes * ong. 1925, Alkemade, + 8-12-1935, Alkemade
2. Jacobus Gerardus (Koos) * 17-4-1928, Alkemade, + 15-9-2000, Wassenaar, drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver
3. Hendrica Maria * 11-4-1931, Alkemade, + 5-9-2001, Leiden, trouwt op 10 november 1954 te Alkemade met Leonardus (Leo) Krijger, geboren op 27 februari 1927 te Alkemade, overleden op 16 juli 2001 te Alkemade, zoon van Leonardus Krijger en Geertruida van Ruiten

 

IXp. Petrus van der Meer, zoon van VIIIg, geboren te Alkemade op 11 juli 1876, overleden op 4 april 1926 te Alkemade, beroep tuinder
Trouwt op 11 mei 1898 te Alkemade met Anna VAN DER ZWET, geboren op 27 augustus 1877 te Alkemade, overleden op 19 juli 1963 te Alkemade, dochter van Pieter van der Zwet en Anthonia Heemskerk
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anthonia (Tonia) * 6-9-1900, Alkemade, + 1-2-1977, Gouda, trouwt op 3 mei 1922 te Alkemade met Hermanus (Herman) van der Zwet, geboren op 13 februari 1898 te Alkemade, overleden op 11 januari 1992 te Boskoop, beroep timmerman, zoon van Petrus van der Zwet en Wijntje Koek
2. Antoinette Adriana (Netta) * 19-7-1902, Alkemade, + 12-12-1989, Leiden, trouwt op 29 april 1925 te Alkemade met Gerardus Martinus Vermij, geboren op 25 maart 1902 te Alkemade, overleden op 20 oktober 1975 te Leiden, zoon van Johannes Vernij en Johanna Catharina van Klink
3. Johanna Cornelia * 5-8-1903, Alkemade, + 18-10-1903, Alkemade
4. Petrus Wouterus * 10-5-1905, Alkemade, + 7-9-1905, Alkemade
5. Johannes Theodorus Antonius (Jan) * 17-9-1906, Alkemade, + 20-11-1963, Leiden, trouwt op 15 januari 1930 met Cornelia Maria (Kee) van den Haak, geboren op 18 oktober 1907 te Alkemade, overleden op 21 april 1988 te Alkemade, dochter van Nicolaas van den Haak en Helena van der Hoofd
6. Petrus Wouterus (Piet ) * 17-5-1908, Alkemade, + 5-10-1908, Alkemade
7. Petrus Wouterus * 1-6-1909, Alkemade, + 13-1-1912, Alkemade
8. Lambertus Petrus * 11-5-1911, Alkemade, + 13-7-1911, Alkemade
9. Petrus Wouterus * 14-7-1913, volgt Xr
10. Gerardus Petrus * 29-7-1914, + 12-12-1914, Alkemade
11. Gerardus Petrus * 27-7-1915, Alkemade, + 5-12-1960, Alkemade, trouwt op 19 juli 1939 te Alkemade met Jacoba Johanna (Coba) Castelein, geboren op 18 maart 1917 te Alkemade, overleden op 23 mei 2001 te Alkemade, dochter van Johannes Jacobus Castelein en Joanna Josina de Groen
12. Theodora Anthonia * 13-31917, Alkemade, + 30-10-1918, Alkemade
13. Theodorus Petrus * 17-11-1918, Alkemade, volgt Xs
14. Theodora Anthonetta (Dora) * 19-2-1920, Alkemade, trouwt op 18 april 1945 met Nicolaas Cornelis (Nicolaas) van Klink, geboren op 2 oktober 1921 te Roelofarendsveen, overleden op 3 juni 1994 te Roelofarendsveen, zoon van Johannes van Klink en Alida van der Hoorn
15. Elisabeth Anthonia * 21-3-1921, + 4-2-1922, Alkemade
16. Wouterius Hermanus (Wout) * 17-7-1913, Alkemade, overleden op 28 november 1987 te Leimuiden, beroep tuinder, groenteteler, bloemist, trouwt op 28 december 1956 te Ter Aar met Petronella Anna (Nel) van Zwieten, geboren op 6 juli 1923 te Ter Aar, overleden op 7 juni 1999 te Nieuwveen, 

IXq. Johannes van der Meer, zoon van VIIIh, geboren te Roelofarendsveen op 28 september 1885, Roelofarendsveen
Trouwt met Geertruida KOOT, geboren op 11 juni 1887 te Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Theodorus Gerardus * ong. 1910, Alkemade, + 26‑5‑1910, Alkemade
2. Apolonia Columba * 4‑12‑1911, Alkemade, + 13‑3‑1993, Leiderdorp, trouwt op 27 september 1945 te Alkemade met Hendrikus Cornelis (Henk) KERKVLIET, geboren op 18 augustus 1911 te Alkemade, overleden op 3 september 1978 te Alkemade
3. Theodorus Adrianus (Tec) * 23‑9‑1913, Alkemade, volgt Xt
4. Johannes Adrianus * ong. 1918, Alkemade, + 23‑6‑1944, Alkemade
5. Adrianus Mattheus * 25‑6‑1920, Alkemade, volgt Xu
6. Sebastianus Johannes * ong. 1923, Alkemade, + 25‑4‑1924, Alkemade
7. Elisabeth Maria * 11‑9‑1924, Alkemade, + 11‑4‑1998, Alkemade, trouwt op 6 juli 1949 te Alkemade met Hendrikus Johannes (Henk) van der Meer, geboren op 20 november 1922 te Alkemade
8. Louisa Apolonia (Wies) * 20‑3‑1928, Alkemade, + 13‑8‑2005, Roelofarendsveen, trouwt op 12 november 1953 te Alkemade met Franciscus Petrus Theodorus (Frits) van der Meer, geboren op 24 november 1926 te Alkemade, overleden op 5 augustus 1996 te Leiderdorp, zoon van Johannes Josephus van der Meer, beroep tuinder, en Cornelia Maria Bakker
9. Maria Gerarda * ong. 1934, Alkemade, + 11‑3‑1936, Alkemade


IXr.
Mattheus Adrianus van der Meer, zoon van VIIIh, geboren te Alkemade op 12 juni 1888, overleden op 1 maart 1960 te Sassenheim, beroep geldophaler, meteropnemer gas- en waterbedrijf
Trouwt op 23 november 1911 te Alkemade met Johanna KONINGS, geboren op 14 juli 1887 te Alphen a.d. Rijn, dochter van Johannes Konings en Maria Margaretha Walraven
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Theodorus * 2-11-1914, Sassenheim, volgt Xv
2. Theodorus Gerardus * 31-12-1915, Sassenheim, trouwt op 1 juni 1944 te Sassenheim met Th.J. ROTTEVEEL
3. Cornelis Johannes * 0‑3‑1917, Sassenheim, +  27‑2‑1918, Sassenheim
4. Cornelia Geertruida * 27-8-1918, Sassenheim
5. Gerardus Johannes * 18-8-1920, Sassenheim, volgt Xw
6. Margaretha Catharina * 4-6-1922, Sassenheim, trouwt op 9 augustus 1948 te Sassenheim met J.C. Meijer
7. Elisabeth Martha Maria * 9-12-1924, Sassenheim, trouwt op 9 februari 1950 te Sassenheim met Petrus C. Borst
8. Johanna Alida Maria * 0-7‑1926, Sassenheim, + 1‑04‑1927, Sassenheim
9. Johanna Alida Maria * 16-11-1927, Sassenheim, trouwt op 11 oktober 1951 te Sassenheim met J.J.G. Grimbergen

 

IXs. Wilhelmus van der Meer, zoon van VIIIj, geboren te Alkemade op 10 februari 1883, Alkemade, overleden op 18 juli 1970 te Alkemade, beroep tuindersarbeider, tuinder
Trouwt op 22 november 1906 te Alkemade met Maria SPRUIT, geboren op 17 oktober 1883 in Alkemade, Kaag en Braassem, overleden op 22 oktober 1952 te Alkemade, dochter van Johannes Spruit en Geerdina van Braak
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Alida *  27-11-1910, Alkemade, + 29-7-1998, Leiderdorp, trouwt op 15 november 1934 te Alkemade met Johannes Martinus Akerboom, geboren op 18 juli 1911 te Alkemade, overleden op 30 april 1970 te Leiden, beroep tuinder, zoon van  Henricus Erasmusz Akerboom en Johanna Maria van Hameren
2. Johannes Cornelis * 6-12-1916 in Alkemade, + 16-12-1994, Alkemade, beroep tuinder

3. Cornelis Johannes (Kees) * 17-9-1918, Alkemade, + 4-11-2003, Warmond, Teylingen, beroep tuinder, trouwt op 20 januari 1948 te Alkemade met Cornelia Wijnanda Maria VAN RIJN, geboren op 8 maart 1921 te Alkemade, overleden op 24 mei 1957 te Wassenaar, beroep kapster
4. Johannes Theodorus * 7-9-1918, Alkemade, + 26-3-1919, Alkemade
5. Johannes Theodorus * 3-4-1920, Alkemade, + 31-3-1922, Alkemade
6. Theodorus Quirinus * 2-9-1921, Alkemade, + 8-1-1998, Leiderdorp, volgt Xx

IXt. Jacobus Johannes Maria (Co) van der Meer, zoon van VIIIk, geboren te Alkemade op 1 mei 1927
Trouwt met Martha Maria WESSELMAN geboren op 16 september 1930, overleden op 29 oktober 2017 te Sassenheim
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leonardus Theodorus Maria (Leo), volgt Xx
2. Johanna Martha Maria (Anja)
3. Elisabeth Maria (Elly), trouwt met Hendricus (Henry) Loos
4. Johanna Martha Maria (Anja)
5. Maria Louise Martha (Mary)

 

IXu. Boudewijn Albertus (Bou) van der Meer, zoon van VIIIk, geboren te Alkemade op 7 juli 1930
Trouwt met Hilda Gerarda VAN BERKEL, geboren op 25 augustus 1938 te Alkemade, dochter van Nicolaas Johannes van Berkel en Wijnanda Maria Martha van der Meer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jolanda
2. Jacqueline
3. Nicoline
4. Maurice Boudewijn Johannes

 

IXv. Cornelis Johannes (Kees) van der Meer, zoon van VIIIk, geboren te Alkemade op 16 januari 1932
Trouwt met Jacoba Eva (Cobie) HOOGENBOOM, geboren te Roelofarendsveen op 24 februari 1937, overleden op 19 januari 2015 te Haarlem
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Vincent, volgt Xy
2. Erik, volgt Xz

 

IXw Jacobus Adrianus (Sjaak) van der Meer, zoon van VIIIk, geboren te Alkemade op 12 oktober 1933
Trouwt met Wilhelmina (Mien) VAN TOL
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leonardus, trouwt met Marjan KEPPEL
2. Cornelia
3. Jacobus

 

IXx. Stephanus Leonardus Jacobus (Steve) van der Meer, zoon van VIIIk, geboren te Alkemade op 27 april 1945
Trouwt met Nanette VARDON
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Christina
2. Carolyn
3. David

 

IXy. Jacobus Leonardus (Co) van der MEER, zoon van VIIIl, geboren op 6 april 1937 te Alkemade, overleden op 9 januari 2002 te Roelofarendsveen op 64-jarige leeftijd, begraven op 11 januari 2002 te Roelofarendsveen. Parochiekerkhof Marie Presentatie.
Trouwt op 4 mei 1966 te Alkemade met Johanna Maria (Jopie) DE JONG, 21 jaar oud, geboren op 2 november 1944 te Alkemade, overleden op 4 juni 2004 te Leiderdorp, begraven op 8 juni 2004 te Roelofarendsveen. Parochiekerkhof Maria Presentatie, dochter van Anthonius Engelbertus de JONG en Johanna Maria van KLINK.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lex Adrianus  * 3-3-1968, Alkemade.
2. Perry Maria  * 28-2-1970, Alkemade

 

IXz. Jacobus Johannes Maria (Koos) van der Meer, zoon van VIIIk, geboren te Alkemade op 2 september 1932, overleden op 26 februari 2016 te Kortenhoef
Trouwt (1) met A.H. PONSIOEN. Gescheiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacqueline
2. Marcel, volgt Xaa
3. Erik Jan, volgt Xab
Trouwt (2) op 30 augustus 1996 met Marielle Lugard. Geen kinderen

 

IXaa. Anthonius Maria (Antoon) van der Meer (Duis), zoon van VIIIo, geboren te Alkemade op 12 februari 1899, overleden op 26 september 1976 te Alkemade, beroep tuinder
Trouwt op 27 oktober 1926 te Alkemade met Helena Maria DE JONG, geboren op 10 april 1902 te Alkemade, overleden op 19 september 1960 te Alkemade, dochter van Cornelis de Jong en Anna van Berkel
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Christianus * 3-8-1928, Alkemade, volgt Xac
2. Maria Theresia (Riet) * 9-8-1930, Alkemade, trouwt op 3 januari 1955 te Alkemade met Nicolaas Maria (Nico) Hogenboom, geboren op 28 september 1927 te Roelofarendsveen, zoon van Johannes Hogenboom en Louisa Johanna van der Meer
3. Cornelis Nicolaas * 13-4-1933, Alkemade, volgt Xad
4. Petrus Cornelis (Piet) * 2-1-1935, Alkemade, volgt Xae
5. Johanna Theodora * 19-6-1936, Alkemade, trouwt op 20 juni 1959 te Alkemade met Johannes Cornelis (Jo) van der Meer, geboren op 25 oktober 1933 te Alkemade, overleden op 17 mei 2009 te Leiderdorp, begraven op 22 mei 2009 te Roelofarendsveen, zoon van Jacobus van der Meer en Adriana Alida van Klink
6. Wilhelmus Damianus * 12-7-1938, Alkemade, volgt Xaf
7. Cornelia Anthonia (Corrie) * 11‑3‑1940, Alkemade, + 30‑7‑2009, Roelofarendsveen, trouwt op 10 december 1963 te Alkemade met Jacobus Leonardus (Co) LOOS, geboren op 30 mei 1936 te Alkemade, overleden op 29 juli 2013 te Roelofarendsveen, zoon van Wilhelmus Loos en Cornelia Maria de Jong
7. NN + 27-9-1941, Alkemade
8. Paulus Johannes * 28‑9‑1942 te Alkemade

IXab. Nicolaas (Niek) van der Meer, zoon van VIIIo, geboren te Alkemade op 13 april 1904, overleden op 6 oktober 1996 te Leiden, beroep bloembollenkweker, controleur A.I.D.
Trouwt (1) op 5 augustus 1926 te Zoeterwoude met Margaretha Cornelia HOOGZAAD, geboren op 15 december 1904 te Zoeterwoude, overleden op 2 maart 1967 te Wassenaar, dochter van Willem Hoogzaad en Maria Zijp
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Antonius Willebrordus * 4-10-1926, Leiden, volgt Xag
2. Maria Cornelia Anna * 20-5-1928, Alkemade, + 7-1-1996, Alphen a.d. Rijn. Trouwt (1) op 21 december 1961 te Zoeterwoude met Gerardus Johannes Maria Heijnen, geboren op 23 mei 1923 te Voorburg. Scheiding uitgesproken op 21 november 1968 te Zoeterwoude. Trouwt (2) op 4 januari 1973 te Alphen a.d. Rijn met Nicolaas Johannis Carmelis Koot, geboren op 20 juli 1913 te Leiderdorp
3. Willebrordus Christianus * 20-2-1930, Alkemade, + 5‑7‑1942, Wassenaar
4. Nicolaas Adriaan Joseph * 2-3-1940, Zoeterwoude, + 12-3-1940, Zoeterwoude
Trouwt (2) op 19 maart 1968 te Zoeterwoude met Gerritje VAN DE VELDEN, geboren op 9 februari 1919 te Alphen a.d. Rijn
 

IXac. Cornelis Johannes (Cor) van der Meer, zoon van VIIIq, geboren te Alkemade op 20 april 1902, Alkemade, overleden op 31 mei 1987 te Leiderdorp, geloof R.K., beroep arbeider, bloemenkweker
Trouwt op 25 juli 1928 te Alkemade met Apolonia Maria (Ploon) HUIGSLOOT, geboren op 21 maart 1903 te Alkemade, overleden op 21 april 1993 te Alphen a.d. Rijn, dochter van Johannes Huigsloot en Petronella Volwater
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Antonius Joannes Maria
2. Johannes Petrus
3. Cornelis Johannes Anthonius
4. Petronella Antonia
5. Anthonia Gerarda
6. Laurentius Prudentius
7. Gerardus + 26-7-1944, Alkemade
8. Anna Petronella Apolonia

IXad Johannes Willem van der Meer, zoon van VIIIq, geboren te Alkemade op 29 december 1905, overleden op 31 december 1985, beroep onderwijzer
Trouwt op 12 februari 1931 met Cornelia Engelina VAN SCHOOTEN, geboren op 1 januari 1908, overleden op 1 maart 1998
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Antonia Apolonia Maria (Ton) * 11-4-1932, Zaandam
2. Maria Adriana (Riet) * 8-6-1933, + 14-11-2004
3. Christina Maria Lamberta (Ina) * 15-7-1938
4. Hedwigis Paulina Maria (Hetty) * 30-6-1947, Haarlem, volgt Xah


GENERATIE X

Xa. Cornelis Johannes van der Meer,
zoon van IXa, geboren op 17 april 1909 te Amsterdam, overleden op 22 augustus 1971 te Amsterdam, beroep koopman, kaashandelaar
Trouwt met op 7 mei 1941 te Leiden met Anna Maria Johanna (Annie) VAN GRIEKEN, geboren op 20 januari 1914 in Uithoorn, overleden op 25 juli 1999 te Hoorn, dochter van Johannes van Grieken en Albertha Cornelia Meijer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marion * 15-5-1950, Amsterdam, trouwt op 8 augustus 1969 te Amsterdam met Cornelis Hendrik (Cees) van der Beek, geboren op 11 september 1943 te Woubrugge, zoon van Cornelis van der Beek en Maria Schijf

Xb. Johannes Cornelis Maria
 van der Meer,
 zoon van IXc, geboren te Woubrugge op 30 juni 1922, overleden op 2 november 2001 te Hoogmade (Jacobswoude)
Trouwt op 26 augustus 1948 te Woubrugge met Gerarda Johanna van der POST, geboren op 7 april 1924 te Woubrugge, overleden op 18 augustus 2011 te Alphen a.d. Rijn, dochter van Johannes Jacobus van der Post en Cornelia Zoetemelk
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Alida * 24‑7‑1950, Woubrugge
2. Johannes Wilhelmus Maria * 7‑9‑1951, Woubrugge
3. Jacobus Johannes * 21‑9‑1952, Woubrugge
4. Hubertus Theodorus * 16‑9‑1953, Woubrugge
5. Cornelia Johanna *  27‑7‑1954, Leiden
6. Gerdina Johanna * 5‑8‑1955 te Woubrugge
7. Carla Theresia * 2‑9‑1956, Woubrugge
8. Wilhelmina Johanna Maria * 22‑9‑1957, Woubrugge
9. Johannes Carolus Maria * 24‑12‑1959, Leiden
10. Margaretha Maria * 11‑2‑1961, Leiden
11 Cornelia Anna * 7‑4‑1962, Leiden
12. Helena Maria Adriana * 15‑8‑1963, Leiden

 
Xc. Anthonius Matthias Johannes van der Meer, zoon van IXc, geboren te Woubrugge op 22 augustus 1923, overleden op 3 mei 2002 te Rijpwetering
Trouwt op 26 mei 1954 te Alkemade met Berdina Johanna Maria VAN DEN HOEK, 23 jaar oud, geboren op 7 december 1930 te Rijnsaterwoude, overleden op 6 januari 2000 te Alkemade, dochter van Martinus van den Hoek en Katharina Wolvers
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Simone Theresia Maria * 16‑8‑1964, Alkemade.


Xd.
Alfonsus Catharina Cornelis (Fons) van der Meer, zoon van IXd, geboren te Alkemade op 20 januari 1930, overleden op 28 april 1998 te West Voorne, begraven op 1 mei 1998 te Oude Wetering. Parochiekerkhof Jacobus de meerdere, geloof R.K.

Trouwt op 29 december 1958 te Alkemade met Geertruida Petronellla (Eddy) VAN KLINK, geboren op 4 januari 1933 te Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Monique Anna Maria * 18-6-1960, Leiden
2. Lyonne Pauline Christine * 23-9-1963, Leiden
3. Luciënne Antoinette * 14-1-1967, Leiden
4. Franciscus Alfonsus * 6-6-1968, Leiden

 

Slagerij van der Meer op het Zuideinde begin jaren 70: V.l.n.r. Koos Schakenbos, Piet van der Meer, Cees van der Meer en Piet Wesselman. Op de voorgrond, Wil van der Meer.

Xe. Petrus Leonardus (Piet) van der Meer, zoon van IXe, geboren te Alkemade op 18 juli 1920, overleden op 11 augustus 2003 te Alkemade, geloof R.K., beroep slager
Trouwt op 10 oktober 1945 te Roelofarendsveen met Barbara Engelina HOGENBOOM, geboren op 8 maart 1924 te Alkemade, overleden op 14 december 2002 te Alkemade, dochter van Martinus Hogenboom en Cornelia Johanna Maria Bakker
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Johannes Maria (Cees), beroep slager
2. Cornelia
3. Martina Johanna Maria
4. Eric Joannes Maria
5. Joannes Antonius Maria
6. Johanna Theodora Maria
7. Rosa Johanna Maria
8. Bernadette Cornelia Maria
9. Willibrordus Adrianus Maria (Wil)
10. Arnoldus Cornelius Maria

Piet van der Meer heeft de zaak die al eerder naar Zuideinde 26 was verhuisd, rond 1960 overgenomen en langzaam uitgebouwd.

 

Xf. Johannes Jacobus van der Meer, zoon van IXe, geboren te Alkemade op 17 augustus 1925, geloof R.K., beroep gemeenteambtenaar
Trouwt op 30 juli 1957 te Roelofarendsveen met Theodora Anna SCHRAMA, geboren op 21 maart 1926, dochter van Theodorus Schrama en Cornelia Borst
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lucas Josephus
2. Maria Cornelia Johanna
3. Augustinus Casparis Joseph
4. Pauline Catharina Maria
5. Elisabeth Maria Theodora

Xg. Johannes Jacobus van der Meer, zoon van IXf, geboren te Alkemade 2 december 1923, overleden op 20 oktober 1962 te Leiden, beroep tuinder
Trouwt op 12 oktober 1949 te Alkemade met Cornelia Martha Ignatia HOGENBOOMgeboren op 11 april 1925 te Alkemade, overleden op 8 juni 1995 te Alkemade, dochter van Johannes Hogenboom en Louisa Johanna van der Meer
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN
2. Johannes Josephus Henri
3. Louisa Cornelia Maria
4. Cornelia Louisa Maria
5. Henricus Johannes Maria
6. Gerarda Geertruida Maria

Xh. Johannes Cornelis, zoon van IXf

Xi. Franciscus Petrus Theodorus van der Meer, zoon van IXf, geboren te Alkemade op 24 november 1926, overleen op 5 augustus 1996 te Alkemade, beroep bloemist
Trouwt op 12 november 1953 te Alkemade met Louisa Apolonia VAN DER MEER, geboren op 20 maart 1928 te Alkemade, overleden op 13 augustus 2005  te Alkemade, dochter van Johannes van der Meer en Geertruida Koot
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Maria
2. Johannes Hendricus Jozef
3. Ronaldus Johannes Maria
4. Eduardus Theodorus Maria


Xj. Gerardus Nicolaas (Gerard) van der Meer, zoon van IXf
Trouwt met Geertruida Mathilda (Truus) VAN DER MEER, geboren op 5 september 1931, overleden op 29 april 2015, dochter van Johannes van der Meer en Geertruida Koot
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelia Maria (Cora)
2. Johannes Hendricus Maria (Hans)
3. Johannes Franciscus Maria (Frank)

Xk. Josephus Johannes van der Meer, zoon van IXf
Trouwt met Adriana Gerdina Maria (Sjaan) SPRUIT, dochter van Theodorus (Dirk) Spruit en Joanna Bakker
Kinderen uit dit huwelijk:
1.Fredericus Johannes Hendricus
2. Cornelia Anna Maria * 24-12-1959, Leiden, + 26-12-1959, Leiden
3. Cornelia Anna
4. Wilhelmina Gertrudis Maria
5. Johanna Anthonia * 1966, Roelofarendsveen, trouwt op 29 november 1991 te Roelofarendsveen met Gerardus Cornelis Vermij, geboren in 1965zoon van Gerardus Cornelis Vermij en Jacoba Theodora van der Meer

Xl. Petrus Nicolaas van der Meer, zoon van IXg, geboren te Alkemade op 7 juni 1930, overleden op 26 mei 1994 te Alkemade, geloof R.K., beroep tuinder, bloemist
Trouwt op 27 oktober 1955 te Alkemade met Catharina Wilhelmina DE JONG, geboren op 23 december 1931 te Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Theodorus Adrianus * 29-1-1958, Alkemade, trouwt op 20 februari 1981 te Alkemade met H. VERMEER.
2. Johannes Theodorus Maria * 27-5-1960, Alkemade
3. Petrus Gerardus Maria * 13-7-1961, Alkemade, trouwt op 24 oktober 1985 te Alkemade met L.J. SCHRIJVERS
4. Anthonius Theodorus Maria * 17-8-1962, Alkemade, trouwt op 4 november 1981 te Leiden met J.M. VAN ALPHEN
5. Hendricus Christianus Maria * 18-1-1965, Alkemade, trouwt op 13 april 1988 te Leiden met D.C.J. VAN GOOZEN
6. Josephus Leonardus Maria * 19-3-1966, Alkemade, trouwt op 17 december 1987 te Alkemade met D.A.C. WIJFJE
7. Catharina Gijsbertha Maria * 7-7-1967, Alkemade, trouwt op 3 december 1987 te Alkemade met E.N.J. van den Berg
8. Johannes Christianus Anthonius * 21-10-1969, Alkemade

 

Xl2. Johannes Jacobus Maria van der Meer, zoon van IX?, geboren te Alkemade op 18 juli 1926
Trouwt op 17 april 1956 te Roeloafarendsveen met Maria Cornelia VAN HAMEREN, geboren op 6 mei 1931
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Vincentius Nicolaas Martinus * 2-2-1958
2. Lilian Hendrika Maria * 21-8-1959, Alkemade
3. Ronald Jozef Maria * 6-3-1962, Leiden

XI3. Paulus Cornelis Wouterus (Paul) van der Meer,
zoon van IX?, geboren te Alkemade op 10 november 1932, overleden op 6 april 2019 te Roelofarendsveen beroep bloemist, Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Trouwt op 25 april 1957 te Alkemade met Cornelia Anthonia Clasina (Nel) VAN KLINK, geboren op 21 februari 1934 te Alkemade, overleden op 26 september 2014 te Alkemade, dochter van Engelbertu svan Klink en Mathilda van Zeijl
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Henricus Sebastiaan (Hen)
2. Ingrid Mathilda Maria
3. Sophia Catharina Maria
4. Robertus Engelinus Theodorus (Rob)

 

Trouwfoto van Huub van der Meer en Suze van der Meer, 1962.

Xm. Hubertus Antonius Ignatius (Huub) van der Meer, zoon van IXh, geboren te Leiden op 9 december 1926, overleden op 9 maart 1991 te Amsterdam, begraven op 14 maart 1991 te Amsterdam Buitenveldert, beroep arbeider bloemisterij, schipper binnenvaart, dekknecht, schipper van de pont achter Amsterdam Centraal Station
Trouwt (R.K.) op 25 april 1962 te Delfzijl met Susanna Deodora (Suze) VAN DER MEER, geboren op 6 september 1926 te Delfzijl, overleden op 24 juli 1977 te Amsterdam, begraven op 27 juli 1977 te Amsterdam Buitenveldert, dochter van Petrus Harmannus (Pierre) van der Meer en Alberdina Maria (Dina) Dioncré
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alberdina Alida Apolonia Margaretha Maria (Irma) * 15-4-1965, Leiden

Xn1. Theodorus Johannes (Dick) van der Meer, zoon van IXi, geboren te Alkemade op 6 oktober 1918, overleden op  29 mei 1991 te Alkemade, beroep rechercheur Ministerie van Wederopbouw
Trouwt op 23 augustus 1950 te Alkemade met Jantje Gesina KAMPYON, geboren op 9 september 1922 te Winschoten, gedoopt (R.K.) op 20 augustus 1949 te Aalsmeer, dochter van Gerardus Kampyon en Antje Harms
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Odette Annita Theresia 19‑9‑1953,  Alkemade
2. Annette Wilhelmina9‑7‑1955 te Alkemade
3. Sandra Theresia Martina10‑3‑1961, Alkemade, trouwt op 17 september 1985 te Alkemade met N.H.C. van OMMEREN

 

Xn2. Petrus van der Meer, zoon van IXi, geboren te Alkemade op 12 maart 1921, beroep schipper, jachthavenmeester
Trouwt (R.K.) op 25 augustus 1943 te Alkemade met Catharina LEMS, geboren op 8 juni 1921 te Haarlemmermeer, dochter van Pieter Lems en Klazina Bouwmeester
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Ignatius * 4-3-1944, Leiden, volgt XI?
2. Eduardus * 9-10-1948, Alkemade, trouwt op 30 mei 1969 te Langeraar met Sophia Johanna Adriana Keijzer
3. NN + 31-3-1950

Links: Bert van der Meer Sr (IXg) voor de autobus, Bert jr (Xd) achter het stuur. Rechts: Trouwfoto van Bert van der Meer (Xk) en Ine de Jong, 27 oktober 1955, Alkemade.


Xo.
Hubertus Antonius (Bert) van der Meer, zoon van IXh, geboren te Alkemade op 13 januari 1932, beroep expediteur

Trouwt op 3 juli 1952 te Alkemade (27-10-1955 R.K.) met Engelina Johanna Adriana (Ine) DE JONG, geboren op 22 juni 1931 te Alkemade, dochter van Petrus de Jong en Adriana van der Wereld
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Engelina Huibertha Maria (Ineke) * 23-8-1958, trouwt op 27 mei 1983 met Joannes Henricus Klerks, geboren op 11 maart 1960. Gescheiden op 22 april 1997. Relatie met Sebastianus van Baarsen, geboren op 31 augustus 1954
2. Johannes Hubertus (Jan) * 16-4-1967, volgt XIa

Xp. Antonius Hubertus Jozef (Ton) van der Meer, zoon van IXl, geboren te Leiden op 19 maart 1940, overleden op 10 mei 1992 te Kessel, beroep monteur, technisch adviseur
Trouwt (1) op 10 april 1962 te Alkemade met Anna Antonia (Ank) VAN DER MEER, geboren op 22 januari 1941 te Alkemade, dochter van Petrus van der Meer en Jacoba Johanna Castelein
Scheiding op 27 april 1972.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roland * 6-8-1964, relatie met Marga BETONVIL
2. Mariska * 15-5-1970
Trouwt (2) op 22 december 1972 te Oudewater met Katharina Maria Johanna COPIER, geboren op 10 oktober 1943 te Nieuwer-Amstel, dochter van Johannes Gerardus Copier, beroep timmerman-uitvoerder en Elizabeth van der Laan. Zij is eerder getrouwd geweest met C. Raadschelders
Scheiding op 6 januari 1978 te Oudewater.

Xq. Willebrordus Jozef Maria (Wim) van der Meer, zoon van IXl, geboren te Alkemade op 17 juli 1943, overleden op 9 januari 1999 te Winterswijk, gecremeerd op 14 januari 1999 te Doetinchem
Trouwt (1) op 19 november 1965 te Alkemade met Lucia Maria Theresia BEERTEN, geboren op 18 juni 1943 te Lichtenvoorde. Gescheiden op 16 mei 1975.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Eduard Willibrordus Maria * 18-4-1966, Leiden, volgt XIb
2. Brigitte Gemma Maria * 14-2-1970, Lichtenvoorde, relatie met Friso Wolsink, geboren op 1 juli 1969
Trouwt (2) met Mary Boomers
Kinderen uit dit huwelijk:
3. Patrick * 5-6-1980

 

Xr. Petrus Wouterus (Piet) van der Meer, zoon van IXp, geboren te Alkemade op 14 juli 1913, overleden op 23 juli 1986 te Roelofarendsveen, geloof R.K., beroep bloemist, tuinder, groenteteler
Trouwt op 1 mei 1935 te Alkemade met Johanna Klazina BAKKER, geboren op 28 juni 1914 te Woubrugge, overleden op 1 mei 2014 te Oude Wetering, begraven op 6 mei 2014 te Roelofarendsveen, dochter Nicolaas Lambertus (Klaas) Bakker en Petronella (Pie) Koek
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Antonia (Annie) * 10-6-1936, Alkemade, trouwt op 18 februari 1958 te Roelofarendsveen met Leonardus Joannes VAN DER MEER, geboren op 12 april 1935 te Alkemade, overleden op 12 februari 1989, beroep chauffeur, zoon van Jacobus van der Meer en Adriana Alida van Klink

2. Petrus Nicolaas * 21-9-1937, Alkemade, + 6-8-1944, Alkemade
3. Petronella Antoinetta (Nel), trouwt op 22 oktober 1963 te Alkemade met Jacobus Cornelis Maria VAN RIJN, geboren op 9 mi 1939 te Sassenheim, beroep melkhandelaar, zoon van Arnoldus van Rijn en Theodora Maria Rodewijk
4. Maria Johanna (Riet) * 9-2-1940, Alkemade, + 11-3-2002, Roelofarendsveen, trouwt op 25 april 1962 te Alkemade met Johannes Eimerinus Maria (Jan) KOEK, geboren op 8 september 1938 te Alkemade, overleden op 14 november 2004 te Leiderdorp, beroep bloemist, zoon van Johannes Leonardus Koek en Adriana Maria Heemskerk
5. Nicolaas Johannes (Nic) * 8-8-1941, Alkemade, volgt XIc
6. Antonia Klazina (Toos) * 19-12-1943, Alkemade
7. Cornelia Martha (Corrie)
* 28-6-1945, Alkemade, trouwt op 27 september 1967 te Roelofarendsveen met Dirk Franciscus VAN DER HOORN, geboren op 15 juni 1944 te Ter Aar, beroep bloemist, zoon van Theodorus Gerardus van der Hoorn en Petronella Akerboom
8. Johanna Jacoba (Joke) * 21-11-1946, Alkemade, trouwt met Cornelis Gerardus Maria (Kees) STEGERS, zoon van Stefanus Hendrikus Stegers en Guurtje Sinnige
9. Agnes Elisabeth Maria (Ans) * 22-9-1948, Alkemade, trouwt op 22 september 1969 te Roelofarendveen met Johannes Jacobus DE VRIND, geboren op 28 mei 1946 te Leiden, beroep gymnastiekleraar, zoon van Cornelis de Vrind en Henrica van Egmond
10. Petrus Nicolaas Jozef (Piet) * 6-3-1950, Alkemade, volgt XIc2
11. Barbara Johanna * 24-12-1951, Alkemade, beroep secretaresse, trouwt op 2 augustus 1973 te Roelofarendsveen met Gregorius Leonradus Hieronymus Reurings, geboren op 5 augustus 1950 te Alkemade, zoon van Johannes Gerardus Reurings en Wilhelmina Cornelia Vrijburg
12. Johannes Wouterus Maria (John)
* 17-11-1954, Alkemade
13. Martinus Hendricus Maria (Martien) * 2-1-1958, Alkemade

Xs. Theodorus Petrus (Theo) van der Meer, zoon van IXp, geboren te Alkemade op 17 november 1918, overleden op 5 december 2003 te Roelofarendsveen, geloof R.K., beroep tuinder
Trouwt op 5 mei 1943 te Alkemade met Elisabeth Petronella (Bep) BAKKER, geboren op 11 juni 1919 te Woubrugge, overleden op 20 november 2014 te Alkemade, dochter van Nicolaas Lambertus Bakker en Petronella Koek
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annie
2. Ella
3. Piet
4. Ria
5. Marianne
6. Elizabeth Johanna (Bep) * 15-11-1951, Roelofarendsveen, trouwt op 9 november 1971 te Roelofarendsveen (St. Petrus Banden) met Nicolaas Willebrordus Maria (Niek) Luijten, geboren op 13 oktober 1948 te Leiden, beroep bloemeninkoper, zoon van Willebrordus Gerardus (Wim) Luijten en Catharina Maria (Rina) Kaptijn
7. Carla
8. Lucienne
9. Yvonne

Xt. Theodorus Adrianus (Theo) van der Meer, zoon van IXt, geboren op 23 september 1913 te Alkemade, overleden op 13 oktober 1987 te Alkemade, beroep tuinder, arbeider groententeelt, bloemist
Trouwt op 16 september 1943 te Alkemade met Johanna Petronella (Annie) van der MEER, geboren op 29 oktober 1916 te Alkemade, overleden op 6 februari 2007 te Leiderdorp, dochter van Theodorus van der Meer en Cornelia Bakker
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Adrianus Hendrikus * 19‑10‑1945, Alkemade, + 13‑9‑1947, Alkemade 

2. Theodorus Johannes (Dick) * 31‑1‑1947, Alkemade, volgt Xd
3. Johannes Theodorus Hendrikus * 6‑1‑1948, Alkemade, trouwt op  20 november 1970 te Sassenheim met P.J.M. Slijkerman
4. Adrianus Leonardus * 19‑1‑1949, Alkemade, trouwt op 24 augustus 1973 te Leimuiden met P.C.T. Mollers
5. Antonius Johannes Maria* 6‑7‑1950, Alkemade, trouwt op 28 november 1974 te Alkemade met E.M.A. Koek
6. Jozef Johannes * 12‑3‑1952, Alkemade, trouwt op 22 januari 1976 te Alkemade met M.A. van Klink
7. Cornelia Maria (Corry) * 5‑5‑1954, Alkemade, trouwt op 10 november 1978 te Alkemade met Jozef Gerardus (Jos) Heemskerk, geboren op 1 april 1953 te Alkemade, zoon van Theodorus Jacobus (Dirk) Heemskerk, beroep veehouder, en Maria Johanna (Rie) Straathof, beroep boerin
8. Geertruida Theodora * 5‑5‑1954, Alkemade, trouwt op 30 mei 1975 te Alkemade met E.C.G. Straver
9. Maria Hendrika * 31‑7‑1956, Alkemade

 

Xu. Adrianus Mattheus Johannes (Arie) van der MEER (Arie Smok van het Sluisje), zoon van IXt, geboren te Alkemade op 25 juni 1920, overleden op 9 oktober 1999 te Roelofarendsveen
Trouwt op 20 september 1945 te Alkemade met Theodora Hendrika Maria (Dora) van der HOORN, geboren op 15 maart 1921 te Alkemade, overleden op 12 mei 1999 te Roelofarendsveen, dochter van Leonardus van der Hoorn en Maria Elisabeth van Rijn
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN * 13‑7‑1947, Alkemade, + 13‑07‑1947, Alkemade
2. NN * 13‑7‑1947, Alkemade, + 13‑07‑1947, Alkemade
3. Jan, Alkemade
4. Ellie, Alkemade
5. NN
, Alkemade
6. NN, Alkemade
7. NN, Alkemade
8. NN, Alkemade
9. NN, Alkemade
10. NN, Alkemade
11. NN, Alkemade
12. Paulus Johannes Maria (Paul) * 1‑12‑1963, AlkemadeXv. Johannes Theodorus van der Meer, zoon van IXr, geboren te Sassenheim 2 november 1914, overleden op 9 januari 1990 te Sassenheim
Trouwt op 16 april 1940 te Voorhout met  Maria (Rie) BIERMAN, geboren op 9 februari 1916 te Voorhout, overleden op 13 mei 2013 te Sassenheim, dochter van Christiaan Pancratius Bierman en Catharina van den Nouland
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Christiaan Reinier * 11‑9‑1942, Sassenheim.

2. Maria Johanna Theodora * 17‑5‑1950, Sassenheim
3. Petronella Maria * 22‑4‑1956, Sassenheim

 

Xw. Gerardus Johannes van der Meer, zoon van IXr, geboren te Sassenheim op 18 augustus 1920, overleden op 24 februari 1983 te Sassenheim, geloof R.K., beroep bloemistknecht, chauffeur, fabrieksarbeider
Trouwt op 19 juni 1948 te Noordwijkerhout met Catharina Elisabeth BORST, geboren op 5 februari 1923 te Noordwijkerhout
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mattheus Adrianus Gerardus (Matty) * 4-9-1950, Leiden, volgt XIe
2. Catharina Petronella * 9-2-1952, Leiden
3. Johannes Theodorus Maria * 11-2-1954, Leiden
4. Cornelis Christianus * 27-6-1957, Leiden

Xx. Theodorus Quirinus van der Meer, zoon van IXs, geboren te Alkemade op 2 september 1922, overleden op 8 januari 1998 te Leiderdorp
Trouwt op 1 februari 1950 te Alkemade met Geertruida Maria (Truus) VAN VEEN, geboren op 7 november 1925 te Alkemade, overleden op 12 december 2008 te Roelofarendsveen, dochter van Theodorus van Veen en Geertrui Wolvers
Kinderen uit dit huwelijk:
1 Theodora Geertruida Maria23‑7‑1959, Alkemade
2. Erik Anthonius10‑2‑1964, Alkemade
3. Monica Elizabeth Maria9‑5‑1965, Alkemade
4. Astrid Maria9‑12‑1966, Alkemade
5. Theodorus Quirinus4‑11‑1967, Alkemade

Xy. Leonardus Theodorus Maria (Leo) van der Meer, zoon van IXt
Trouwt met Wilhelmina Maria Catharina (Wilma) VAN LEEUWEN
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Leonardus Jacobus Maria (Leo)
2. Elise

 

Xz. Vincent van der Meer, zoon van IXv
Relatie met Sandra
Kinderen uit deze relatie: 
1. Gwen

 

Xaa. Erik van der Meer, zoon van IXv
Relatie met Marion
Kinderen uit deze relatie: 
1. Isa
2. Eline

 

Xab. Marcel van der Meer, zoon van IXs
Relatie met Judith
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bono
2. Elmo
3. Onno
4. Maas
5. Sil


Xac. Erik Jan van der Meer, zoon van IXs
Relatie met Paula
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Robin
2. Tom

 
Xad. Johannes Christianus (Jan) van der Meer
, zoon van IXaa, geboren te Alkemade op 3 augustus 1928, beroep musicus
Trouwt op 20 oktober 1953 te Alkemade met Jacoba Maria (Coby) RIETBROEK, geboren op 17 november 1928 te Roelofarendsveen, overleden op 4 december 2012 te Leiden
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ton
2. Cecilia
3. Joost
4. Hans
5. Rens

Xae. Cornelis Nicolaas van der Meer, zoon van IXaa, geboren te Alkemade op 13 april 1933
Trouwt met NN KOEK
Kinderen uit dit huwelijk:
1. NN
2. NN
3. NN
4. NN

 

Xaf. Petrus Cornelis (Piet) van der MEER, zoon van IXaa, geboren op 2 januari 1935 te Alkemade, overleden op 12 februari 2013 te Hillegom
Trouwt op 23 februari 1960 te Alkemade met Catharina Maria (Riny) HOOGENBOOM, geboren op 17 februari 1939 te Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marcel Johannes * 25‑10‑1960, Coventry Groot Brittannië
2. Robertus Franciscus * 26‑9‑1967, Hillegom

 

Xag. Wilhelmus Damianus van der Meer, zoon van IXv, geboren op 12 juli 1938 te Alkemade
Trouwt met Cornelia Johanna (Corrie) BUSCHMAN, dochter van Petrus Cornelis Buschman en Christina Maria van Amsterdam
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frank van der Meer
2. Susanne Antoinetta, trouwt met Adrianus Hendricus Maria Hoogenboom
3. Judith van der Meer

Xah. Johannes Antonius Willebrordus van der Meer, zoon van IXab, geboren te Leiden op 4 oktober 1926, Leiden, overleden in december 2015 te Zoeterwoude
Trouwt op 28 mei 1952 te Zoeterwoude met Maria Johanna Cornelia (Rie) MONTANUS
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nicolaas Marcelis Maria * 7-8-1953, Zoeterwoude, + 28‑8‑1953, Leiden

Xai. Hedwigis Paulina Maria (Hetty) van der Meer, dochter van IXad, geboren te Haarlem op 30 juni 1947 te Haarlem
Trouwt op 3 april 1976 te Cornedo Vicentino (VI) Italia met Piero Cesco ANDRIOLO, geboren op 4 juni 1951 te Correzzola (PD) Italia
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Stella * 30-8.1976, Valdagno
2. Eva * 29-8-1985, Valdagno


GENERATIE XI

XIa. Johannes Hubertus (Jan) van der Meer, zoon van Xo, geboren op 16 april 1967
Trouwt met Antoinette IJZERMAN, geboren op 20 juni 1975 te Amsterdam, dochter van Gerrit IJzerman en Johanna van Baarsen
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Janne * 7-5-1998
2. Mira * 27-7-2000
3. Bram * 8-8-2003

XIb. Eduard Willibrordus Maria van der Meer, zoon van Xq, geboren te Leiden op 18 april 1966
Trouwt op 31 mei 2002 met Petra WISSING, geboren op 20 februari 1974
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marlies * 11-2-2004
2. Karlijn * 9-8-2006

XIc. Nicolaas Johannes van der Meer, zoon van Xr, geboren te Alkemade op 8 augustus 1941, overleden op 8 september 1995 te Leiderdorp
Trouwt op 9 november 1965 te Alkemade met Johanna Jacoba (Annie) VAN DER WERELD, geboren op 19 februari 1944 te Alkemade
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Monique Johanna Maria * 30-12-1967, Alkemade
2. Robertus Johannes * 2-5-1969, Alkemade
3. Paulus Hubertus * 15-2-1972, Alkemade

XIe. Mattheus Adrianus Gerardus (Matty) van der Meer, zoon van Xw, geboren te Leiden op 4 september 1950, overleden op 18 maart 2002 te Leiden
Trouwt op 17 juni 1983 te Sassenheim met Maria Elise (Lies) VAN DER HORST, geboren op 1 februari 1959 te Sassenheim
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bartholomeus Johannes Gerardus * 29-3-1984, Sassenheim
2. Cindy Maria * 4-10-1986, Sassenheim

Maak een Gratis Website met JouwWeb